Skip to content

SOSTEn asiantuntijalääkäriksi lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen

30.3.2021 13.10

Sosiaali- ja terveyspalvelut
SOSTEKansanterveysSosiaali- ja terveyspalvelut

SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen

SOSTEn asiantuntijalääkärinä on aloittanut lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen. Aikaisemmin Makkonen on työskennellyt väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella ja Stakesissa, ylilääkärinä HUS:ssa ja THL:ssä sekä Espoon kaupungin terveyspalvelujen hallintoylilääkärinä.   

Ennen SOSTEMakkonen on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena, jossa hänen vastuualueenaan olivat perusterveydenhuollon palvelut. Hän on osallistunut Sote-uudistuksen valmisteluun STM:n Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sihteeristössä.  

Katri Makkonen teki väitöskirjatyönsä terveydenhuollon teknologian arviointitutkimuksen alalta Suomen Akatemian ”Terveyttä kaikille vuoteen 2000”- tohtorinkoulutusohjelmassa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa annetun lääkeinformaation laatua sekä reproduktioteknologian käyttäjien näkemyksiä. Järjestötyö on tullut Makkoselle tutuksi esimerkiksi lääkäriseura Duodecim kautta. Hän on myös yksi Duodecimin kustantaman Opiskeluterveydenhuollon oppikirjan toimittajista.  

”Asianmukaiset ja ymmärrettävät hoito- ja potilasohjeet, mukaan lukien lääkeinformaatio, ovat tärkeä osa potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoaTässä järjestöjen tekemä työ on ollut merkittävää. Sote-uudistuksessa tarvitaan vahvaa kumppanuutta järjestöjen kanssa, jotta potilaiden eli palvelujen käyttäjien näkemykset otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä, muistuttaa SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen.  

Asiantuntijalääkäri työskentelee SOSTEn edunvalvontatiimissäHänen vastuullaan ovat lääkejärjestelmään, kansanterveyteen ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset ja tehtävät. 

Lisätietoja antavat asiantuntijalääkäri Katri Makkonen ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti. 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.4.2021 06:58

Sosiaalibarometri 2021: Marinin hallituksen sote-uudistus saa edeltäjiään myönteisemmän vastaanoton sosiaali- ja terveysjohtajilta

Sote-uudistus Tuoreen Sosiaalibarometri 2021 mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva sote-uudistus saa sosiaali- ja terveysjohtajilta myönteisemmän arvion kuin mikään aiemmista sote-esityksistä vuosina 2016–2019. Yli puolet vastaajista piti Marinin hallituksen uudistusesitystä erittäin hyvänä tai hyvänä ja vain kuusi prosenttia huonona tai erittäin huonona. Myönteisimmin suhtauduttiin sote-uudistuksen mahdollisuuksiin turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantumiseen. Kaikkein […]

Uutinen

13.4.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Marins regerings vårdreform får ett mera positivt mottagande av social- och hälsovårdscheferna

Sote-uudistus Enligt den färska Socialbarometern 2021 får vårdreformen som är under behandling i riksdagen en mera positiv bedömning än tidigare förslag till vårdreform under åren 2016–2019. Över hälften av respondenterna ansåg att reformförslaget av Marins regering är väldigt bra eller bra och bara sex procent ansåg att det är dåligt eller väldigt dåligt. Man ansåg att […]

Uutinen

9.4.2021 09:00

SOSTEn kuntavaalipaneelissa puhutaan taloudesta, hyvinvoinnista ja järjestöistä

SOSTEtalk! Tehdäänkö seuraavalla valtuustokaudella talouden sopeuttamistoimia vai hyvinvointi-investointeja? Miten palvelujärjestelmämme toimii? Entä miten onnistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksen jälkeen? Miten puolueet turvaavat järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa? Tervetuloa seuraamaan SOSTEn kuntavaalipaneelia keskiviikkona 14.4.2021 klo 9.30–10.30. Tulevaisuuden hyvinvointikunnan rakentamiseen tarvitaan kuntapäättäjiä, joille kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat sydämen asioita ja jotka katsovat päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle. SOSTEn […]