Skip to content

SOSTEen uusia työntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen järjestöjen muutostukeen

11.12.2020 11.00

Järjestöille
SOSTESote-muutostukiJärjestöille

Seuraavan kolmen vuoden ajan SOSTE tukee sote-järjestöjen toimintaa hankekokonaisuudella, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja maakuntien kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä selkiyttää järjestötoiminnan merkitys sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liittymäpinnoilla.

SOSTE vastaa hankekokonaisuuden kansallisesta koordinoinnista ja sen kumppaneina maakuntien suuralueilla toimivat sovitut alueelliset järjestöt.

Muutostuen hankepäällikkönä aloittaa 11.1.2021 hallintotieteiden maisteri, eMBA Anita Hahl-Weckström, jolla on pitkä työura sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kokemusta on karttunut sairaanhoitopiiristä, sote-kuntayhtymästä ja sote-järjestöistä, mitä täydentää työskentely kunnissa ja maakuntaliitossa. Hahl-Weckström siirtyy tehtävään Järjestö 2.0:n Etelä-Savon maakuntahankkeen hankepäällikön tehtävästä.

”Hankekokonaisuudessa yhteiset tavoitteet ja yhteisten linjausten mukainen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyöllä järjestöt voivat vakiinnuttaa oman paikkansa sote-uudistuksen valmistelussa sekä tulevaisuuden hyvinvointikentässä”, Anita Hahl-Weckström toteaa.

Viestinnän erityisasiantuntijana aloittaa 11.1.2021 VTM, HuK Sirkku Aalto, joka on aiemmin työskennellyt toimittajana muun muassa Etelä-Suomen Mediassa. Aalto on tarkastellut työssään niin tulevan sote-uudistuksen rahoitusta kuin sote-palveluiden toimintaa.

”Odotan innolla, että pääsen perehtymään sote-alan järjestöihin entistä paremmin ja mahdollistamaan sitä, että järjestöt ovat vahvasti mukana edistämässä ihmisten osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia myös sote-uudistuksen jälkeen”, Sirkku Aalto kertoo.

Sote-muutostuen tutkija on dosentti Janne Haikari, joka aiemmin työskenteli SOSTEn Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa -hankkeessa.

Hankekokonaisuutta toteuttamaan haetaan aluekoordinaattoreita

Hankkeessa maakuntien yhteistyötahona toimii maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta. Hanketta toteuttamaan haetaan seitsemää aluekoordinaattoria eri puolille maata. Lue lisää ja hae 10.1. mennessä: verkostojarjestot.fi

Lisätietoja: Anne Knaapi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.1.2021 17:17

Tunnetko jonkun, joka on edistänyt hyvinvointitalouden rakentumista? Ehdota hänelle SOSTE-palkintoa!

Hyvinvointitalous SOSTE-palkinto myönnetään hyvinvointitalouden edistämisestä. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomio hyvinvoinnin merkitykseen kestävän taloudellisen kehityksen taustalla, korostaa hyvinvointilähtöisen yhteiskunnallisen toiminnan merkitystä sekä nostaa esiin monimuotoisten hyvinvointi-investointien tärkeyttä. SOSTE-palkinto on myönnetty menneinä vuosina kuudelle eri toimijalle yksittäisestä teosta, hienosta hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, jotka kaikki ovat ilmentäneet rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvointitalouden rakentamisessa. […]

Uutinen

12.1.2021 11:47

SOSTE kannustaa järjestöjä mukaan Tutkitun tiedon teemavuoteen

Järjestöille Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 on kansallinen hanke, jonka toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Teemavuoden ohjelma rakentuu yhteistyökumppaneiden tuottamista tapahtumista ja teoista, jotka nostavat esiin tutkittua tietoa tai tietolähteitä. Mukaan voivat hakea erilaiset ryhmät, organisaatiot ja järjestöt. Haku on avoin. Ohjelman yhteistyökumppaniksi voi hakea erilaisilla tapahtumilla ja teoilla, jotka voivat olla […]

Uutinen

24.11.2020 12:00

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatussa Järjestöopaassa nyt myös vapaaehtoistoiminta

Järjestöopas Jatkuvasti päivitettävästä Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Sisällöt on jaettu seitsemään osioon, joista löydät tietopaketit, blogit ja tapahtumat sekä uusimpana myös videomateriaalit ja podcastit. Uutena osiona oppaaseen on lisätty vapaaehtoistoiminta. Palvelua on päivitetty myös ilmeen ja käytettävyyden osalta. SOSTEn kumppaneina Järjestöoppaan sisällön tuotannossa ovat Kansalaisareena ja Opintokeskus Sivis. Järjestöoppaasta on tullut […]