Skip to content

SOSTE kräver: penningspelspolitiken behöver ansvarstagare – nu är det dags för regeringen att fånga bollen

25.9.2019 12.00

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTE har nyss publicerat sitt penningspelspolitiska program som en förlängning på senaste tids diskussioner om Veikkaus roll. Läs hela programmet på finska.

I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelspolitikens smärtpunkter. I beredningen har man hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskas de nuvarande penningspelspolitiska problemen och presenteras metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem.

Till exempel kan man förpliktiga Veikkaus att vara i kontakt med identifierade problemspelare och styra dem till stöd, eller rentav förhindra spelandet om det handlar om ett faktiskt spelberoende, konstaterar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas

Ska Veikkaus monopol avvecklas?

På sistone har det förts diskussioner om penningspelsverksamhetens problem och man har till och med fört fram avvecklingen av monopolsystemet som en möjlig lösning. På basis av SOSTEs kartläggning är det ändå klart att ett monopolsystem är den bästa lösningen, med tanke på att penningspelandet inte kommer att upphöra.

Juridiska grunder för ett spelmonopol är effektivt förebyggande av spelskador, förhindrandet av grå ekonomi och kriminalitet samt garanterandet av spelarnas rättskydd. De här målsättningarnas förverkligande sker effektivast genom styrning och övervakning av en enskild framom flera licensinnehavare. Veikkaus intäkter riktas dessutom till allmännyttig verksamhet, så som organisationernas finansiering.

Det är väldigt kortsiktigt att man direkt diskuterar en total avveckling då fort man upptäcker brister i det nuvarande systemet. Vi borde nu fokusera på hur vi kan göra det nuvarande systemet bättre, säger Kiukas.

Regeringen måste ta ansvar

I nuläget kommer en alltför stor andel av Veikkaus intäkter från en liten, mycket och ofta problematiskt spelande grupp. Regeringen borde omgående göra upp ett penningspelspolitiskt program, vars mål skulle vara att minska problemspelandet.

Penningspelspolitikens ledstjärna borde vara ansvarsfullhet. Det penningspelspolitiska programmet kunde ge rätt impuls till att korrigera problemen, konstaterar Kiukas.

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelssystemet åtgärdas:

  • Ett nationellt penningspelspolitiskt program görs upp
  • Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas
  • Penningspelsverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras
  • Ansvarstagandet i Veikkaus Oy: s verksamhet förbättras
  • Penningspelsverksamhetens övervakning utvecklas
  • Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras
  • Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

 

Läs hela programmet på finska här

Också SOSTEs verksamhet finansieras med Veikkaus intäkter.

Tilläggsuppgifter och intervjuer: Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.9.2019 12:00

SOSTE vaatii: rahapelipolitiikka tarvitsee vastuunkantajia – nyt on hallituksen aika ottaa koppi

SOSTE on juuri julkaissut oman rahapelipoliittisen ohjelmansa jatkoksi viime aikoina käydylle keskustelulle Veikkauksen roolista. Lue koko ohjelma. SOSTEn ohjelmassa tuodaan laajasti esiin eri näkökulmia rahapelipolitiikan kipupisteistä. Valmistelussa on myös kuultu useita eri tahoja, erityisesti pelihaittatyötä tekeviä SOSTEn jäsenjärjestöjä. Ohjelmassa tarkastellaan tämänhetkisiä rahapelipoliittisia ongelmia sekä esitetään keinoja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja peliongelmien hoitamiseksi. Veikkaukselle voidaan esimerkiksi antaa […]

Uutinen

23.9.2019 09:43

Sote-järjestöt kantavat huolta verkkopalveluidensa saavutettavuudesta

SOSTEn kesäkuussa 2019 jäsenilleen kohdentamaan saavutettavuutta koskevaan kyselyyn saatiin 61 vastausta. Vastaajista 12 % vastaajista ilmoitti verkko- ja mobiilipalvelujensa olevan jo saavutettavia ja 63 % oli ryhtynyt toimiin palvelujensa saattamiseen saavutettaviksi. Viidesosa vastaajista haluaisi parantaa palvelujensa saavutettavuutta, mutta koki resurssipulan tai epätietoisuuden siitä, miten asiassa tulisi edetä, olevan esteenä. Vain 4 % ei ollut toistaiseksi […]

Uutinen

5.9.2019 11:59

Rahapelihaittoja ehkäisevät toimet ehdottoman tarpeellisia

Veikkaus Oy ilmoitti tänään merkittävistä kehittämistoimista, joiden tarkoitus on vahvistaa yhtiön vastuullisuutta. SOSTE kannattaa esityksiä ja pitää niiden toteuttamista erittäin tärkeinä rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Vastuullisuus on yksinoikeusjärjestelmän perusta. “Rahapelaamisesta aiheutuvat ongelmat ovat Suomessa onneksi vähenemässä, ja tätä trendiä on syytä vahvistaa. Järjestelmää on edelleen kehitettävä niin, että rahapelejä pelaava pystyy asettamaan rajoituksia pelaamiselleen ja saa tarvittaessa […]