Skip to content

Suomen Leijonan ritarimerkki SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilälle ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälahdelle

7.12.2021 15.43

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskunta

Järjestöpäällikkö Riitta Kittilä

Itsenäisyyspäivänä jaettiin perinteisesti kunniamerkkejä ansioituneille suomalaisille. Tänä vuonna tasavallan presidentti myönsi Suomen Leijonan ritarimerkin SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilälle ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälahdelle.

Kittilä on toiminut yli 25 vuoden ajan suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestötyön keskeisissä tehtävissä alan kattojärjestöissä SOSTEssa ja sen perustajajärjestö Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:ssä.

Kuluneiden vuosien aikana Kittilä on paitsi menestyksekkäästi kehittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyötä, myös johtanut määrätietoisesti alan valtakunnallisille organisaatioille järjestötoiminnan tukea tarjoavan yksikön toimintaa ja työskentelyä vuodesta 2017 alkaen.

Edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti

Perälahti on pitkän työuransa aikana osallistunut suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan sekä sen tutkimukseen ja järjestelmän kehittämiseen niin tutkijana, asiantuntijana kuin järjestöjohtajanakin. Työtehtäviensä ohella

Perälahti on toiminut muun muassa Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä sekä asiantuntijajäsenenä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, ollen näin keskeisesti vaikuttamassa suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimukseen ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2022 08:41

Nyt on aika tukea rakenteiden muutosta

Avustusjärjestelmä Ministeri Erkki Liikasen ja valtiosihteeri Henrik Haapajärven työryhmät ovat etsineet keinoja sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen valtionavustustoiminnan uudistamiseksi. Keskeinen toimenpide on avustusmäärärahan irrottaminen Veikkauksen tuotoista. Toimintaan ja olosuhteisiin Järjestöjen perusteltu huoli kohdistuu avustusmäärärahan vuosittaiseen tasoon ja sen kehityssuuntaan. Järjestöissä tarvitaan ratkaisuja, joilla pitkäjänteinen, ihmisten tarpeisiin perustuva järjestötoiminta on mahdollista. Ihmisten tarpeet eivät ole vähentyneet valtionavustusuudistusprosessin myötä. […]

Uutinen

21.1.2022 15:19

M/S SOSTE siirtyy koronavirustilanteen takia syksyyn

M/S SOSTE Huhtikuun M/S SOSTE -risteily siirretään ensi syksylle koronavirustilanteen vuoksi. M/S SOSTE 2022 – kompassissa uusi suunta -risteilyn uusi ajankohta on 6.-7.9.2022. Risteilylle jo tehdyt ilmoittautumiset siirtyvät automaattisesti uuteen ajankohtaan. Ne, joille uusi ajankohta sopii, ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli teillä on myöhemmin tarvetta tehdä henkilö- tai muita muutoksia varauksiin, ottakaa yhteyttä Matkapoikiin sähköpostitse myyntipalvelu@matkapojat.fi tai […]

Uutinen

19.1.2022 10:33

Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteistyö vahvistuu

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn hallitus tapasi tiistaina 18.1. STM:n ylintä virkamiesjohtoa. Tapaamisessa käytiin laajaa keskustelua muun muassa järjestötoiminnan autonomian ja rahoituksen tulevaisuudesta, sosiaaliturvan uudistamistarpeista sekä järjestöjen tilanteesta käynnissä olevassa sote-uudistuksessa. ”SOSTEn yhteistyöaloite oli tervetullut ja tarpeellinen. Yhteistyön vahvistumista tarvitaan kaikille tasoilla muuttuvassa tilanteessa ja pyrimme omalta osaltamme vahvistamaan rakenteita, joiden kautta pääsemme entistä laajempaan ja systemaattisempaan dialogiin kansalaisjärjestökentän […]