Skip to content

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

11.5.2022 7.00

Eduskuntavaalit
AvustusjärjestelmäEduskuntavaalitKansalaisyhteiskuntaSote-järjestötToimeentuloTyöllisyys

SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron.

Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut

Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni

Demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta on riippumaton ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta, joka tukee ihmisoikeuksien toteutumista. Koronakriisin jäljiltä ihmisillä on hoito- ja palveluvelan lisäksi myös sosiaalista velkaa.

“Sote-järjestöjen merkitys niin palveluiden tarjoamisessa kuin yhteisöllisyyden ja erilaisen tuen tarjoajina on ollut ja tulee olemaan merkittävä myös jatkossa. SOSTE korostaakin, että ensi vaalikaudella järjestöjen valtionavustusten taso on turvattava pitämällä kiinni tähän liittyvästä parlamentaarisesta sovusta”, kertoo SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

Kasvua rakennetaan investoimalla kaikkien työllisyyteen

Työ ei ole vain toimeentulon lähde, vaan myös osallisuutta ja hyvinvointia. Korkea työllisyysaste on hyvinvointivaltion edellytys. Pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja tällä hetkellä työkyvyttömät ihmiset ovat merkittävä joukko, joka nyt jää monella tavalla työelämän ulkopuolelle.

“Pienikin parannus tämän joukon työllisyydessä nostaisi työllisyysastetta merkittävästi. Työsopimuslainsäädäntöä on uudistettava siten, että osa-aikatyön tarjoaminen osatyökykyisille on nykyistä helpompaa. Tärkeää on myös saada toteutettua terapiatakuu työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi”, korostaa Kiuru.

Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen tarvitaan myös uusi tukimalli, jolla järjestöt pystyvät jatkossakin työllistämään ja samalla tarjoamaan vahvan yksilöllisen tuen.

Investoinnit sosiaaliturvaan ovat investointeja hyvinvointiin

Taloutta ei saa tasapainottaa heikoimmilta ja köyhimmiltä leikkaamalla vaan investoimalla ihmisten työ- ja toimintakykyyn. Jo tällä hetkellä Suomessa elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä lähes 900 000 ihmistä eli 16 prosenttia väestöstä (2019). Ruuan, bensan ja sähkön hinnan nousu koettelevat erityisesti pienituloisia.

“Vaalitavoitteissamme korostamme, että perusturvan tasoa on korotettava asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa, samalla vähentäen toimeentulotuen tarvetta. Myös etuusjärjestelmää on muokattava selkeämmäksi ja sujuvaksi ottamalla käyttöön etuusehdotus”, toteaa Kiuru.

Lisätietoja antaa SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

Eduskuntavaalit 2023

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 06:59

SOSTE:s riksdagsvalsmålsättningar: Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

Eduskuntavaalit SOSTE:s valmålsättningar har publicerats. De betonar välfärdsekonomi: investeringar i socialskyddet, byggnad av ekonomisk tillväxt genom att förbättra sysselsättningen för alla, klientavgifternas rimlighet och den sociala rättvisan i klimatåtgärderna. Det är också viktigt att trygga organisationernas självständighet och verksamhetsförutsättningar, för att stärka nationens motståndskraft. SOSTE föreslår att man främjar folkhälsan genom att införa en hälsoskatt, för […]