Skip to content

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

15.6.2022 8.30

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä.

Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman tuen ja avun turvaamiseksi tarvitaan toiminta-avustuksiin kustannustason nousua vastaava indeksikorotus vuodelle 2023.

SOSTE esittää, että ellei asiaa voida muutoin ratkaista tarvittaessa hankeavustuksia vähennetään, jotta järjestöjen perustoiminta varmistetaan. Lisäksi pitää huolehtia siitä, että avustuskäytäntöjä kehitetään sujuvampaan ja autonomisempaan suuntaan, jotta järjestöt voivat käyttää heille myönnettyjä avustuksia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ilman toimintaa jäykistävää turhaa byrokratiaa.

Toiminta-avustukset kohdistuvat neuvontaan, ohjaukseen, vertaistukeen sekä ryhmä- ja virkistystoimintaan. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan kustannuksia ei voida siirtää palveluhintoihin, koska toiminta on pääsääntöisesti maksutonta niihin osallistuville ihmisille, eikä toimintaan osallistuvilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia maksaa osallistumisesta. Suurin osa järjestöistä ei myöskään pysty kompensoimaan kustannusten nousua muulla tavoin.

Jos kohonneita kustannuksia ei nyt huomioida indeksikorotuksina, joutuvat järjestöt supistamaan toimintaansa. Se tarkoittaa, että nykyistä pienempi joukko ihmisiä saa tukea ja apua. Järjestöistä haettavan tuen ja avun tarve ei vähene, päin vastoin se on aiempaa suurempi. Suomessa on koronan jälkiaaltona toimintakykyvaje sekä hoito- ja hoivavelkaa. Erityisesti pienituloisten tai muuten heikoimmassa asemassa olevien tilanne heikkenee, josta jo nyt nähdään merkkejä esimerkiksi ruoka-avun tarpeen kasvuna. Lisäksi sota Ukrainassa aiheuttaa turvattomuutta, huolta ja konkreettista avuntarvetta.

Lisätietoja antavat SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi, +358 50 5741 775 sekä SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]