Skip to content

SOSTEn asiantuntijalääkäriksi lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen

30.3.2021 13.10

Sosiaali- ja terveyspalvelut
SOSTEKansanterveysSosiaali- ja terveyspalvelut

SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen

SOSTEn asiantuntijalääkärinä on aloittanut lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Katri Makkonen. Aikaisemmin Makkonen on työskennellyt väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella ja Stakesissa, ylilääkärinä HUS:ssa ja THL:ssä sekä Espoon kaupungin terveyspalvelujen hallintoylilääkärinä.   

Ennen SOSTEMakkonen on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena, jossa hänen vastuualueenaan olivat perusterveydenhuollon palvelut. Hän on osallistunut Sote-uudistuksen valmisteluun STM:n Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sihteeristössä.  

Katri Makkonen teki väitöskirjatyönsä terveydenhuollon teknologian arviointitutkimuksen alalta Suomen Akatemian ”Terveyttä kaikille vuoteen 2000”- tohtorinkoulutusohjelmassa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa annetun lääkeinformaation laatua sekä reproduktioteknologian käyttäjien näkemyksiä. Järjestötyö on tullut Makkoselle tutuksi esimerkiksi lääkäriseura Duodecim kautta. Hän on myös yksi Duodecimin kustantaman Opiskeluterveydenhuollon oppikirjan toimittajista.  

”Asianmukaiset ja ymmärrettävät hoito- ja potilasohjeet, mukaan lukien lääkeinformaatio, ovat tärkeä osa potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoaTässä järjestöjen tekemä työ on ollut merkittävää. Sote-uudistuksessa tarvitaan vahvaa kumppanuutta järjestöjen kanssa, jotta potilaiden eli palvelujen käyttäjien näkemykset otetaan huomioon palvelujen järjestämisessä, muistuttaa SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen.  

Asiantuntijalääkäri työskentelee SOSTEn edunvalvontatiimissäHänen vastuullaan ovat lääkejärjestelmään, kansanterveyteen ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset ja tehtävät. 

Lisätietoja antavat asiantuntijalääkäri Katri Makkonen ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti. 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

21.9.2021 10:30

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöille Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä. Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi, katsoo […]

Uutinen

17.9.2021 10:05

Sote-uudistus etenee monikanavarahoituksen purkamisella – vuorossa parlamentaarinen ryhmä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille on päätetty, vuorossa ovat päätökset soten monikanavarahoituksen purkamisesta yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian sekä lääke- ja matkakorvausten osalta. Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja […]

Uutinen

9.9.2021 11:48

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry etsii asiantuntijalääkäriä

Hyvinvointi ja terveys Etsimme SOSTEen asiantuntijalääkäriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävänäsi on vastata terveyspolitiikkaan, terveyden edistämiseen ja kansanterveyteen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Työssäsi pääset vaikuttamaan ajankohtaisiin uudistuksiin, kuten lääkehuollon kehittämiseen, kuntoutusuudistukseen ja sote-uudistukseen. Tehtävänäsi on arvioida eri politiikan toimien vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä kehittää uusia ratkaisuja. Osallistut työryhmien ja verkostojen työhön, laadit lausuntoja ja linjauksia sekä teet aktiivista asiantuntija- […]