Skip to content

SOSTE kräver: penningspelspolitiken behöver ansvarstagare – nu är det dags för regeringen att fånga bollen

25.9.2019 12.00

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTE har nyss publicerat sitt penningspelspolitiska program som en förlängning på senaste tids diskussioner om Veikkaus roll. Läs hela programmet på finska.

I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelspolitikens smärtpunkter. I beredningen har man hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskas de nuvarande penningspelspolitiska problemen och presenteras metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem.

Till exempel kan man förpliktiga Veikkaus att vara i kontakt med identifierade problemspelare och styra dem till stöd, eller rentav förhindra spelandet om det handlar om ett faktiskt spelberoende, konstaterar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas

Ska Veikkaus monopol avvecklas?

På sistone har det förts diskussioner om penningspelsverksamhetens problem och man har till och med fört fram avvecklingen av monopolsystemet som en möjlig lösning. På basis av SOSTEs kartläggning är det ändå klart att ett monopolsystem är den bästa lösningen, med tanke på att penningspelandet inte kommer att upphöra.

Juridiska grunder för ett spelmonopol är effektivt förebyggande av spelskador, förhindrandet av grå ekonomi och kriminalitet samt garanterandet av spelarnas rättskydd. De här målsättningarnas förverkligande sker effektivast genom styrning och övervakning av en enskild framom flera licensinnehavare. Veikkaus intäkter riktas dessutom till allmännyttig verksamhet, så som organisationernas finansiering.

Det är väldigt kortsiktigt att man direkt diskuterar en total avveckling då fort man upptäcker brister i det nuvarande systemet. Vi borde nu fokusera på hur vi kan göra det nuvarande systemet bättre, säger Kiukas.

Regeringen måste ta ansvar

I nuläget kommer en alltför stor andel av Veikkaus intäkter från en liten, mycket och ofta problematiskt spelande grupp. Regeringen borde omgående göra upp ett penningspelspolitiskt program, vars mål skulle vara att minska problemspelandet.

Penningspelspolitikens ledstjärna borde vara ansvarsfullhet. Det penningspelspolitiska programmet kunde ge rätt impuls till att korrigera problemen, konstaterar Kiukas.

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelssystemet åtgärdas:

  • Ett nationellt penningspelspolitiskt program görs upp
  • Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas
  • Penningspelsverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras
  • Ansvarstagandet i Veikkaus Oy: s verksamhet förbättras
  • Penningspelsverksamhetens övervakning utvecklas
  • Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras
  • Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

 

Läs hela programmet på finska här

Också SOSTEs verksamhet finansieras med Veikkaus intäkter.

Tilläggsuppgifter och intervjuer: Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.12.2019 15:10

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem. […]

Uutinen

26.11.2019 11:06

Suomalaisten järjestöjen luottamustehtävät lisääntyneet kansainvälisissä verkostoissa

SOSTE kartoitti lokakuussa jäseniensä kansainvälistä toimintaa webropol -kyselyllä. Kysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2016. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa jäsenien kansainvälisen toiminnan luonnetta, sisältöjä, volyymiä, hanketoimintaa ja luottamustoimia kansainvälisissä järjestöissä. Pyysimme jäseniä myös kertomaan, saavatko ne tarpeeksi tietoa SOSTEn kansainvälisestä toiminnasta ja millaista kansainvälistä toimintaa meiltä toivotaan. Kyselyyn vastasi 43 prosenttia jäsenistä, mikä on erittäin hyvä […]

Uutinen

20.11.2019 14:52

SOSTE etsii lakimiestä

Soste etsii lakimiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäväsi on auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittämään hyvää hallintoa, antaa järjestöille ohjausta ja neuvontaa erilaisissa juridisissa kysymyksissä, seurata järjestöjen juridisen toimintaympäristön kehittymistä, osallistua SOSTEn yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja tukea SOSTEa sen omaa toimintaa koskevissa juridisissa kysymyksissä. Sinulla on osaamista juridiikan eri osa-alueilta tai valmius perehtyä monipuolisesti järjestöjä koskettaviin juridisiin […]