Skip to content

Suomalaisten järjestöjen luottamustehtävät lisääntyneet kansainvälisissä verkostoissa

26.11.2019 11.06

Kansalaisyhteiskunta
Kansainvälinen toimintaJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE kartoitti lokakuussa jäseniensä kansainvälistä toimintaa webropol -kyselyllä. Kysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2016. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa jäsenien kansainvälisen toiminnan luonnetta, sisältöjä, volyymiä, hanketoimintaa ja luottamustoimia kansainvälisissä järjestöissä. Pyysimme jäseniä myös kertomaan, saavatko ne tarpeeksi tietoa SOSTEn kansainvälisestä toiminnasta ja millaista kansainvälistä toimintaa meiltä toivotaan. Kyselyyn vastasi 43 prosenttia jäsenistä, mikä on erittäin hyvä tulos.

Kansainväliseen työhön käytetään työpanosta keskimäärin vajaan yhden henkilötyövuoden verran

Kyselyn vastanneista järjestöistä suurin osa (78 %) tekee kansainvälistä työtä. Työtä tehdään pääasiassa muiden töiden ohella, mutta järjestöissä on myös osa- tai kokopäiväisiä kansainvälisen työn tekijöitä. Kansainväliseen työhön käytetään järjestöissä työpanosta keskimäärin vajaan yhden henkilötyövuoden verran. Lähes kaikilla (91 %) vastanneilla järjestöillä on jäsenyyksiä pohjoismaisissa, eurooppalaisissa tai globaaleissa verkostoissa ja 60 prosenttia osallistuu niiden hallitus- ja/tai työryhmätyöskentelyyn. Lähes neljäsosalla (23 %) vastanneista järjestöistä on omia kansainvälisiä hankkeita ja 40 prosenttia osallistuu yhteistyökumppanina johonkin kansainväliseen hankkeeseen. Vastanneista järjestöistä 62 prosenttia pyrkii vaikuttamaan Eurooppatason tai muun kansainvälisen tason strategioihin tai ohjelmiin kansainvälisessä toiminnassaan. Lentomatkustamiseen liittyvä haittoja on mietitty 63 prosentissa vastanneista järjestöistä. Hieman yli puolet (55 %) vastanneista järjestöistä kokee saavansa tarpeeksi tietoa SOSTEn kansainvälisestä toiminnasta. 72 prosenttia toivoo SOSTEn järjestävän opintomatkoja lähinnä Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Viisi keskeistä tulosta

Jäsenet ovat erittäin aktiivisia erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa. Jäsenillä on tällä hetkellä esimerkiksi erilaisia hallituspaikkoja 29 kpl sekä puheenjohtajuuksia (varsinaisia ja vara) 12 kpl. Määrä on lisääntynyt vuodesta 2016, jolloin vastaavat luvut olivat 22 ja 6.

Vastaajien mielestä keskeisintä antia kansainvälisestä yhteistyöstä on mm. tiedon saanti, hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja osaamisen vaihto, yhteistyö ja verkostot sekä vaikuttamismahdollisuudet.

Yhden vastaajan tiivistys kansainvälisen yhteistyön annista:

”Kansainvälisellä toiminnalla on kolme tavoitetta 1) vaikuttaa yhdessä muiden kanssa kv-tason sopimuksiin ja politiikkaan tavoitteidemme mukaisesti 2) oppia muilta 3) tarjota oma kokemuksemme muiden hyödynnettäväksi.”

Kyselyyn vastaajat olivat hyvin perillä lentomatkustamiseen liittyvistä haitoista. Osa kertoi, että he pyrkivät suosimaan etäkokouksia ja vaihtoehtoisia matkustustapoja kuten junaa silloin, kun se on mahdollista. Osa kertoi, että heillä on tehty päätös lentokompensaatiosta tai että matkoilla pyritään suosimaan suoria lentoja. Muutamat vastaajat mainitsivat, että järjestössä on tehty tai työnalla kestävän kehityksen strategia, ympäristösuositukset tai vastuullisuussuunnitelma, johon sisältyy omien toimien ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten minimointi.

Muutama vastaaja kertoi, että heillä olisi halua tehdä kansainvälistä yhteistyötä, mutta rahoittaja on rajannut, että avustuksella ei ole mahdollisuutta sitä tehdä. Työhön on vaikea saada rahoitusta mistään mm. ESR-hankkeet ovat hallinnollisesti haastavia varsinkin pienille järjestöille.

Osa vastaajista tuntee SOSTEn tekemää kansainvälistä työtä hyvin, mutta osa kaipasi lisää tietoa. Monet toivoivat, että SOSTEkirjettä hyödynnettäisiin nykyistä enemmän SOSTEn kansainvälisestä työstä viestimiseen. Päätimme tarttua tähän ehdotukseen ja jatkossa on tarkoitus, että SOSTEkirjeellä on vuosittain 2-3 kansainväliseen toimintaan keskittyvää teemanumeroa alkaen 26.11.2019.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.11.2019 14:52

SOSTE etsii lakimiestä

Soste etsii lakimiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäväsi on auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittämään hyvää hallintoa, antaa järjestöille ohjausta ja neuvontaa erilaisissa juridisissa kysymyksissä, seurata järjestöjen juridisen toimintaympäristön kehittymistä, osallistua SOSTEn yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja tukea SOSTEa sen omaa toimintaa koskevissa juridisissa kysymyksissä. Sinulla on osaamista juridiikan eri osa-alueilta tai valmius perehtyä monipuolisesti järjestöjä koskettaviin juridisiin […]

Uutinen

19.11.2019 11:30

Yhdistyksen kokouskutsujen toimittaminen Postin lakon aikana

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen säännöissä on mainittava miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Kokouskutsu voidaan toimittaa esimerkiksi yhdistyksen kotisivulla, lehti-ilmoituksin, postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsun tulee tavoittaa yhdistyksen jäsenet myös postin lakon aikana. Yhdistyksen on siten suositeltavaa lakon aikana käyttää postin rinnalla myös muita keinoja kokouskutsujen toimittamiseen. Kutsuvaatimusten sivuuttaminen aiheuttaa […]

Uutinen

12.11.2019 10:36

Järjestöjen kunta-avustukset vaarassa kuntien talousahdingon vuoksi

Hälyttävät uutiset eri puolilta Suomea kertovat, että järjestöavustukset ovat vaarassa, kun kunnissa ja kuntayhtymissä joudutaan kääntämään kaikki kivet säästöjen löytämiseksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kertoi lopettavansa ensi vuonna ei-lakisääteisten toimintojen joukossa myös järjestöavustukset. Toimet liittyvät kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelmaan 2019–2023. Samansuuntaisia uutisia kuuluu muualtakin Suomesta. ”Samaan aikaan kun kuntien peruspalvelut odottavat vahvistamistoimia, kuntien pitäisi menestyä […]