Skip to content

Toimeentulotukea uudistettava palvelemaan paremmin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä – vielä ehdit jättää lausunnon!

24.9.2021 10.50

Toimeentulo
SosiaaliturvauudistusToimeentulo

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeentulotukityöryhmä ehdottaa muutoksia toimeentulotukeen. SOSTE lausui tänään työryhmän kehittämisehdotuksista. STM:n työryhmän mietintöön voi jättää lausunnon 30.9. asti.

Lausuntokierroksen jälkeen toimeentulotukilain uudistamista jatketaan virkatyönä. SOSTE suosittelee, että mahdollisimman moni jäsenjärjestömmekin lausuu tästä tärkeästä asiasta. SOSTEn lausuntoa voi siinä vapaasti hyödyntää.

Lue lisää SOSTEn lausunto: Toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö

Ihmisille selkeä järjestelmä

Toimeentulotuen Kela-siirron myötä kahden luukun asiointi ei ole vähentynyt niin paljon kuin toivottiin, vaan ihmisiä on palloteltu Kelan ja kuntien välillä. Järjestökentällä koetaan, että ihmisiä, jotka tarvitsevat sosiaalityön tukea, ohjataan Kelasta sosiaalitoimeen sattumanvaraisesti. Nyt kun toimeentulotukilakia uudistetaan, Kelan ja sosiaalihuollon vastuita on selkiytettävä.

Asiakkaille on myös tarjottava nykyistä selkeämpää neuvontaa ja ohjausta tuen hakemisesta. Niille ihmisille, joilla on monimutkaisia tilanteita ja haasteita sähköisessä asioinnissa, on turvattava riittävä henkilökohtainen asiointimahdollisuus.

Harkintaa asiakkaan eduksi

SOSTE kannattaa työryhmän ehdotusta, että lakiin määritellään tarkemmin, missä tilanteissa Kelan etuuskäsittelyssä voidaan käyttää harkintaa. Sitä tulee aina käyttää asiakkaan eduksi. Harkintaa tule tehdä niin, että sillä pitkänäköisesti tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Kun sosiaalihuolto laatii lausunnon asiakkaansa perustoimeentulotuen käsittelyyn liittyvän harkinnan tueksi, tulee Kelan huomioida se päätöksenteossaan.

Myös etuuden toimeenpanossa Kelassa on painotettava asiakkaan asian yksilöllisempää käsittelyä. Asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen perehtyminen vaatii aikaa, ja tähän on varattava resursseja.

Viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa parannettava

Järjestökentällä koetaan, että tiedonvaihto viranomaisten välillä on jäykkää, ja vastuu olennaisten tietojen siirtymisestä on liikaa asiakkaan vastuulla. Tiedonvaihtoa Kelan ja kuntien välillä on sujuvoitettava, jotta ihmiset eivät joudu moneen kertaan toimittamaan samoja tietoja eri toimijoille.

Kelan ja kuntien keskinäisessä yhteistyössä on selviä alueellisia eroja sekä toimintatavoissa että yhteistyön laajuudessa. Toimiviksi osoittautuneita Kelan ja kuntien yhteistyökäytäntöjä on levitettävä valtakunnallisesti, jotta ihmiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa joka puolella maata.

Jätä lausunto Lausunto.fi-palveluun

STM:n työryhmän mietinnöstä voi lausua lausunto.fi-palvelussa 30.9. saakka: Jätä lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.10.2021 13:00

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Koronaviruspandemia ja laahaavat rokotusluvut osoittavat, että terveyden lukutaidon taso on aliarvioitu ongelma

Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvä terveyden lukutaito lisää valmiutta tunnistaa ja tarkastella kriittisesti esimerkiksi harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa koronaviruksesta ja koronarokotteista. – Alhainen terveyden lukutaito on yhdistetty korkeampaan luottamukseen sosiaalisessa mediassa jaettuun tietoon. Vastaavasti alhainen terveyden lukutaito näkyy alhaisempana luottamuksena ja vähäisempänä turvautumisena viranomaistietoon sekä koronarokote-epäröintinä, sanoo apulaisprofessori Leena Paakkari Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Lukuisat suositukset ja rajoitukset koronaviruksen […]

Uutinen

15.10.2021 09:49

Potilasjärjestöjen ja lääkkeen käyttäjien oltava osallisia lääkehoidon kehittämistyössä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuluneen vuoden aikana lääkeasioiden uudistaminen on saanut tuekseen resursseja ja rakenteita, ja työ on lähtenyt etenemään. Työtä viedään eteenpäin kolmessa eri kokonaisuudessa, joita ovat lääkehuollon ohjaus ja rahoitus, tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut sekä apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu.   Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjesti 13.10. sidosryhmätilaisuuden, jossa eri tahot keskustelivat lääkeasioiden uudistuksen edistämisestä.  Lääkehuolto kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin SOSTE korostaa, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa ja […]

Uutinen

28.9.2021 14:41

Nyt tarvitaan investointeja terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen

Kansalaisyhteiskunta Eduskunnassa käynnistyi tiistaina 28.9. lähetekeskustelu vuoden 2022 talousarviosta. SOSTE muistuttaa, että kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen. Vahva ja autonominen kansalaisyhteiskunta on keskeisessä roolissa ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä. Ilmastonmuutoksen seuraukset uhkaavat niin ympäristöä kuin ihmisiä ja siksi tarvitsemme määrätietoista ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Hiilineutraalin siirtymän pitää kuitenkin olla sosiaalisesti oikeudenmukainen […]