Skip to content

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

20.1.2021 15.33

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser.

Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap och förmåga att upprätthålla samhällets integritet, men också konkreta åtgärder med vilka man kan stoppa den negativa utvecklingen. Det behövs förnyelser och investeringar i tjänster som stärker jämlikhet, jämställdhet och att alla klarar sig.

Den största oron är att situationen för de allra svagaste människorna blir svagare och som en följd av detta djupnar klyftorna i välfärdssamhället. Åtgärder behövs nu, så att inte människors livssituation blir ännu svagare, kräver SOSTE:s förbundsmöte i sitt ställningstagande.

SOSTE:s fullmäktigeordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen påminner att ett starkt civilsamhälle behövs för att man ska klara sig ur kriser.

”Organisationerna har spelat en viktig roll i det finländska välfärdssamhällets uppbyggnad och verksamhet som ett starkt stöd åt den offentliga sektorn. I kriser betonas civilsamhällets betydelse för den sociala kohesionen och för det mänskliga stödet. Civilsamhällets verksamhetsförutsättningar måste säkras också i framtiden”, vädjar Kari Mäkinen.

SOSTE:s högsta beslutsfattande organ är förbundsmötet som samlas vart tredje år. Förbundsmötet samlades på onsdag 20.1.2021. Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen fortsätter som fullmäktigeordförande. Mäkinen fungerar som fullmäktigeordförande under treårsperioden 2021-2024.

Läs ställningstagandet från SOSTE:s förbundsmöte i sin helhet.

För mera information

  • SOSTE:s fullmäktigeordförande Kari Mäkinen, kom@evl.fi
  • SOSTE:s Generalsekreterare Vertti Kiukas

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.9.2021 09:59

Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar? Förbundsbarometern ger svaren

Hyvinvointi ja terveys Vad är på gång i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar och orosmoln? Dessa frågor får man svar på i Förbundsarenans nyutgivna Förbundsbarometern. Förbundsarenan har gjort en omfattande kartläggning av sina medlemsorganisationer genom en enkätundersökning under vårvintern 2021.   Coronapandemins inverkan på organisationsvärlden Förbundsbarometern visar att coronapandemin har påverkat de finlandssvenska organisationerna. Pandemin har tvingat organisationerna att inhibera eller skjuta fram evenemang och andra former av verksamhet och de har varit tvungna att göra upp […]

Uutinen

7.9.2021 10:18

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen puolustaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ja itsenäistä toimintaa

Kansalaisyhteiskunta Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen muistuttaa kirjoituksessaan, että järjestöt tuottavat tärkeitä palveluita ja toimintoja, mutta niillä on myös demokratiarooli. ”Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt ovat kansanvallan kivijalka. Ilman aktiivista ja itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa ei ole toimivaa demokratiaa”. Sarkkisen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituspohjan vaarantumisella voisi olla vakavia vaikutuksia hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden kannalta. “Järjestöjen toiminnan supistuessa moni järjestöjen toiminnan piirissä […]

Uutinen

31.8.2021 10:30

Kysely: Suomessa isoja alueittaisia eroja siinä, kuinka hyvin järjestöt ovat saatavissa mukaan sote-uudistukseen

Sote-järjestöt Suomessa on suuria alueellisia eroja siinä, kuinka kattavasti järjestöt ovat osallistettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Alueellisia eroja on myös siinä, kuinka hyvin järjestöjen yhteistyörakenteet pystyvät tuomaan järjestöjä yhteen ja kuinka kattavasti ne pystyvät tavoittamaan sosiaali- ja terveysyhdistykset eri puolilla maata. Tämä selviää Järjestöjen sote-muutostuen kesäkuisesta hyvinvointialueiden tilannekuvakyselystä. Siihen vastasivat muutostuen eri puolilla Suomea työskentelevät järjestöasiantuntijat […]