Skip to content

SOSTE lausui kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

15.11.2018 10.23

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

SOSTE ei kannata hallituksen esitysttä muuttaa kokoontumislain 7 §:n siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta tai mielenosoituksesta olisi tehtävä ilmoitus poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Nykyisen lain mukaan ennakkoilmoitusaika on kuusi tuntia.

Esitysluonnoksen mukaan ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja kokoontumisvapauden toteutumista.

SOSTE toteaa lausunnossaan, että avoin julkinen keskustelu, sananvapaus sekä julkiset kokoukset ja mielenosoitukset ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa. Mielenosoitusoikeus on taattu perustuslaissa ja julkisen vallan on aktiivisesti turvattava ja edistettävä oikeuden ja sananvapauden toteutumista käytännössä.

SOSTE ei pidä hyväksyttävänä, että kokoontumisvapauden toteutumisen edellytyksiä heikennetään ilmoitusaikaa pidentämällä. Sosiaalinen media ja muu verkkoympäristö mahdollistavat nopeasti käynnistyvän keskustelun ja tiedottamisen, jolloin myös yleisiä kokouksia ja mielenosoituksia voidaan järjestää hyvin nopealla aikataululla. Tämän kehityksen suomia mahdollisuuksia käyttää kokoontumisvapautta ja sananvapautta ei tule jarruttaa ilmoitusaikoja pidentämällä, vaan viranomaisten tulee kehittää toimintaansa niin, että haasteisiin voitaisiin vastata nykyisen lainsäädännön mukaisella ilmoitusajalla.

Lisäksi SOSTE toteaa lausunnossaan, että kolme vuorokautta on ehdottomasti tarpeettoman pitkä varautumisaika, kun otetaan huomioon, että asiassa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. SOSTE suhtautuu kriittisesti pidennykseen, eikä lakiluonnos anna siihen myöskään riittäviä perusteluja.

Kokoontumisvapaus on kansalaisyhteiskunnan keskeinen oikeus ja asian merkittävyyteen nähden lausuntoa on suoraan pyydetty hyvin rajatulta joukolta: vain neljältä eri taholta. Lausuntojen antamisen aikataulu on myös tiukka.

SOSTEn lausunto pdf:nä verkkosivuillamme sekä lausuntopalvelussa.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.8.2019 10:15

Tietosuojavaltuutetun ohje henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa julkaistu

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan reilu vuosi sitten ja kansallinen tietosuojalaki on ollut voimassa tämän vuoden alusta. Myös yhdistykset ovat parin viime vuoden ajan käyneet vilkasta tietosuojakeskustelua ja päivittäneet asiakirjojaan asetuksen edellyttämään laajuuteen. Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut ohjeen ja verkkosivukokonaisuuden henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa. Tietosuoja koskee kaikkia yhdistyksiä. Asetus tuo yhdistyksille velvollisuuksien lisäksi myös […]

Uutinen

17.6.2019 11:46

Kansalaistutkimus ”Ihan pihalla”: Vanhoista ihmisistä yhä useampi syrjäytyy monimutkaistuvassa, digitalisoituvassa maailmassa

Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tätä vakavaa sivuun jäämistä kuvaa sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama, SOSTEn julkaisema Ihan pihalla? -tutkimus. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He […]

Uutinen

7.6.2019 11:48

Nationella organisationers resurser för svenskspråkig verksamhet varierar

Många av SOSTEs nationella medlemsorganisationer antingen har eller skulle vilja ha svenskspråkig verksamhet, visar en minigallup som SOSTE gjorde bland sina medlemsorganisationer i februari 2019. Mångsidig svenskspråkig verksamhet Av de organisationer som besvarade enkäten så har 56 procent antingen regelbunden eller tillfällig svenskspråkig verksamhet. Dessutom önskade 12 procent att de skulle ha svenskspråkig verksamhet. Hurudan […]