Skip to content

SOSTEn asiantuntijalääkäriksi lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen

30.3.2021 13.10

Sosiaali- ja terveyspalvelut
SOSTEKansanterveysSosiaali- ja terveyspalvelut

SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen

SOSTEn asiantuntijalääkärinä on aloittanut lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen. Aikaisemmin Makkonen on työskennellyt väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella ja Stakesissa, ylilääkärinä HUS:ssa ja THL:ssä sekä Espoon kaupungin terveyspalvelujen hallintoylilääkärinä.   

Ennen SOSTEMakkonen on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena, jossa hänen vastuualueenaan olivat perusterveydenhuollon palvelut. Hän on osallistunut Sote-uudistuksen valmisteluun STM:n Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sihteeristössä.  

Katri Makkonen teki väitöskirjatyönsä terveydenhuollon teknologian arviointitutkimuksen alalta Suomen Akatemian ”Terveyttä kaikille vuoteen 2000”- tohtorinkoulutusohjelmassa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa annetun lääkeinformaation laatua sekä reproduktioteknologian käyttäjien näkemyksiä. Järjestötyö on tullut Makkoselle tutuksi esimerkiksi lääkäriseura Duodecim kautta. Hän on myös yksi Duodecimin kustantaman Opiskeluterveydenhuollon oppikirjan toimittajista.  

”Asianmukaiset ja ymmärrettävät hoito- ja potilasohjeet, mukaan lukien lääkeinformaatio, ovat tärkeä osa potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoaTässä järjestöjen tekemä työ on ollut merkittävää. Sote-uudistuksessa tarvitaan vahvaa kumppanuutta järjestöjen kanssa, jotta potilaiden eli palvelujen käyttäjien näkemykset otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä, muistuttaa SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen.  

Asiantuntijalääkäri työskentelee SOSTEn edunvalvontatiimissäHänen vastuullaan ovat lääkejärjestelmään, kansanterveyteen ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset ja tehtävät. 

Lisätietoja antavat asiantuntijalääkäri Katri Makkonen ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti. 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.6.2021 15:14

SOSTE: Järjestöjen osaaminen käyttöön sote-palveluiden uudistamisessa koko Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTE on tyytyväinen, että sote-uudistus etenee viimein ja yhä aikataulussaan. Uudistus on välttämätön, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Sote-järjestöissä on paljon osaamista ja asiantuntijuutta, jota on viisasta hyödyntää hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueet kuuntelevat ja kuulevat järjestöjä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esimerkiksi sote-keskuksissa järjestöt voivat tarjota vertaistukea ja matalan kynnyksen apua tai sote-ammattilaiset voivat ohjata ihmisiä muualle järjestöjen avun ja tuen piiriin. Järjestöille on tärkeää, että mahdollisuus palveluiden monituottajuuteen on edelleen olemassa. Tulevaisuudessa […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter

Kansalaisyhteiskunta Hur ska en arbetstagare i framtidens social- och hälsovårdscentral kunna styra en kund som behöver hjälp till organisationers stöd och tjänster? Detta är en av de stora utmaningar som organisationer står inför i vårdreformen. I Kymmenedalen arbetar organisationer och Kymsote, samkommunen med ansvar för social- och hälsovårdstjänster i sex kommuner, just nu med att övervinna […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Miten saada järjestöjen tuki ja palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia? – Kymenlaaksossa keksittiin ratkaisu pulmaan viidessä minuutissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevä ammattilainen pystyisi ohjaamaan apua tarvitsevan asiakkaan järjestöjen tuen ja palveluiden äärelle? Tämä on yksi järjestöjen isoista haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kymenlaaksossa järjestöt sekä kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä Kymsote ovat parhaillaan selättämässä haastetta yhdessä keksityllä ratkaisulla. Kun Kymsoten kanssa oli päästy pohtimaan järjestöjen ottamista mukaan sote-palveluiden […]