Skip to content

SOSTE: Sosiaali- ja terveydenhuollosta oltava saatavilla riittävästi tietoa – mahdollistaisi palveluntuottajien vertailun ja lisäisi luottamusta

23.3.2022 8.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestöt

Riittävä tiedonsaanti on keskeistä, jotta ihmisten on mahdollista esimerkiksi vertailla sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia keskenään. Tästä näkökulmasta hallituksen lakiesityksen ehdotus julkisesta tietopalvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa on hyvä asia, mutta ei sellaisenaan vielä riittävä. Näin toteaa SOSTE lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevasta lakiesityksestä.

Hallituksen lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on lausuntokierroksella 25.3.2022 asti. SOSTE jätti asiasta lausuntonsa viime viikolla.

Lue lisää: SOSTEn lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista

Avoimuuden ja luottamuksen näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvästä julkisesta tietopalvelusta tulisi pystyä luovuttamaan ainakin tieto palvelujen tuottajiin kohdistuvista tarkastuksista ja mahdollisuuksien mukaan myös tieto viranomaisen antamasta hallinnollisesta ohjauksesta, SOSTE toteaa lausunnossaan.

Lakiesityksen tavoitteena parempi asiakas- ja potilasturvallisuus

Hallituksen lakiesityksen tavoitteena on yhtenäistää ja keventää sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontakäytäntöjä, lisätä omavalvontaa, vahvistaa ennakkovalvontaa ja parantaa erilaisten riskien tunnistamista. Esityksen tavoitteena on, että ihmisten mahdollisuus saada yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluita maan eri alueilla paranee. Esityksellä tavoitellaan myös parempaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lakiehdotukseen sisältyy sekä palvelunjärjestäjän omavalvontaa ja valvontaa koskevat säännökset että yksityisiä- ja julkisia palveluntuottajia koskevat säännökset niiden toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kaikille palveluntuottajille edellytykset, joiden perusteella palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröitäisiin.

Omavalvonta ei voi kokonaan korvata viranomaisvalvontaa sosiaali- ja terveydenhuollossa

SOSTEn mielestä hallituksen lakiesitys selkeyttää ja yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa. Omavalvonta on yksi valvontakeino, mutta se ei voi korvata viranomaisen vastuulla olevaa valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valvontaan tulee myös osoittaa riittävät resurssit, SOSTE muistuttaa.

Lisätietoja antavat SOSTEn lakimies Patrik Metsätähti sekä erityisasiantuntijat Miia Nahkuri, Kaarina Tamminiemi ja Emily Strohm.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

15.6.2022 14:00

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta. Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. […]