Skip to content

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

22.6.2022 8.00

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen.

Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. Puheenvuoroissa korostui SOSTEn merkitys sote-järjestöjen äänenä ja puolustajana sekä hyvä ja rakentava yhteistyö eri sidosryhmien ja päättäjien kanssa.

SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen

Avaussanat kymmenvuotisjuhliin toi SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

Mäkisen mukaan SOSTE on olemassa, koska kansalaisjärjestöt ovat katsoneet tarvitsevansa yhteistä tukea, kuten koulutusta ja asiantuntijatukea maailmassa, joka on käynyt yhä monimutkaisemmaksi.

”Järjestöt ovat katsoneet tarvitsevansa yhteistä puolustajaa. Maailmassa, jossa kansalaisyhteiskunnan asema ei ole itsestään selvä, vaan siitä on aktiivisesti pidettävä kiinni niin suhteessa julkiseen valtaan kuin suhteessa kaikille elämänalueille levittäytyviin markkinoihin. SOSTE on olemassa, koska järjestöt eivät ole itseään varten ja puolustaakseen omaa asemaansa, vaan ihmisiä varten”, Mäkinen korosti.

Lue lisää: Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille!

Valtiovallan tervehdyksen juhliin toi kuntaministeri Sirpa Paatero. Paatero korosti, että Suomen hallituksen ja SOSTEn tavoitteissa on paljon samaa: Pohjoismainen hyvinvointimalli perustuu vahvaan valtioon ja vahvaan kansalaisyhteiskuntaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen autonomisten toimintaedellytysten turvaaminen tukee näitä tavoitteita. Ministerin mukaan SOSTE on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa toisaalta taustaorganisaationa, vahvana vaikuttajana ja yhteiskunnallisen keskustelun voimavarana.

Kuntaministeri Sirpa Paatero

Ministeri toi puheenvuorossaan esille merkittäviä hallituksen uudistuksia, jotka koskettavat myös SOSTEa ja sote-järjestökenttää.

Yksi näistä on uusi rahoitusmalli, jonka tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Linjauksilla on vahva parlamentaarinen tuki.

Ministeri Paateron puheenvuorossa korostui myös demokratian ja kansalaisten osallisuuden lisäämisen merkitys.

”On tärkeää, että yhteiskunnassa kaikilla on aidosti mahdollisuus saada äänensä kuuluviin – niin kansalaisilla kuin kansalaisjärjestöillä. Tarvitaan laaja valikoima erilaisia tapoja, joilla mahdollistetaan osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun myös matalalla kynnyksellä”.

Paateron mukaan juuri tästä syystä valtiovarainministeriössä on kehitetty kansallisten dialogien toimintamalli, jolla halutaan kehittää kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välistä vuoropuhelua.

SOSTE kiittää kaikkia vieraita, puhujia, musiikista vastannutta jazztrio TRI:tä sekä tilaisuuden mainiota juontajaa Peter Nymania ikimuistoisista juhlista. Tästä on hyvä lähteä kohti seuraavaa vuosikymmentä.

Kuvat: SOSTE/Mira-Veera Auer

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.9.2022 16:30

Järjestöjohdon syysfoorumissa etsittiin ratkaisuja hoitoon pääsyyn ja henkilöstöpulaan

Järjestöille SOSTEn järjestöjohdon syysfoorumissa puhutti ajankohtainen sosiaali- ja terveyspolitiikka, viestintä ja johtajuus sekä järjestöjen rooli kansakunnan resilienssin vahvistajana. Perhe- ja peruspalveluministerin valtiosihteeri Eila Mäkipää pohjusti avauspuheenvuorollaan paneelikeskustelua, jossa pohdittiin ratkaisuja hoitoon pääsyn kriisiin ja henkilöstöpulaan. Mäkipää painotti avaussanoissaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta koko palveluketjusta ja siten myös hoitoon pääsyn sujuvuudesta. Valtiosihteeri myös muistutti työryhmästä, jonka tavoitteena on miettiä […]

Artikkeli

MINNO-projektiin haku

Avustusjärjestelmä Apua hankesuunnitelman laadintaan (ESR+ tai EAKR) Metropolia AMK ja SOSTE tarjoavat mahdollisuuden innovoida ratkaisuja hyvän hankehakemuksen tekemiseen opiskelijayhteistyössä. Sosiaali- ja terveysjärjestöllä on mahdollisuus tänä syksynä osallistua innostavaan Metropolia Ammattikorkeakoulun MINNO®-projektiin. Monialaisissa innovaatioprojekteissa opiskelijat kehittävät ratkaisuja aitoihin työelämän haasteisiin. Tällä innovaatioprojektilla pyritään löytämään hyviä hankeideoita ja tekemään alustavia hankesuunnitelmia Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmakauden ESR+- ja […]

Uutinen

30.8.2022 14:42

Yhdistyslain etäosallistumista koskevat uudistukset astuivat voimaan kesällä

Järjestöille Eduskunta hyväksyi 21.6.2022 hallituksen esityksen HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset tulivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Aiemmin etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen oli mahdollista vain, jos tästä oli yhdistyksen säännöissä määrätty. Uudistetussa yhdistyslain 17 §:ssä säädetään myös […]