Skip to content

SOSTE lausui kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

15.11.2018 10.23

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

SOSTE ei kannata hallituksen esitysttä muuttaa kokoontumislain 7 §:n siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta tai mielenosoituksesta olisi tehtävä ilmoitus poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Nykyisen lain mukaan ennakkoilmoitusaika on kuusi tuntia.

Esitysluonnoksen mukaan ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja kokoontumisvapauden toteutumista.

SOSTE toteaa lausunnossaan, että avoin julkinen keskustelu, sananvapaus sekä julkiset kokoukset ja mielenosoitukset ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa. Mielenosoitusoikeus on taattu perustuslaissa ja julkisen vallan on aktiivisesti turvattava ja edistettävä oikeuden ja sananvapauden toteutumista käytännössä.

SOSTE ei pidä hyväksyttävänä, että kokoontumisvapauden toteutumisen edellytyksiä heikennetään ilmoitusaikaa pidentämällä. Sosiaalinen media ja muu verkkoympäristö mahdollistavat nopeasti käynnistyvän keskustelun ja tiedottamisen, jolloin myös yleisiä kokouksia ja mielenosoituksia voidaan järjestää hyvin nopealla aikataululla. Tämän kehityksen suomia mahdollisuuksia käyttää kokoontumisvapautta ja sananvapautta ei tule jarruttaa ilmoitusaikoja pidentämällä, vaan viranomaisten tulee kehittää toimintaansa niin, että haasteisiin voitaisiin vastata nykyisen lainsäädännön mukaisella ilmoitusajalla.

Lisäksi SOSTE toteaa lausunnossaan, että kolme vuorokautta on ehdottomasti tarpeettoman pitkä varautumisaika, kun otetaan huomioon, että asiassa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. SOSTE suhtautuu kriittisesti pidennykseen, eikä lakiluonnos anna siihen myöskään riittäviä perusteluja.

Kokoontumisvapaus on kansalaisyhteiskunnan keskeinen oikeus ja asian merkittävyyteen nähden lausuntoa on suoraan pyydetty hyvin rajatulta joukolta: vain neljältä eri taholta. Lausuntojen antamisen aikataulu on myös tiukka.

SOSTEn lausunto pdf:nä verkkosivuillamme sekä lausuntopalvelussa.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

27.5.2019 08:30

Suomi & Agenda 2030 kansalaisjärjestöjen analyysissa: Suomessa riittää tekemistä eriarvoisuuden vähentämisessä

Suomella on eriarvoisuuden vähentämisessä edelleen tekemistä: lasten eriarvoistuminen on erityisen huolestuttavaa, köyhyyden vähentämisen tavoitteissa ei ole liikuttu oikeaan suuntaan ja voimakas alueellinen eriytyminen saattaa ihmisiä eri puolilla maata eriarvoiseen asemaan. SOSTE ja muut kansalaisjärjestöt nostavat näitä epäkohtia esiin kansalaisjärjestöjen tuoreessa Agenda2030-seurantaraportissa. Raportti välittää kuvaa Suomesta, joka on sitoutunut tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteita. Se hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa 2015. Sen aikajänne on […]

Uutinen

24.5.2019 12:01

SOSTEn uusi pohjoismainen yhteistyö

SOSTE on aloittanut yhteistyön ruotsalaisen Socialforumin ja tanskalaisen FRiSen kanssa. Ruotsin Socialforum on kattojärjestö sosiaalialan kansalaisjärjestöille. Tanskalainen FriSe on yhteistyöfoorumi vapaaehtois- ja vertaistukiäjrjestöille. ”Meidän toimintamme muistuttavat toisiaan ja opimme varmasti paljon toisiltamme. Toivomme löytävämme tapoja tukea toisiamme ja kehittämään yhteistyötä”, toteaa SOSTEn ruotsinkielisestä toiminnasta vastaa Maria Helsing-Johansson. Yhteistyö alkaa blogisarjalla, jossa SOSTE ja Socialforum ovat […]

Uutinen

24.5.2019 12:00

SOSTEs nya nordiska samarbete

SOSTE har inlett nordiskt samarbete med Socialforum i Sverige och FriSe i Danmark. Socialforum i Sverige är en takorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. FriSe i Danmark är ett samarbetsforum för frivillig- och självhjälpsorganisationer. Våra verksamheter liknar varandras mycket och vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra samt kan […]