Skip to content

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

22.6.2022 8.00

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen.

Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. Puheenvuoroissa korostui SOSTEn merkitys sote-järjestöjen äänenä ja puolustajana sekä hyvä ja rakentava yhteistyö eri sidosryhmien ja päättäjien kanssa.

SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen

Avaussanat kymmenvuotisjuhliin toi SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

Mäkisen mukaan SOSTE on olemassa, koska kansalaisjärjestöt ovat katsoneet tarvitsevansa yhteistä tukea, kuten koulutusta ja asiantuntijatukea maailmassa, joka on käynyt yhä monimutkaisemmaksi.

”Järjestöt ovat katsoneet tarvitsevansa yhteistä puolustajaa. Maailmassa, jossa kansalaisyhteiskunnan asema ei ole itsestään selvä, vaan siitä on aktiivisesti pidettävä kiinni niin suhteessa julkiseen valtaan kuin suhteessa kaikille elämänalueille levittäytyviin markkinoihin. SOSTE on olemassa, koska järjestöt eivät ole itseään varten ja puolustaakseen omaa asemaansa, vaan ihmisiä varten”, Mäkinen korosti.

Lue lisää: Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille!

Valtiovallan tervehdyksen juhliin toi kuntaministeri Sirpa Paatero. Paatero korosti, että Suomen hallituksen ja SOSTEn tavoitteissa on paljon samaa: Pohjoismainen hyvinvointimalli perustuu vahvaan valtioon ja vahvaan kansalaisyhteiskuntaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen autonomisten toimintaedellytysten turvaaminen tukee näitä tavoitteita. Ministerin mukaan SOSTE on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa toisaalta taustaorganisaationa, vahvana vaikuttajana ja yhteiskunnallisen keskustelun voimavarana.

Kuntaministeri Sirpa Paatero

Ministeri toi puheenvuorossaan esille merkittäviä hallituksen uudistuksia, jotka koskettavat myös SOSTEa ja sote-järjestökenttää.

Yksi näistä on uusi rahoitusmalli, jonka tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Linjauksilla on vahva parlamentaarinen tuki.

Ministeri Paateron puheenvuorossa korostui myös demokratian ja kansalaisten osallisuuden lisäämisen merkitys.

”On tärkeää, että yhteiskunnassa kaikilla on aidosti mahdollisuus saada äänensä kuuluviin – niin kansalaisilla kuin kansalaisjärjestöillä. Tarvitaan laaja valikoima erilaisia tapoja, joilla mahdollistetaan osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun myös matalalla kynnyksellä”.

Paateron mukaan juuri tästä syystä valtiovarainministeriössä on kehitetty kansallisten dialogien toimintamalli, jolla halutaan kehittää kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välistä vuoropuhelua.

SOSTE kiittää kaikkia vieraita, puhujia, musiikista vastannutta jazztrio TRI:tä sekä tilaisuuden mainiota juontajaa Peter Nymania ikimuistoisista juhlista. Tästä on hyvä lähteä kohti seuraavaa vuosikymmentä.

Kuvat: SOSTE/Mira-Veera Auer

Muut teeman artikkelit

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]