Skip to content

SOSTE kräver: penningspelspolitiken behöver ansvarstagare – nu är det dags för regeringen att fånga bollen

25.9.2019 12.00

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTE har nyss publicerat sitt penningspelspolitiska program som en förlängning på senaste tids diskussioner om Veikkaus roll. Läs hela programmet på finska.

I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelspolitikens smärtpunkter. I beredningen har man hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskas de nuvarande penningspelspolitiska problemen och presenteras metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem.

Till exempel kan man förpliktiga Veikkaus att vara i kontakt med identifierade problemspelare och styra dem till stöd, eller rentav förhindra spelandet om det handlar om ett faktiskt spelberoende, konstaterar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas

Ska Veikkaus monopol avvecklas?

På sistone har det förts diskussioner om penningspelsverksamhetens problem och man har till och med fört fram avvecklingen av monopolsystemet som en möjlig lösning. På basis av SOSTEs kartläggning är det ändå klart att ett monopolsystem är den bästa lösningen, med tanke på att penningspelandet inte kommer att upphöra.

Juridiska grunder för ett spelmonopol är effektivt förebyggande av spelskador, förhindrandet av grå ekonomi och kriminalitet samt garanterandet av spelarnas rättskydd. De här målsättningarnas förverkligande sker effektivast genom styrning och övervakning av en enskild framom flera licensinnehavare. Veikkaus intäkter riktas dessutom till allmännyttig verksamhet, så som organisationernas finansiering.

Det är väldigt kortsiktigt att man direkt diskuterar en total avveckling då fort man upptäcker brister i det nuvarande systemet. Vi borde nu fokusera på hur vi kan göra det nuvarande systemet bättre, säger Kiukas.

Regeringen måste ta ansvar

I nuläget kommer en alltför stor andel av Veikkaus intäkter från en liten, mycket och ofta problematiskt spelande grupp. Regeringen borde omgående göra upp ett penningspelspolitiskt program, vars mål skulle vara att minska problemspelandet.

Penningspelspolitikens ledstjärna borde vara ansvarsfullhet. Det penningspelspolitiska programmet kunde ge rätt impuls till att korrigera problemen, konstaterar Kiukas.

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelssystemet åtgärdas:

  • Ett nationellt penningspelspolitiskt program görs upp
  • Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas
  • Penningspelsverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras
  • Ansvarstagandet i Veikkaus Oy: s verksamhet förbättras
  • Penningspelsverksamhetens övervakning utvecklas
  • Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras
  • Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

 

Läs hela programmet på finska här

Också SOSTEs verksamhet finansieras med Veikkaus intäkter.

Tilläggsuppgifter och intervjuer: Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.2.2020 09:00

Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

Verohallinto antoi 4.2.2020 ensimmäisen erillisen ohjeistuksensa koskien yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotusta. Uusi ohjeistus on tarkoitettu luettavaksi yhdessä yleishyödyllisille yhteisöille annetun verotusohjeen kanssa. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain siltä osin kuin sen toiminnasta saatuja tuloja pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen myös ravintola- tai ateriapalvelujen, sekä tietyin edellytyksin kiinteistöhallintopalvelujen, omaan käyttöön ottamisesta. Vaikka […]

Uutinen

6.2.2020 14:03

Svensk- och tvåspråkiga organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

19 svensk- och tvåspråkiga organisationer har gjort ett gemensamt ställningstagande med förslag till hur tillgången till svenska social- och hälsovårdstjänster bör säkerställas i social- och hälsovårdsreformen. Förslaget har överlämnats till ministrarna Kiuru och Blomqvist 31.1. Organisationerna föreslår bland annat ett lagstadgat samarbetsområde för de tvåspråkiga självstyrande områdena. Samarbetet behövs eftersom dessa områden inte till alla […]

Uutinen

20.1.2020 14:37

Valkoisen Ruusun kunniamerkki SOSTEn Tarja Bergströmille ja Anne Eroselle

Tasavallan presidenti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristin kahdelle sostelaiselle. Hankepäällikkö Tarja Bergström on toiminut SOSTEn ja sen perustajajärjestön Tekryn palveluksessa yli 27 vuotta. Tutkija Anne Eronen on toiminut SOSTEn ja sen perustajajärjestö STKL ry:n palveluksessa yli 26 vuotta. Kunniamerkki annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista ansioista.