Skip to content

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

12.12.2019 15.10

På svenska
RahapelitAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem.

Till exempel kan man förpliktiga Veikkaus att vara i kontakt med identifierade problemspelare och styra dem till stöd, eller rentav förhindra spelandet om det handlar om ett faktiskt spelberoende, konstaterar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas.

I nuläget kommer en alltför stor andel av Veikkaus intäkter från en liten grupp som spelar mycket och ofta. Regeringen borde omgående göra upp ett penningspelpolitiskt program, vars mål skulle vara att minska problemspelandet.

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelsystemet åtgärdas:

  • Ett nationellt penningspelpolitiskt program görs upp
  • Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas
  • Penningspelverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras
  • Ansvarstagandet i Veikkaus Oy: s verksamhet förbättras
  • Penningspelverksamhetens övervakning utvecklas
  • Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras
  • Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

Läs mer om penningspelpolitiska programmet på svenska.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.9.2021 09:59

Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar? Förbundsbarometern ger svaren

Hyvinvointi ja terveys Vad är på gång i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar och orosmoln? Dessa frågor får man svar på i Förbundsarenans nyutgivna Förbundsbarometern. Förbundsarenan har gjort en omfattande kartläggning av sina medlemsorganisationer genom en enkätundersökning under vårvintern 2021.   Coronapandemins inverkan på organisationsvärlden Förbundsbarometern visar att coronapandemin har påverkat de finlandssvenska organisationerna. Pandemin har tvingat organisationerna att inhibera eller skjuta fram evenemang och andra former av verksamhet och de har varit tvungna att göra upp […]

Uutinen

7.9.2021 10:18

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen puolustaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ja itsenäistä toimintaa

Kansalaisyhteiskunta Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen muistuttaa kirjoituksessaan, että järjestöt tuottavat tärkeitä palveluita ja toimintoja, mutta niillä on myös demokratiarooli. ”Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt ovat kansanvallan kivijalka. Ilman aktiivista ja itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa ei ole toimivaa demokratiaa”. Sarkkisen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituspohjan vaarantumisella voisi olla vakavia vaikutuksia hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden kannalta. “Järjestöjen toiminnan supistuessa moni järjestöjen toiminnan piirissä […]

Uutinen

25.8.2021 09:13

Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla

Hyvinvointitalous Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian ja turvaa järjestöjen tarjoaman avun ja tuen jatkon. Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle […]