Skip to content

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

21.6.2022 9.30

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestöt

SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa.

Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten lääkkeiden vaihtamista niitä vastaaviin biosimilaareihin. Vaihdossa huomioitavia asioita pohditaan eri sidosryhmien, esimerkiksi lääkkeen käyttäjien, apteekkien ja lääkkeen määrääjien näkökulmista.

Lue lisää: Työryhmä valmistelemaan biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa (stm.fi)

SOSTEsta työryhmässä on mukana erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh. Hän kerää ja vie työryhmään sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta. Työryhmä pitää järjestäytymiskokouksen tiistaina 21. kesäkuuta.

Biosimilaarit ovat vertailukelpoisia biologisten lääkkeiden kanssa

Biologisia lääkkeitä käytetään tällä hetkellä esimerkiksi diabeteksen, tulehduksellisten reumasairauksien, psoriasiksen, kroonisten suolistosairauksien ja syöpätautien hoitoon. Ne annetaan useimmiten joko tiputuksena eli infuusiona poliklinikalla tai pistoksena ihon alle.

Biologiset lääkkeet sisältävät elävien solujen tuottamaa materiaalia, yleensä valkuaisainetta. Biologiset lääkkeet voivat olla esimerkiksi hormoneita kuten kasvutekijöitä, vasta-aineita, rokotteita tai geeni- ja soluterapiatuotteita. Biologiset lääkkeet ovat muun muassa valmistusmenetelmästä johtuen usein hyvin kalliita.

Lue lisää: Biologiset lääkkeet (terveyskyla.fi)

Biosimilaari sisältää samaa vaikuttavaa ainetta ja on vertailukelpoinen biologisen alkuperäisvalmisteen kanssa. Se on yhtä tehokas, turvallinen ja laadukas kuin alkuperäisvalmiste. Koska biologiset lääkkeet tuotetaan elävissä soluissa, valmisteissa voi kuitenkin olla pieniä eroavaisuuksia. Biosimilaareja käytetään samalla tavalla kuin alkuperäistä biologista lääkettä, mutta antolaitteessa voi toisinaan olla eroja.

Lue lisää: Mikä on biosimilaari? (fimea.fi)

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.9.2022 09:00

Kuntoutus kehittyy vuoropuhelussa Kelan, SOSTEn ja järjestöjen kanssa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTEn loppuvuodesta 2021 toteuttama kysely Kelan toiminnan kehittämisestä poiki järjestöiltä paljon havaintoja ja kehittämisajatuksia. Järjestöjen ehdotuksia on käyty läpi Kelan edustajien kanssa useissa tapaamisissa ja Kela on toimittanut kirjalliset vastaukset esitettyihin huomioihin. Kuntoutusta koskevia ehdotuksia nousi kyselyssä esille runsaasti, jonka vuoksi päädyttiin pidempään vuoropuhelun tiivistämiseen Kelan ja SOSTEn sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Tuoreita tuloksia […]

Uutinen

15.9.2022 16:13

Apuvälineistä saa apua arkeen vain, jos palvelut toimivat

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 30.8. kuulemistilaisuuden, jossa työryhmä kuuli järjestöjen näkemyksiä apuvälinepalveluista ja apuvälineiden luovuttamista säätelevän apuvälineasetuksen muutostarpeista. Taustana kuulemiselle on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2021 asettama lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmä. Ryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostarpeita. Tehtävää varten koordinaatioryhmä on perustanut erillisen alatyöryhmän, joka järjesti tilaisuuden kuullakseen apuvälineiden käyttäjien […]

Uutinen

15.9.2022 09:56

Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen, jolla turvattaisiin välttämättömän terveydenhuolto ja kotihoito käynnissä olevan työtaistelun aikana. SOSTE toteaa, että paras potilasturvallisuuden tae on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on hyvät edellytykset suoriutua työstään laadukkaasti. Näihin hyviin edellytyksiin kuuluu riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen, laadukkaat työvälineet ja vastaavasti motivaatioon vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös työstä saatava […]