Skip to content

SOSTEn vaikuttamisterveiset kevätkaudelle

4.2.2020 14.05

Sosiaali- ja terveyspalvelut
AsiakasmaksutHyvinvointi ja terveysHyvinvointitalousKansanterveysPerusturvaSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistusToimeentuloTyöllisyys
Tämä vuosi on pääministeri Marinin hallituksen toiminnan kannalta keskeisin. Työ on päässyt alkuun ja isot uudistukset saatu käyntiin. Seuraavaksi pitää päästä alkua pidemmälle. Eduskunnan kevätistuntokauden alkajaisiksi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys haluaa muistuttaa päättäjiä sote-järjestöjen keskeisistä vaikuttamiskärjistä, joilla edistetään hyvinvointia ja terveyttä sekä torjutaan eriarvoisuutta. Hallitusohjelman hyvät tavoitteet on nyt käännettävä käytännön teoiksi!

”To do” -lista:

  1. Sotu-uudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean työ on viimein saatava käyntiin. Työn on tähdättävä perusturvan parantamiseen ja järjestelmän selkiyttämiseen. Perusturvan taso on monilta osin jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä. Sen korottamista on jatkettava pitkäjänteisesti. Kevään kehysriihessä on oikea aika tehdä päätöksiä muun muassa lapsilisien korottamisesta. Lue lisää: kärkitavoite ja SOSTEn tuore selvitys perusturvaetuuksista
  2. Asiakasmaksulakiuudistuksessa terveyskeskusten lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut on muutettava maksuttomiksi. Lisäksi palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi. Yhteisen maksukaton taso on sidottava takuueläkkeeseen ja maksukertymää tarkasteltava 12 kuukauden jaksolla. Asiakasmaksut on huojennettava tai jätettävä perimättä aina kun asiakkaan elämäntilanne sitä vaatii. Sairastamisen kustannukset eivät saa olla kenellekään hoidon ja hoivan este. Lue lisää: kärkitavoite
  3. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan liittyviä rahoituspäätöksiä tehtäessä on tuettava sellaisia hankkeita, joissa järjestöt ovat aitoja kumppaneita. Vain siten järjestöjen asiantuntemus saadaan täysimääräisesti käyttöön. Järjestöjen ja julkisen vallan kumppanuutta sekä kansalaisten osallisuutta on vahvistettava kehittämistyössä ja asiakkaan kuulemisessa. Sote-uudistuksesta päätettäessä on turvattava järjestöjen toimintaedellytykset. Järjestöjen palvelut ja hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot on tunnistettava, otettava osaksi palveluketjuja ja mahdollistettava toiminnan avustaminen. Lue lisää: kärkitavoite
  4. Työllisyyspolitiikassa on päästävä sanoista tekoihin. Suunnitellut työllisyystoimet on saatava käyntiin. Kohtaanto-ongelmaan on löydyttävä ratkaisuja ja osatyökykyisten työllistymisen esteitä on purettava. Järjestöjen rooli työllistäjinä, asiantuntijoina ja työllisyyspalveluiden tuottajina on tunnistettava ja turvattava uudistuksissa. Myös työssä olevien työkyvyn edistämiseen on tartuttava. Korkeampaa työllisyysastetta tavoiteltaessa on panostettava kaikkien työllisyyteen ja ehkäistävä valumat työstä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Lue lisää: kärkitavoite
  5. Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta. Hallituksen on tämän vuoden aikana selvitettävä ja valmisteltava kansanterveysperusteisen haittaveron (sokeri, suola ja rasva) käyttöönotto. Laaja-alainen vero muuttaisi parhaassa tapauksessa sekä kuluttajien että tuottajien käyttäytymistä ja tekisi saatavilla olevista elintarvikkeista terveellisimpiä. Lue lisää: kärkitavoite
  6. Arpajaislain uudistuksessa on edettävä ripeästi. Vastuullisesti toimiva yksinoikeusjärjestelmä on tehokkain tapa ehkäistä rahapelaamisen haittavaikutuksia ja samanaikaisesti turvata yleiseksi hyväksi tuleva osuus pelien tuotosta. Jotta rahapelituotoista avustettava järjestöjen työ niin kulttuurin, nuorison, liikunnan kuin sosiaali- ja terveyden saralla voidaan turvata, valtion pitää kompensoida rahapelituottojen laskua laskemalla arpajaisveroa. Järjestöjen työ ja sen hyvinvointivaikutukset ovat erityisen merkityksellisiä niukkenevien resurssien aikana, eikä tätä työtä ole varaa menettää. Lue lisää: kärkitavoite

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.2.2020 09:00

Sairastamisen hinta Suomessa huolestuttaa EU-tasolla

SOSTEn suositukset maksukattojen yhdistämisestä, maksuttomista lääkäripalveluista ja asiakasmaksujen kohtuullistamisesta saavat tukea EU:n maaraportista. Avaimet muutokseen ovat nyt käsittelyssä olevassa asiakasmaksulain uudistuksessa. EU-raportti jakaa SOSTEn huolenaiheet State of Health in the EU –maaraportin 2019 mukaan korkeat asiakasmaksut ja lääkkeiden omavastuuosuudet muodostavat esteitä terveyspalvelujen saatavuudelle Suomessa. OECD:n mukaan vuonna 2017 kotitalouksien osuus terveydenhuoltomenoista oli Suomessa reilu 20 […]

Uutinen

7.2.2020 11:04

Sosiaali- ja terveysjärjestöt mukana sosiaaliturvan uudistuskomiteassa

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus käynnistyy keväällä 2020. Sitä valmistelemaan perustetaan parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi kestää kevääseen 2027 saakka. Mukaan valmistelutyöhön otetaan myös järjestöt. ”On erinomaista, että pitkään odotettu sosiaaliturvan kokonaisuudistus saadaan viimein käyntiin. Uudistustyö on välttämätöntä, jotta järjestelmän monimutkaisuus ja turha byrokraattisuus saadaan purettua. Järjestelmästä on tehtävä ihmiselle ymmärrettävä ja selkeä”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas […]

Uutinen

6.2.2020 14:03

Svensk- och tvåspråkiga organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

19 svensk- och tvåspråkiga organisationer har gjort ett gemensamt ställningstagande med förslag till hur tillgången till svenska social- och hälsovårdstjänster bör säkerställas i social- och hälsovårdsreformen. Förslaget har överlämnats till ministrarna Kiuru och Blomqvist 31.1. Organisationerna föreslår bland annat ett lagstadgat samarbetsområde för de tvåspråkiga självstyrande områdena. Samarbetet behövs eftersom dessa områden inte till alla […]