Skip to content

SOSTEn työllistämisselvitystä seuranneessa keskustelussa vaadittiin yritysten ja välityömarkkinatoimijoiden yhteistyötä

9.6.2022 8.32

Työllisyys
ToimeentuloTyöllisyys

SOSTEn pitämillä virtuaalisilla aamukahveilla keskusteltiin SOSTEn ja välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tekemästä työllistämisselvityksestä ja sen tuloksista. Keskustelutilaisuudessa oli puhumassa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula, Vates-säätiön kehittämispäällikkö Jukka Lindberg sekä Silta- ja Valo-valmennusyhdistysten toimitusjohtaja Kimmo Kumlander. 

Työllistämisselvityksen yhtenä tavoitteena oli tiedustella yritysten suhdetta välityömarkkinoihin. Päivi Kiiskinen avasi tilaisuuden käymällä läpi kyselytutkimuksen olennaiset löydökset.

Lue lisää: SOSTEn selvitys: Yrityksissä on potentiaalia heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen (pdf)

Keskustelussa isoksi teemaksi nousi se, miten yrityksille voitaisiin saada tietoa paremmin välityömarkkinoista ja niiden mahdollisuuksista. Suomessa on tällä hetkellä noin 320 000 työmarkkinoiden ulkopuolella olevaa työikäistä henkilöä, joiden työllistymisellä olisi suuri positiivinen vaikutus Suomen työllisyystilanteeseen.  

Keskustelussa puhuttiin myös siitä, että monilla pienimmillä yrityksillä ei ole taloudellista mahdollisuutta välityömarkkinoilta työllistämiseen. Suomen Yrittäjien Janne Makkula totesi, että ihmisiä palkataan, mikäli se on kannattavaa yritykselle. Työtehtävään tulisi löytää sopiva henkilö. Osatyökykyisten kirjo on laaja, ja tämän kirjon tunnistaminen mahdollistaisi palkkaamista yhä enemmän; osatyökykyinen voi olla täysin työkykyinen, kun tehtävä on sopiva. Välityömarkkinoilla tapahtuva valmennus on ollut todella hyödyllistä ja tuloksellista, mutta itse työllistymiseen ei ehkä ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Välityömarkkinoilla on siis paljon hyvää käyttämätöntä ja koulutettua työvoimaa, mutta yhteistyö yritysten kanssa voisi olla parempaa.  

Keskustelussa nousi esille myös poliittisten toimien suuri rooli. Kimmo Kumlander muistutti, että nykyinen palkkatuen merkityksen vähentyminen on huolestuttava ilmiö. Suuri huoli on, että palkkatukiuudistus ei välttämättä vähennä byrokratiaa. Lisäksi keskustelussa nousi esille oppisopimuskoulutus ja kuinka se ei nykyisellään toimi niin hyvin kuin pitäisi. Esimerkiksi kustannusta yrityksille pidettiin liian korkeana tuottavuuteen nähden. Oppisopimuskoulutuksessa olisi vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia.  

Tärkein keskustelun anti oli se, että tulevaisuudessa tarvitaan hyvien poliittisten toimien lisäksi myös yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden ja yritysten välillä. Käyttämätöntä potentiaalia on vielä paljon. 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 07:45

Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

Toimeentulo Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset.  Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän […]

Uutinen

13.6.2022 09:54

Lääkeasioiden uudistus etenee – tietoa vaikuttavuudesta tarvitaan lisää

Sairastamisen hinta Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee selkeän aikataulun mukaan. Sähköisen lääkityslistan käyttöön ottaminen parantaa potilasturvallisuutta ja säästää kustannuksia, kun sen avulla pystytään vähentämään päällekkäisiä lääkityksiä. Suurin merkitys tällä iäkkäiden ja monilääkittyjen henkilöiden kohdalla. Lääkityslistan näkyminen Omakanta-palvelussa auttaa ammattilaisten ohella potilasta hahmottamaan lääkityksen kokonaisuutta paremmin.  ”Vaikka sähköisen lääkityslistan käyttöönotossa on paljon etuja, niin on myös muistettava, että välineet […]