Skip to content

SOSTEn Kiukkaalle merkittäviä valiokuntapaikkoja Euroopan talous- ja sosiaalikomitessa

30.10.2020 15.01

Kansalaisyhteiskunta
Euroopan unioniKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Kuluneella viikolla 27. –29.10. pidettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 2020–2025 toimikauden ensimmäinen täysistunto. Istunnossa nimettiin muun muassa edustajat komitean eri valiokuntiin.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas nimettiin edustajaksi kolmeen eri valiokuntaan sekä yhteen seurantaryhmään. Kiukas työskentelee komitean sosiaali-, talous- ja ulkoasioiden valiokunnissa sekä semester-seurantaryhmässä. European Semester seuraa ja koordinoi jäsenmaiden talouspolitiikkaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisilla sote-järjestöillä on edustajana komiteassa.

”Työ talous- ja sosiaalikomiteassa on kiinnostavaa. Esimerkiksi koronakriisi, jäsenmaiden taloustilanne ja velkaantuminen sekä brexit-epävarmuus leimaavat ainakin kauden alkua ja lisäävät yhteisen koordinoinnin tarvetta, mutta myös haasteita. Kauden aikana on tarkoitus määritellä uudelleen EU-kansalaisten oikeuksia koskeva sosiaalisten oikeuksien pilari ja edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tämän viikon kokouksessa keskusteltiin muun muassa maahanmuuttajien kotouttamisesta, kestävän kasvun strategiasta ja euroalueen taloustilanteesta. On tärkeää, että sote-sektorin kokemus ja ääni saadaan kuuluviin tässä työssä”, kertoo Vertti Kiukas.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille ja toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä.
Talous- ja sosiaalikomitean tehtävinä on muun muassa varmistaa, että EU:n toimissa ja lainsäädännössä otetaan huomioon talouden ja yhteiskunnan olosuhteet, ja se pyrkii yhteistä hyvää palvelevaan konsensukseen. Komitea toimii työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja muiden eturyhmien vaikutuskanavana, käy niiden kanssa vuoropuhelua ja edistää näin niiden osallisuutta EU:ssa. Lisäksi komitea ajaa osallistuvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan asiaa.

Lisätietoja: Vertti Kiukas, pääsihteeri

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]

Uutinen

20.1.2021 15:33

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

Kansalaisyhteiskunta SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser. Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap […]

Uutinen

20.1.2021 15:07

SOSTEn liittokokous vaatii toimia yhteiskunnan jakautumisen estämiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn liittokokous muistuttaa, että kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita. Ne estävät yhteiskunnan jakautumista ja näköalattomuutta, mitkä voivat pahimmillaan johtaa väkivaltaisuuksiin ja ääriliikehdintään. Kaikilla poliittisilla puolueilla on vastuu siitä, että yhteiskunnallinen keskustelu ei ruoki vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välille. Päättäjiltä on osoitettava arvojohtajuutta ja ylläpidettävä kansakunnan eheyttä, mutta […]