Skip to content

SOSTEn Kiukas: Eurooppa ei voi seurata sivusta, kun Japani, Yhdysvallat ja Kiina tekevät massiivisia sosiaalisia investointeja

25.3.2021 11.55

Hyvinvointitalous
Euroopan unioniJärjestötJärjestöt mukana muutoksessaSote-järjestötHyvinvointitalousKansalaisyhteiskunta

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas peräänkuulutti Euroopalta rohkeutta ja aloitteellisuutta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yleisistunnossa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa. Istunnossa käsiteltiin Euroopan komission aloitetta ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta.

”Koronakriisin jälkeen sosiaaliset investoinnit ovat välttämättömiä. Nyt näemme rohkeutta ja aloitteellisuutta Atlantin toisella puolella, mutta arkuutta ja varovaisuutta Euroopassa. Myös EU:n on tartuttava elvytys- ja sopeutumiskehyksen mahdollisuuksiin ja tehtävä sosiaalisia investointeja terveyteen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Emme voi vain seurata sivussa, kun Yhdysvallat, Japani ja Kiina toimivat päättäväisesti”, totesi Vertti Kiukas.

Kiukas muistutti komitean istunnossa, että Suomi on ajanut hyvinvointitalouden ajatusta jo monien vuosien ajan. Hyvinvointitalous oli yksi keskeinen teema myös Suomen EU:n puheenjohtajakauden aikana.

Hyvinvointitalouden tärkeimmät viestit ovat:

  • Ihmisten hyvinvointi ja hyvä taloudellinen suorituskyky ovat toisistaan ​​riippuvaisia ​​ja vahvistavat toisiaan.
  • Investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen ja terveyden edistämiseen kannattavat, ja ne lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta.
  • Tehokas ja kattava hyvinvointipolitiikka EU:ssa edellyttää monialaista yhteistyötä eri politiikan alojen välillä.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toivoo, että hyvinvointitalouden visio ”Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”, on myös koko Euroopan Unionin yhteinen visio. ”Nyt on aika tarttua Euroopan Komission elvytys- ja sopeutumiskehyksen mahdollisuuteen ja tehtävä näitä ​​sosiaalisia investointeja”.

Lue lisää: Ensimmäistä kertaa Suomen sote-järjestöistä edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

Lisätietoja: Vertti Kiukas

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]

Uutinen

9.5.2022 10:46

Arpajaislaki uudistuu

Avustusjärjestelmä Arpajaislakiuudistuksen keskeinen sisältö kohdistuu Veikkaus Oy:n tuoton tuloutukseen ja sosiaali- ja terveysjärjestöille tarkoitetun valtionavustusmäärärahan tason siirtämiseen osaksi kehysvaikutteista valtion budjettia. Jatkossa myös sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille ja säätiöille kohdistettavan avustusmäärärahan tasosta päätettäisiin vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön menoeränä siinä missä muistakin ministeriön kuluista. Jotta lakiuudistus ei heikentäisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, rahoituksen ennustettavuutta ja järjestöjen autonomiaa kansalaisyhteiskunnan toimijana, niin pidämme tärkeänä, että esimerkiksi valtiosihteeri […]