Skip to content

Soten askelmerkit päätettävä nyt

8.3.2019 11.42

Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE on pahoillaan, ettei eduskunnassa kyetty tekemään edes riisuttua versiota sotesta ja päättämään asian etenemisestä. Hallituskauden sotenäytelmä osoittaa, että Suomessa isojen reformien tekeminen ei ole mahdollista ilman laajaa, parlamentaarista valmistelua. 

“Valmistelussa jäi liian vähälle huomiolle, että nykyjärjestelmä tuskin kestäisi perustuslainmukaisuustulkintaa. Tästä on kuitenkin päästävä karttuneen tiedon ja kokemuksen pohjalta eteenpäin mahdollisimman nopeasti”, toteaa SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi 

Nyt tarvitaan kaikkien puolueiden yhteinen istunto, jossa asian askelmerkeistä ja valmistelun jatkosta päätetään. Näitä ovat laajemmat sote-alueet eli leveämmät hartiat, integraatio eli sujuvat palveluketjut ja valinnanvapauttakin voidaan edistää harkitusti. Juuri eronneen pääministeri Sipilän kutsu puolueille yhteisen ”pyöreän pöydän ääreen” on kannatettava. 

Aluepohjainen sote-malli edennee lakien kaatumisesta riippumatta eri puolilla Suomea. Valmistelua alueilla on syytä jatkaa ja sille on turvattava edellytykset. Palveluiden yhdenvertaisuuden kannalta sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat leveämmät hartiat.  

Peruspalveluiden, hoidon ja hoivan kehittämistä on jatkettava koko ajan. Palveluketjut on turvattava tulevassa uudistuksessa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kytköstä on pystyttävä vahvistamaan esimerkiksi tuomalla sosiaalihuollon palveluita ja perusterveydenhuollon palveluita saman katon alle.  

Asiakasseteleillä ja henkilökohtaisen budjetilla voidaan harkiten edistää asiakkaan valinnnanvapautta. Suomessa tarvitaan edelleen myös yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita tuottamaan palveluita, mutta julkisella vallalla on aina oltava ensisijainen vastuu.  

“Ensi vaalikaudella on keskityttävä sosiaali- ja terveyspalveluihin, ei muihin tehtäviin. Ensin rakenteesta ja sitten rahoitusratkaisuista päättäminen on edelleen hyvä etenemistapa. Tällä hallituskaudella yritetty sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen sekä maakuntarakenteen muuttaminen oli kuitenkin liian monimutkainen vyyhti ratkaistavaksi”, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. 

Ensi hallituskaudella on valtava työ edessä, sillä Suomessa tarvitaan sekä sote-uudistus että sosiaaliturva- eli sotu-uudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenneuudistus on ratkaistava ensi kaudella ja sotu-uudistus on laitettava alulle. 

Lisätiedot

Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, p. +358 40 194 2518

Erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, p. +358 40 051 6018

Muut teeman artikkelit

Uutinen

14.5.2019 11:09

Sosiaalibarometri 2019: uudistuksen lähtökohdaksi monia palveluja tarvitsevat – ilman integraatiota ei hillitä kustannuksia

70 prosenttia sote-johtajista piti hallinnon selkeyttä, kustannusten nousun hillintää sekä integraatiota niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonkin kesken erityisen keskeisenä sote-uudistuksen onnistumiselle. Näiden toteutumiseen valmistellussa sote-uudistuksessa ei kuitenkaan luotettu.   Sosiaaalibarometri on kartoittanut sote-johtajien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta vuodesta 2016 alkaen. Neljän vuoden tarkastelujaksolla sosiaali- ja terveysjohtajat painottavat ennen kaikkea hallinnon selkeyttä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistamista […]

Uutinen

3.5.2019 09:44

Hallitusohjelmatavoite 5/6: turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, […]

Uutinen

18.4.2019 15:07

SOSTEn podcast on #järjestöhommissa

SOSTE on aloittanut #Järjestöhommissa -podcastin tuottamisen. Podcastissa käsiteltävät aiheet liittyvät järjestöhommiin, ja erityisesti sote-järjestöihin. Käsittelyssä ovat järjestöpuolen kuumimmat ja puhuttelevimmat aiheet. Podcastin vakioäänenä on SOSTEn erityisasiantuntija Kirsi Marttinen, ja jokaisessa jaksossa on mukana vierailevia asiantuntijoita. Aloituksen kunniaksi SOSTE julkistaa kerralla ensimmäiset kaksi jaksoa: Jakso #01 -Saavutettavuuslaki järjestöhommissa Uusi saavutettavuuslaki astui voimaan 1.4. ja sitä pitää soveltaa […]