Skip to content

Svensk- och tvåspråkiga organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

6.2.2020 14.03

Sote-uudistus
På svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

19 svensk- och tvåspråkiga organisationer har gjort ett gemensamt ställningstagande med förslag till hur tillgången till svenska social- och hälsovårdstjänster bör säkerställas i social- och hälsovårdsreformen. Förslaget har överlämnats till ministrarna Kiuru och Blomqvist 31.1.

Organisationerna föreslår bland annat ett lagstadgat samarbetsområde för de tvåspråkiga självstyrande områdena. Samarbetet behövs eftersom dessa områden inte till alla delar kommer att klara av att ordna social- och hälsovårdstjänster på svenska. I vissa områden kommer det svenskspråkiga befolkningsunderlaget att vara så litet att det blir mycket svårt att erbjuda ens grundläggande tjänster på svenska. I fråga om vissa tjänster är volymen på svenska i hela landet så liten att den nödvändiga kompetensen endast kan upprätthållas i samarbete mellan de tvåspråkiga självstyrande områdena.

Ställningstagandet innehåller också förslag på vilka uppgifter organet för den språkliga minoriteten ska ha. Dessutom uppmärksammas exempel på konkreta åtgärder inom förvaltningen och planerandet av servicenätet som förbättrar möjligheterna till en fungerande social- och hälsovård på svenska. Behovet av ett nationellt mandat med ansvar för koordinering av och stöd för svenskspråkig utveckling av social- och hälsovård lyfts också upp.

De 19 som undertecknat ställningstagandet är:

 • Svenska Finlands folkting Ab
 • Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)
 • Svenska pensionärsförbundet
 • SOSTE Finlands social och hälsa
 • SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • FDUV
 • FMA – Funktionsrätt med ansvar
 • Psykosociala förbundet
 • Svenska hörselförbundet
 • Förbundet Finlands Svenska Synskadade
 • Folkhälsans Förbund
 • Samfundet Folkhälsan i svenska Finland
 • Kårkulla samkommun
 • Barnavårdsföreningen i Finland
 • Finlands Dövas Förbund
 • Pixnekliniken
 • Härmän kuntoutus Oy
 • KRAN
 • Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård

För mer information

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Uutinen

17.6.2020 08:29

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Kävelykokouksia ja perheiden kanssa ulkoilua – korona mullisti sosiaalityön asiakkaiden palvelua

Koronaepidemia näkyy sosiaalityön asiakkailla yksinäisyytenä sekä talouden- ja elämänhallinnan ongelmina. Tuoreen Sosiaalibarometri 2020:n mukaan eniten sosiaalityöntekijöitä huolettavat tukea tarvitsevat lapsiperheet, nuoret ja ihmiset, joiden elämäntilanteessa on monia ongelmia. Kasvokkaisten tapaamisten estyminen johti siihen, että asiakkaisiin on pidetty yhteyttä tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla. Lisäksi käyttöön on otettu uusia ratkaisuja ruoka- ja asiointiapuun. Koronaepidemia vaikeuttaa sosiaalityön asiakkaiden asiointia, […]

Uutinen

16.6.2020 14:02

Höstens M/S SOSTE 2020 har inhiberats

SOSTE har beslutat att inhibera M/S SOSTE 2020-evenemanget. Beslutet har fattats på grund av höstens osäkra situation med coronapandemin. De anmälningar som gjorts till kryssningen annulleras och betalda deltagaravgifter returneras i sin helhet från resebyrå Matkapojat ab. Om du har frågor om enskilda resebokningar eller gruppbokningar, ta kontakt med ryhmat.tampere@matkapojat.fi eller tel. 010 2323200 gärna […]