Skip to content

Tietosuojavaltuutetun ohje henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa julkaistu

20.8.2019 10.15

Kansalaisyhteiskunta
GDPRJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan reilu vuosi sitten ja kansallinen tietosuojalaki on ollut voimassa tämän vuoden alusta. Myös yhdistykset ovat parin viime vuoden ajan käyneet vilkasta tietosuojakeskustelua ja päivittäneet asiakirjojaan asetuksen edellyttämään laajuuteen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut ohjeen ja verkkosivukokonaisuuden henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa.

Tietosuoja koskee kaikkia yhdistyksiä. Asetus tuo yhdistyksille velvollisuuksien lisäksi myös mahdollisuuksia. Informointi, käsittelyn läpinäkyvyys, asiakirjojen päivitys ja muiden asetuksen velvoitteiden toteuttaminen saattaa parhaimmillaan edistää jäsenhankintaa ja lisätä entisestään yhdistyksen luotettavuutta yhteistyökumppanina. Jokaisen yhdistyksen on edelleen tärkeää arvioida säännöllisesti ja mahdollisimman perusteellisesti omia toimintamallejaan. SOSTEn juridisen neuvonnan ja koulutusten perusteella voidaan sanoa, että sotejärjestöt ovat toiminnassaan kiinnittäneet huomiota tietosuojakysymyksiin varsin hyvin.

Tietosuojan käytännesäännöt valmistelussa

SOSTE on valmistelemassa tietosuojan käytännesääntöjä sotejärjestöille. Vapaaehtoisten käytännesääntöjen tarkoituksena on auttaa järjestöjä asetuksen vaatimusten soveltamisessa ja velvoitteiden täsmentämisessä. Niissä huomioidaan alakohtaisia tarpeita ja ne toimivat yhtenä osoitusvelvollisuuden keinona. Käytännesäännöissä voidaan käsitellä esimerkiksi henkilötietojen keräämiseen, lasten henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaloukkauksiin liittyviä asioita. Valmiit käytännesäännöt toimitetaan tietosuojavaltuutetun toimistoon käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

SOSTE toivoo järjestöjä mukaan käytännesääntöjen valmisteluun. Asiasta kiinnostuneiden yhteydenotot 16.9.2019 mennessä: lakimies Maarit Päivike, maarit.paivike@soste.fi, 040 571 1314.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.12.2019 15:10

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem. […]

Uutinen

26.11.2019 11:06

Suomalaisten järjestöjen luottamustehtävät lisääntyneet kansainvälisissä verkostoissa

SOSTE kartoitti lokakuussa jäseniensä kansainvälistä toimintaa webropol -kyselyllä. Kysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2016. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa jäsenien kansainvälisen toiminnan luonnetta, sisältöjä, volyymiä, hanketoimintaa ja luottamustoimia kansainvälisissä järjestöissä. Pyysimme jäseniä myös kertomaan, saavatko ne tarpeeksi tietoa SOSTEn kansainvälisestä toiminnasta ja millaista kansainvälistä toimintaa meiltä toivotaan. Kyselyyn vastasi 43 prosenttia jäsenistä, mikä on erittäin hyvä […]

Uutinen

20.11.2019 14:52

SOSTE etsii lakimiestä

Soste etsii lakimiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäväsi on auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittämään hyvää hallintoa, antaa järjestöille ohjausta ja neuvontaa erilaisissa juridisissa kysymyksissä, seurata järjestöjen juridisen toimintaympäristön kehittymistä, osallistua SOSTEn yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja tukea SOSTEa sen omaa toimintaa koskevissa juridisissa kysymyksissä. Sinulla on osaamista juridiikan eri osa-alueilta tai valmius perehtyä monipuolisesti järjestöjä koskettaviin juridisiin […]