Skip to content

SOSTEn Kiukas: Eurooppa ei voi seurata sivusta, kun Japani, Yhdysvallat ja Kiina tekevät massiivisia sosiaalisia investointeja

25.3.2021 11.55

Hyvinvointitalous
Euroopan unioniJärjestötJärjestöt mukana muutoksessaSote-järjestötHyvinvointitalousKansalaisyhteiskunta

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas peräänkuulutti Euroopalta rohkeutta ja aloitteellisuutta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yleisistunnossa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa. Istunnossa käsiteltiin Euroopan komission aloitetta ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta.

”Koronakriisin jälkeen sosiaaliset investoinnit ovat välttämättömiä. Nyt näemme rohkeutta ja aloitteellisuutta Atlantin toisella puolella, mutta arkuutta ja varovaisuutta Euroopassa. Myös EU:n on tartuttava elvytys- ja sopeutumiskehyksen mahdollisuuksiin ja tehtävä sosiaalisia investointeja terveyteen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Emme voi vain seurata sivussa, kun Yhdysvallat, Japani ja Kiina toimivat päättäväisesti”, totesi Vertti Kiukas.

Kiukas muistutti komitean istunnossa, että Suomi on ajanut hyvinvointitalouden ajatusta jo monien vuosien ajan. Hyvinvointitalous oli yksi keskeinen teema myös Suomen EU:n puheenjohtajakauden aikana.

Hyvinvointitalouden tärkeimmät viestit ovat:

  • Ihmisten hyvinvointi ja hyvä taloudellinen suorituskyky ovat toisistaan ​​riippuvaisia ​​ja vahvistavat toisiaan.
  • Investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen ja terveyden edistämiseen kannattavat, ja ne lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta.
  • Tehokas ja kattava hyvinvointipolitiikka EU:ssa edellyttää monialaista yhteistyötä eri politiikan alojen välillä.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toivoo, että hyvinvointitalouden visio ”Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”, on myös koko Euroopan Unionin yhteinen visio. ”Nyt on aika tarttua Euroopan Komission elvytys- ja sopeutumiskehyksen mahdollisuuteen ja tehtävä näitä ​​sosiaalisia investointeja”.

Lue lisää: Ensimmäistä kertaa Suomen sote-järjestöistä edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

Lisätietoja: Vertti Kiukas

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

9.4.2021 09:00

SOSTEn kuntavaalipaneelissa puhutaan taloudesta, hyvinvoinnista ja järjestöistä

SOSTEtalk! Tehdäänkö seuraavalla valtuustokaudella talouden sopeuttamistoimia vai hyvinvointi-investointeja? Miten palvelujärjestelmämme toimii? Entä miten onnistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksen jälkeen? Miten puolueet turvaavat järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa? Tervetuloa seuraamaan SOSTEn kuntavaalipaneelia keskiviikkona 14.4.2021 klo 9.30–10.30. Tulevaisuuden hyvinvointikunnan rakentamiseen tarvitaan kuntapäättäjiä, joille kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat sydämen asioita ja jotka katsovat päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle. SOSTEn […]

Uutinen

15.3.2021 10:59

Selvitys: Järjestöillä vahva asema päivätoiminnan tuottajina – etenkin päihdekuntoutujien palvelut ja kuntouttava työtoiminta usein järjestöjen käsissä

Sote-järjestöt Järjestöillä on vahva jalansija etenkin päivätoimintapalveluiden tuottajina. Erilaisille ihmisryhmille päivätoimintaa tuottavista yksityisistä palveluntuottajista järjestömuotoisia oli viime vuonna 46 prosenttia, ilmenee SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tuoreesta selvityksestä. Selvitys tarkasteli järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalveluita vuonna 2020. Päivätoimintaan kuuluvista palveluista etenkin päihdekuntoutujien päivä- ja palvelukeskukset olivat vankasti järjestöjen käsissä: niissä järjestömuotoisten tuottajien osuus yksityisistä […]

Uutinen

9.3.2021 07:28

Hyvinvointitalousajattelu vahvistuu kansalaisyhteiskunnassa ja julkisessa hallinnossa

Hyvinvointitalous Hyvinvointitalous on noussut viime vuosina tärkeäksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Kansalaisyhteiskunnasta Suomessa ja maailmalla leviämään lähtenyt hyvinvointitalousajattelu on saanut osakseen kiinnostusta myös julkisessa hallinnossa sekä politiikassa viime vuosina. Hyvinvointitalouden mennyttä kehitystä, tämänhetkistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tuoreessa julkaisussa. ”2010-luvun aikana hyvinvointitalous on saanut jalansijaa monilla yhteiskunnan alueilla niin meillä kuin […]