Skip to content

Soten askelmerkit päätettävä nyt

8.3.2019 11.42

Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE on pahoillaan, ettei eduskunnassa kyetty tekemään edes riisuttua versiota sotesta ja päättämään asian etenemisestä. Hallituskauden sotenäytelmä osoittaa, että Suomessa isojen reformien tekeminen ei ole mahdollista ilman laajaa, parlamentaarista valmistelua. 

“Valmistelussa jäi liian vähälle huomiolle, että nykyjärjestelmä tuskin kestäisi perustuslainmukaisuustulkintaa. Tästä on kuitenkin päästävä karttuneen tiedon ja kokemuksen pohjalta eteenpäin mahdollisimman nopeasti”, toteaa SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi 

Nyt tarvitaan kaikkien puolueiden yhteinen istunto, jossa asian askelmerkeistä ja valmistelun jatkosta päätetään. Näitä ovat laajemmat sote-alueet eli leveämmät hartiat, integraatio eli sujuvat palveluketjut ja valinnanvapauttakin voidaan edistää harkitusti. Juuri eronneen pääministeri Sipilän kutsu puolueille yhteisen ”pyöreän pöydän ääreen” on kannatettava. 

Aluepohjainen sote-malli edennee lakien kaatumisesta riippumatta eri puolilla Suomea. Valmistelua alueilla on syytä jatkaa ja sille on turvattava edellytykset. Palveluiden yhdenvertaisuuden kannalta sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat leveämmät hartiat.  

Peruspalveluiden, hoidon ja hoivan kehittämistä on jatkettava koko ajan. Palveluketjut on turvattava tulevassa uudistuksessa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kytköstä on pystyttävä vahvistamaan esimerkiksi tuomalla sosiaalihuollon palveluita ja perusterveydenhuollon palveluita saman katon alle.  

Asiakasseteleillä ja henkilökohtaisen budjetilla voidaan harkiten edistää asiakkaan valinnnanvapautta. Suomessa tarvitaan edelleen myös yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita tuottamaan palveluita, mutta julkisella vallalla on aina oltava ensisijainen vastuu.  

“Ensi vaalikaudella on keskityttävä sosiaali- ja terveyspalveluihin, ei muihin tehtäviin. Ensin rakenteesta ja sitten rahoitusratkaisuista päättäminen on edelleen hyvä etenemistapa. Tällä hallituskaudella yritetty sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen sekä maakuntarakenteen muuttaminen oli kuitenkin liian monimutkainen vyyhti ratkaistavaksi”, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. 

Ensi hallituskaudella on valtava työ edessä, sillä Suomessa tarvitaan sekä sote-uudistus että sosiaaliturva- eli sotu-uudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenneuudistus on ratkaistava ensi kaudella ja sotu-uudistus on laitettava alulle. 

Lisätiedot

Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, p. +358 40 194 2518

Erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, p. +358 40 051 6018

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.2.2019 16:03

Sosiaalibarometri: Sotessa hyvää asiakasseteli ja leveämmät hartiat, muu vaatii vielä työtä

Sote-uudistuksen peruspalikoille on alueilla vahva tuki, kertovat Sosiaalibarometrin 2019 ennakkotulokset. Kannatusta saavat asiakasseteli ja leveämmät hartiat, jotka voitaisiin turvata parlamentaarisella yhteistyöllä nyt – siitä huolimatta, että sote-kokonaisuus on valiokunnissa pulassa. Kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta–alueiden sosiaali- ja terveysjohtajat kannattavat Sosiaalibarometrissa maakuntia, palvelutuotannon monipuolistamista, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia – tämä samaan aikaan, kun vain joka kolmas vastaajista […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: jämlikt främjande av social välfärd och hälsa i alla landskap

Landskapen bör ha tillräckliga befogenheter för att säkerställa hög kvalitet och besluta om genomförandet av valfriheten inom sitt område. Vid införande av klientsedlar måste landskapen tillåtas göra egna bedömningar och tidtabeller. Fördelarna och nackdelarna med landskapens beskattningsrätt måste klargöras. Landskapen besitter en nyckelroll i främjandet av välfärd och hälsa. Av denna anledning måste statens hälso- […]

Artikkeli

Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista. Palvelujen järjestämisvastuu on tällä hetkellä kunnilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (voimaan 1.1.2021) tämä järjestämisvastuu siirtyy uusille, itsehallinnollisille maakunnille. Julkisen vallan velvoite edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta juontaa perustuslaista. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän […]