Skip to content

SOSTEn hallitus: Järjestöjen perustyötä tarvitaan koronakriisin hoidossa

1.4.2020 9.45

Kansalaisyhteiskunta
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskunta

Elämme Suomessa poikkeuksellisia ja vaikeita aikoja koronaepidemian vuoksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisellä ja siihen liittyvillä rajoittamistoimenpiteillä on valtava vaikutus ihmisten arkeen. Riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämä rajoittuu vain kotiin, eikä kaikilla ole lähipiiriä, joka voisi tukea heitä tässä tilanteessa. Lomautusten kohteena olevien perheissä tulee taloudellisia huolia. Ylipäätään yksinäisyys ja pelot lisääntyvät sekä perhekriisit voivat kärjistyä. Tulevaisuus näyttäytyy kovin epävarmana.

Järjestöt ovat jo tarttuneet haasteeseen laajentamalla esimerkiksi digitaalisen tuen saatavuutta ja kehittämällä uusia tapoja auttaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vahvuus on juuri kohderyhmiensä arjen tuntemus sekä ketteryys muokata toimintaansa.

Samaan aikaan kun järjestöjä tarvitaan tukemaan ihmisiä koronaepidemian aikana ja kriisin jälkihoidossa, järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyy suurta epävarmuutta. Tälle vuodelle sote-järjestöjen toimintaan on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kautta osoitettu Veikkauksen tuottoja noin 380 miljoonaa euroa. Summa on ollut merkittävästi supistumassa jo tehtyjen pelihaittoihin puuttuvien toimenpiteiden seurauksena, joita SOSTE sinänsä pitää oikeina ja tarpeellisina. Jollei järjestöjen toimintakykyä pystytä jollakin erillisratkaisuilla turvaamaan, koronatoimien vaikutus tulee olemaan todella huomattava. Kyse on ennen kaikkea siitä, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun myös jatkossa.

SOSTEn hallitus näkee ensiarvoisen tärkeäksi, että järjestöjen perustyö ihmisten ja yhteisöjen arjessa voidaan turvata ja toimintaa suunnata muuttuneiden toimintaedellytysten edellyttämällä tavalla. Taloudellista tasapainoa on perusteltua hakea jäädyttämällä uusien kehittämishankkeiden käynnistäminen vuonna 2021. Tässäkin ratkaisussa on huolehdittava, ettei hyvin niukalla hankerahoituksella toimivien pienten järjestöjen toiminta vaarannu.

Lisäksi SOSTEn hallitus edellyttää, että jo käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen toiminnan muutoksiin suhtaudutaan rahoittajan taholta hyvin joustavasti. Vastaaminen akuuttiin kriisiin kunkin sääntöjen tarkoituspykälän mukaisesti on voitava tehdä omalla päätöksellä kussakin järjestössä ilman riskiä siitä, että rahoittaja ei hyväksyisi jälkeenpäin asiaa. Ihmisiä ei saa nyt jättää yksin ja se edellyttää kaikilta joustavuutta.

SOSTE puolestaan tekee töitä sen eteen, että järjestöjen toimintaedellytykset pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin ja tuottojen lasku kompensoimaan esimerkiksi jakamattomista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennetuista voittovaroista.

Helsingissä 31.3.2020

Jukka Tahvanainen, SOSTEn hallituksen puheenjohtaja
Sari Aalto-Matturi, SOSTEn hallituksen varapuheenjohtaja
Vertti Kiukas, SOSTEn pääsihteeri

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]