Skip to content

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

20.1.2021 15.33

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser.

Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap och förmåga att upprätthålla samhällets integritet, men också konkreta åtgärder med vilka man kan stoppa den negativa utvecklingen. Det behövs förnyelser och investeringar i tjänster som stärker jämlikhet, jämställdhet och att alla klarar sig.

Den största oron är att situationen för de allra svagaste människorna blir svagare och som en följd av detta djupnar klyftorna i välfärdssamhället. Åtgärder behövs nu, så att inte människors livssituation blir ännu svagare, kräver SOSTE:s förbundsmöte i sitt ställningstagande.

SOSTE:s fullmäktigeordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen påminner att ett starkt civilsamhälle behövs för att man ska klara sig ur kriser.

”Organisationerna har spelat en viktig roll i det finländska välfärdssamhällets uppbyggnad och verksamhet som ett starkt stöd åt den offentliga sektorn. I kriser betonas civilsamhällets betydelse för den sociala kohesionen och för det mänskliga stödet. Civilsamhällets verksamhetsförutsättningar måste säkras också i framtiden”, vädjar Kari Mäkinen.

SOSTE:s högsta beslutsfattande organ är förbundsmötet som samlas vart tredje år. Förbundsmötet samlades på onsdag 20.1.2021. Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen fortsätter som fullmäktigeordförande. Mäkinen fungerar som fullmäktigeordförande under treårsperioden 2021-2024.

Läs ställningstagandet från SOSTE:s förbundsmöte i sin helhet.

För mera information

  • SOSTE:s fullmäktigeordförande Kari Mäkinen, kom@evl.fi
  • SOSTE:s Generalsekreterare Vertti Kiukas

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]

Uutinen

10.2.2021 14:59

SOSTE: Regeringens vårdreformsförslag måste ännu korrigeras – sporrandet till främjande av välfärd och hälsa måste förbättras

Sote-uudistus SOSTE anser att det ännu finns saker som måste korrigeras i regeringens förslag till vårdreform. SOSTE konstaterar i sitt utlåtande kring förslaget att välfärdsområdena, som uppstår som en följd av vårdreformen, måste starkare uppmuntras till att främja välfärd och hälsa än vad regeringen har framställt. Därför kräver SOSTE att de kommande välfärdsområden måste få en […]

Uutinen

3.2.2021 09:00

SOSTEn verkostojen hyöty punnittiin

Sote-järjestöt SOSTEn verkostot kokoavat vuosittain reilut 600 sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaista yhteisten teemojen ääreen. Jäsenmäärältään laajimpia ja toimintamuodoiltaan vakiintuneimpia verkostoja ovat Kuntoutusverkosto (KUVE) ja Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA). Verkostorakenne elää jonkin verran vuosittain. Vuonna 2020 käynnistyi uutena verkostona Terveyden edistämisen verkosto. Verkostopuntari-kyselyllä selvitettiin verkostojen tavoitteellisuutta, hyödyllisyyttä, tuloksia ja toimivuutta. Palautteen avulla kehitetään verkostojen toimintaa. Verkostopuntari-kysely […]