Skip to content

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

12.12.2019 15.10

På svenska
RahapelitAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem.

Till exempel kan man förpliktiga Veikkaus att vara i kontakt med identifierade problemspelare och styra dem till stöd, eller rentav förhindra spelandet om det handlar om ett faktiskt spelberoende, konstaterar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas.

I nuläget kommer en alltför stor andel av Veikkaus intäkter från en liten grupp som spelar mycket och ofta. Regeringen borde omgående göra upp ett penningspelpolitiskt program, vars mål skulle vara att minska problemspelandet.

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelsystemet åtgärdas:

  • Ett nationellt penningspelpolitiskt program görs upp
  • Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas
  • Penningspelverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras
  • Ansvarstagandet i Veikkaus Oy: s verksamhet förbättras
  • Penningspelverksamhetens övervakning utvecklas
  • Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras
  • Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

Läs mer om penningspelpolitiska programmet på svenska.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.9.2020 13:31

Uutta dynaamista sisältöä: Katso miten 10 600 sote-yhdistystä sijoittuu Suomessa

Sote-järjestöt SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistä. Interaktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut.  SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja maakuntiin, alan säätiöistä, millaisia uusia sote-yhdistyksiä Suomeen syntyy sekä järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Työn tueksi on […]

Uutinen

25.9.2020 08:43

Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

Sote-uudistus I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den. ”Den effektivaste delen […]

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]