Skip to content

SOSTE kräver av ramförhandlingarna en extra indexökning av socialskyddet

21.3.2022 8.17

Toimeentulo
Hallitusohjelma ja budjettiilmastonmuutosAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPå svenskaToimeentulo

Regeringen förbereder ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökade mentala belastningar och prövningar av kristolerans.

”Nu behövs det snabba åtgärder av regeringen för att hjälpa människor, vars fattigdom fördjupas på grund av stigande priser. Vi väntar ett beslut från regeringen redan under vårens ramförhandlingar, om att en extra indexhöjning av socialskyddsförmånerna görs från början av juli. Det skulle lite underlätta den ekonomiska situationen för de mest utsatta människorna”, betonar SOSTE:s specialsakkunniga Anna Järvinen.

I takt med att levnadskostnaderna ökar kan medelinkomsttagarna behöva tänka på vad de har råd med, men situationen för låginkomsttagare är verkligen pressande. De har redan minskat sina utgifter till ett minimum. Prisökningen av basvaror skakar ekonomin för människor i en mängd olika livssituationer. Prisökningen på boende och mat drabbar hårt till exempel barnfamiljer med låga inkomster, vilka redan har haft svårt att klara sig under de två pandemiåren. När levnadskostnaderna stiger snabbt och mycket, måste också förmånssystemet reagera snabbt.

– Ökningen av energipriset, inklusive el, måste också uppmärksammas i FPA:s basutkomststöd och i kommunernas behovsprövade utkomststöd. Kommunerna måste få enhetliga instruktioner om hur utgifterna ska beaktas så att människor får lika villkor i olika delar av Finland”, fortsätter Järvinen.

Huvudbudskapen i SOSTE:s ramförhandlingsuttalande är:

  • Ökade levnadskostnader måste kompenseras av socialskyddsförmåner | För att lindra den nöd som orsakas av de stigande levnadskostnaderna måste en extra indexjustering av socialskyddsförmånerna göras från och med början av juli. De ökade levnadskostnaderna måste beaktas i FPA:s basutkomststöd och i kommunernas behovsprövade utkomststöd.
  • Ett starkt medborgarsamhälle stöder och upprätthåller medborgarnas ork| Under ramförhandlingarna måste den parlamentariska arbetsgruppens förslag om finansieringen av organisationerna verkställas. Utredningar om understödscenter och underlättande av självinsamling ska utan dröjsmål inledas.
  • Klimatpolitiken måste vara socialt rättvis | Kopplingen mellan klimatpolitik och socialpolitik måste beaktas bättre i beslutsfattandet.  En omfattande bedömning av klimatpolitikens sociala effekter måste ingå i den årliga klimatrapporten.

Hela uttalandet hittar du här: SOSTEn kehysriihitavoitteet 2022 (på finska).

Mer information: specialsakkunniga Anna Järvinen, generalsekreterare Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]