Skip to content

Suomi takaisin koulutuksen supervallaksi – Koulutustason nostoon tarvitaan määrätietoisia panostuksia

26.11.2021 8.25

Hyvinvointitalous
KoulutusHyvinvointitalous

2000-luvun alun huipputuloksista Suomi on tippunut kahdessakymmenessä vuodessa OECD-maiden koulutusvertailuiden keskikastiin. Suomalaiset nuoret ovat nyt heikommin koulutettuja kuin nuoret OECD-maissa keskimäärin.

”Suomen tärkein luonnonvara on sen asukkaiden korvien välissä. Nousumme maatalousvaltaisesta reunavaltiosta maailman onnellisimmaksi ja kilpailukykyiseksi nyky-Suomeksi on perustunut ennen kaikkea väestön koulutuksen ja osaamistason nousuun”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius. ”Myös nyt koulutus on tärkeä hyvinvointi-investointi. Tuottavuuden ja elintason nousu tulee ennen kaikkea osaamisesta”, Kalenius jatkaa.

Koulutukseen osallistumisessa ei ole tapahtunut pitkään aikaan laajenemista, minkä takia työmarkkinoilta poistuvat ikäluokat ovat jo lähes yhtä koulutettuja kuin työmarkkinoille tulevat. Perusasteen varassa olevien osuus on samalla tasolla 20–24- ja 60–64-vuotiaissa, korkeasti koulutettujen osuus 55–64-vuotiaista on useita vuosia ollut korkeampi kuin osuus 25–34-vuotiaista. Se, että koulutettujen määrä ei kasva, heijastuu nykyisessä työvoimapulassa.

”Maailman koulutetuimmissa maissa korkeasti koulutettujen osuus nuorista on lähes kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Jotta Suomi nousisi edes OECD-maiden keskitason yläpuolelle koulutustasossa, on pääsyä korkeakoulutukseen avattava merkittävästi. 2000-luvun alun nuoret, jotka aikanaan kuuluivat maailman koulutetuimpien joukkoon, näyttävät tällä hetkellä jäävän Suomen kaikkien aikojen koulutetuimmaksi ikäryhmäksi”, kertoo SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.

Vuodelle 2030 asetettu koulutustavoite jää saavuttamatta

Poliittisena tavoitteena on, että puolet nuorista olisi korkeakoulutettuja vuonna 2030. Vaikka määräaikaan on vielä vuosikymmenen, jo nyt on selvää, että tavoitteeseen ei päästä. Tuore oppivelvollisuusuudistus laskee pelkän perusasteen varaan jäävien nuorten määrää. Vielä ennen vuotta 2030 on arvioitava, riittääkö pidennys 18 ikävuoteen vai pitäisikö velvollisuuden kattaa koko toisen asteen tutkinto.

Koulutustason nostamiseksi SOSTE esittää:

  • oppivelvollisuuden säätämistä kattamaan koko toisen asteen koulutus siten, että velvollisuus säädettäisiin päättymään toisen asteen tutkinnon suorittamiseen tai 13 vuoden kuluttua oppivelvollisuuden alkamisesta.
  • aikuiskoulutusta suunnataan peruskoulun varassa oleville aikuisille niin, että 10 000 perusasteen varassa olevaa suorittaa toisen asteen tutkinnon vuosittain.
  • hyvinvointialoille (sote, varhaiskasvatus) suunnattua 7000 vuosittaisen korkeakoulutuksen aloituspaikan lisäystä osaajapulaan vastaamiseksi.
  • korkeakoulutuksen pysyvää laajentamista myös muilla koulutusaloilla.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Aleksi Kalenius

Muut teeman artikkelit

Uutinen

21.6.2022 12:30

”Avainkäsite tulevaisuuden kannalta”, toteaa sote-ministeri Sarkkinen hyvinvointitalouden tulevaisuutta ennakoivasta selvityksestä

Hyvinvointitalous Miten mitata ihmisten hyvinvointia ja ohjata siihen vaikuttavaa päätöksentekoa? Tänään julkaistussa selvityksessä Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä kuvataan kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen, millainen hyvinvointitalouden ohjausmalli voisi toimia Suomessa. Lue lisää: VN: Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä sekä yhteiskuntapolitiikassa Selvitys vastaa suoraan kuinka hyvinvointitaloudellista ohjausta olisi mahdollista […]

Uutinen

1.4.2022 10:23

Terveysalan asiantuntijat peräänkuuluttavat veron ripeämpää edistämistä sekä vero- ja terveysasiantuntijoiden yhteistyötä veron valmistelussa

Hyvinvointi ja terveys Hallitusohjelmassa sovittu selvitys kansanterveyttä edistävästä verosta vaarassa jäädä tyhjäksi kirjaukseksi. Hallitusohjelmassa sovitun kansanterveyttä edistävän veron selvittäminen etenee hitaasti. Asia kokosi yhteen huolestuneita terveyden ja ravitsemuksen asiantuntijoita, päättäjiä sekä järjestökenttää SOSTEn järjestämään keskustelutilaisuuteen. Puheenvuoroissa nousi esiin huoli siitä, ettei laajapohjaisemman veron selvittelyä välttämättä ehditä tälläkään hallituskaudella edes käynnistää. Lisäksi korostettiin ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntemuksen saamista mukaan […]

Uutinen

11.2.2022 18:12

Palkkatuen leikkaukset uhkaa heikoimpien työllistymisedellytyksiä

Työllisyys Hallitus ilmoitti tänään työllisyystoimista, joilla on tarkoitus vahvistaa valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa työllisiä 80 000:lla ja vahvistaa julkistaloutta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. SOSTE näkee, että hallituksen paketti on ensisilmäyksellä työllisyysvaikutuksiltaan hyvä ja oikean suuntainen, mutta sen sisällöstä tarvitaan vielä tarkempi analyysi. Yleisesti työllisyystoiminen tekeminen on vaikeaa, mikä korostaa tarvetta […]