Skip to content

SOSTE lausui kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

15.11.2018 10.23

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

SOSTE ei kannata hallituksen esitysttä muuttaa kokoontumislain 7 §:n siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta tai mielenosoituksesta olisi tehtävä ilmoitus poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Nykyisen lain mukaan ennakkoilmoitusaika on kuusi tuntia.

Esitysluonnoksen mukaan ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja kokoontumisvapauden toteutumista.

SOSTE toteaa lausunnossaan, että avoin julkinen keskustelu, sananvapaus sekä julkiset kokoukset ja mielenosoitukset ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa. Mielenosoitusoikeus on taattu perustuslaissa ja julkisen vallan on aktiivisesti turvattava ja edistettävä oikeuden ja sananvapauden toteutumista käytännössä.

SOSTE ei pidä hyväksyttävänä, että kokoontumisvapauden toteutumisen edellytyksiä heikennetään ilmoitusaikaa pidentämällä. Sosiaalinen media ja muu verkkoympäristö mahdollistavat nopeasti käynnistyvän keskustelun ja tiedottamisen, jolloin myös yleisiä kokouksia ja mielenosoituksia voidaan järjestää hyvin nopealla aikataululla. Tämän kehityksen suomia mahdollisuuksia käyttää kokoontumisvapautta ja sananvapautta ei tule jarruttaa ilmoitusaikoja pidentämällä, vaan viranomaisten tulee kehittää toimintaansa niin, että haasteisiin voitaisiin vastata nykyisen lainsäädännön mukaisella ilmoitusajalla.

Lisäksi SOSTE toteaa lausunnossaan, että kolme vuorokautta on ehdottomasti tarpeettoman pitkä varautumisaika, kun otetaan huomioon, että asiassa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. SOSTE suhtautuu kriittisesti pidennykseen, eikä lakiluonnos anna siihen myöskään riittäviä perusteluja.

Kokoontumisvapaus on kansalaisyhteiskunnan keskeinen oikeus ja asian merkittävyyteen nähden lausuntoa on suoraan pyydetty hyvin rajatulta joukolta: vain neljältä eri taholta. Lausuntojen antamisen aikataulu on myös tiukka.

SOSTEn lausunto pdf:nä verkkosivuillamme sekä lausuntopalvelussa.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.3.2019 11:05

Hae mukaan järjestörahoituksen innovaatiotyöryhmään!

SOSTE perustaa työryhmän pohtimaan järjestörahoituksen hyviä käytäntöjä ja tulevaisuutta. Työryhmä perehtyy muun muassa varainkeruuseen, lahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön sekä kokoaa tietoa järjestörahoitusta tarjoavista tahoista. Ryhmä kuulee tarvittaessa eri alan asiantuntijoita ja järjestää tilaisuuksia. Kokoontumisia on tämän vuoden aikana noin neljä kertaa. Jos sinulla on kiinnostusta tai osaamista järjestörahoituseen liittyen, hae mukaan työryhmään 28.3. mennessä! Lisätietoja antaa erityisasiantuntija […]

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Uutinen

14.3.2019 08:50

Onneksi on joku -kampanja näyttää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen arvon

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii 550 000 vapaaehtoista ja työntekijää. Ilman heitä, monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Onneksi on joku -kampanja tekee tämän työn näkyväksi. Kampanja nostaa hattua jokaiselle, joka omalla palkallisella tai palkattomalla järjestötyöllään on mukana turvaamassa suomalaisten hyvinvointia. SOSTEn yli 200 jäsenjärjestöä takaavat sen, että erilaisissakin elämäntilanteissa jokaiselle löytyy joku, joka tukee, […]