Skip to content

Soten askelmerkit päätettävä nyt

8.3.2019 11.42

Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE on pahoillaan, ettei eduskunnassa kyetty tekemään edes riisuttua versiota sotesta ja päättämään asian etenemisestä. Hallituskauden sotenäytelmä osoittaa, että Suomessa isojen reformien tekeminen ei ole mahdollista ilman laajaa, parlamentaarista valmistelua. 

“Valmistelussa jäi liian vähälle huomiolle, että nykyjärjestelmä tuskin kestäisi perustuslainmukaisuustulkintaa. Tästä on kuitenkin päästävä karttuneen tiedon ja kokemuksen pohjalta eteenpäin mahdollisimman nopeasti”, toteaa SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi 

Nyt tarvitaan kaikkien puolueiden yhteinen istunto, jossa asian askelmerkeistä ja valmistelun jatkosta päätetään. Näitä ovat laajemmat sote-alueet eli leveämmät hartiat, integraatio eli sujuvat palveluketjut ja valinnanvapauttakin voidaan edistää harkitusti. Juuri eronneen pääministeri Sipilän kutsu puolueille yhteisen ”pyöreän pöydän ääreen” on kannatettava. 

Aluepohjainen sote-malli edennee lakien kaatumisesta riippumatta eri puolilla Suomea. Valmistelua alueilla on syytä jatkaa ja sille on turvattava edellytykset. Palveluiden yhdenvertaisuuden kannalta sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat leveämmät hartiat.  

Peruspalveluiden, hoidon ja hoivan kehittämistä on jatkettava koko ajan. Palveluketjut on turvattava tulevassa uudistuksessa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kytköstä on pystyttävä vahvistamaan esimerkiksi tuomalla sosiaalihuollon palveluita ja perusterveydenhuollon palveluita saman katon alle.  

Asiakasseteleillä ja henkilökohtaisen budjetilla voidaan harkiten edistää asiakkaan valinnnanvapautta. Suomessa tarvitaan edelleen myös yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita tuottamaan palveluita, mutta julkisella vallalla on aina oltava ensisijainen vastuu.  

“Ensi vaalikaudella on keskityttävä sosiaali- ja terveyspalveluihin, ei muihin tehtäviin. Ensin rakenteesta ja sitten rahoitusratkaisuista päättäminen on edelleen hyvä etenemistapa. Tällä hallituskaudella yritetty sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen sekä maakuntarakenteen muuttaminen oli kuitenkin liian monimutkainen vyyhti ratkaistavaksi”, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. 

Ensi hallituskaudella on valtava työ edessä, sillä Suomessa tarvitaan sekä sote-uudistus että sosiaaliturva- eli sotu-uudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenneuudistus on ratkaistava ensi kaudella ja sotu-uudistus on laitettava alulle. 

Lisätiedot

Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, p. +358 40 194 2518

Erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, p. +358 40 051 6018

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.8.2019 12:59

SOSTE: Budjetissa sosiaaliturvan riittävään tasoon on pitkä matka – terveysperusteisessa verotuksessa vielä kirittävää

Parannukset perusturvaan, pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon ja lapsiperheiden taloudelliseen asemaan vastaavat SOSTEn vaatimuksia, mutta edelleen on paljon tehtävää. “Viime vuosien perusturvan heikon kehityksen valossa on erittäin hyvä asia, että sosiaaliturvaa parannetaan, mutta matkaa riittävään tasoon on edelleen. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus on aloitettava ripeästi”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTEn näkökulmasta kunnille osoitettavat määrärahat varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja […]

Uutinen

18.6.2019 15:29

Hallitusohjelman työryhmien jäsenet avasivat hallitusohjelman sotu- ja sote-linjauksia

Iso salillinen sote-järjestöjen aktiiveja kokoontuivat SOSTEn tiloihin keskustelemaan Rinteen hallitusohjelman kahden ison reformin kirjauksista: sotu- ja sote-uudistuksesta. Keskustelua pohjustivat hallitusohjelmaneuvotteluissa mukana olleet kansanedustajat Anna Kontula (vas.) ja Anu Vehviläinen (kesk.). Kontula oli jäsenenä sosiaaliturvaa käsittelevässä alaryhmässä, Vehviläinen puolestaan veti sote-alaryhmää. He kumpikin ovat myös tuoreita valiokuntien puheenjohtajia. Kontula korosti puheenvuorossaan hallitusohjelman vahvoja kirjauksia sosiaaliturvaan liittyvän […]

Uutinen

17.6.2019 11:46

Kansalaistutkimus ”Ihan pihalla”: Vanhoista ihmisistä yhä useampi syrjäytyy monimutkaistuvassa, digitalisoituvassa maailmassa

Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tätä vakavaa sivuun jäämistä kuvaa sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama, SOSTEn julkaisema Ihan pihalla? -tutkimus. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He […]