Skip to content

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

12.12.2019 15.10

På svenska
RahapelitAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem.

Till exempel kan man förpliktiga Veikkaus att vara i kontakt med identifierade problemspelare och styra dem till stöd, eller rentav förhindra spelandet om det handlar om ett faktiskt spelberoende, konstaterar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas.

I nuläget kommer en alltför stor andel av Veikkaus intäkter från en liten grupp som spelar mycket och ofta. Regeringen borde omgående göra upp ett penningspelpolitiskt program, vars mål skulle vara att minska problemspelandet.

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelsystemet åtgärdas:

  • Ett nationellt penningspelpolitiskt program görs upp
  • Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas
  • Penningspelverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras
  • Ansvarstagandet i Veikkaus Oy: s verksamhet förbättras
  • Penningspelverksamhetens övervakning utvecklas
  • Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras
  • Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

Läs mer om penningspelpolitiska programmet på svenska.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]

Uutinen

20.1.2021 15:33

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

Kansalaisyhteiskunta SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser. Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap […]

Uutinen

20.1.2021 15:07

SOSTEn liittokokous vaatii toimia yhteiskunnan jakautumisen estämiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn liittokokous muistuttaa, että kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita. Ne estävät yhteiskunnan jakautumista ja näköalattomuutta, mitkä voivat pahimmillaan johtaa väkivaltaisuuksiin ja ääriliikehdintään. Kaikilla poliittisilla puolueilla on vastuu siitä, että yhteiskunnallinen keskustelu ei ruoki vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välille. Päättäjiltä on osoitettava arvojohtajuutta ja ylläpidettävä kansakunnan eheyttä, mutta […]