Skip to content

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa painopiste peruspalveluihin

16.10.2019 16.53

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma julkaistiin tiistaina. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön.

Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tarpeisiin vastataan ihmislähtöisesti ja tarpeenmukaisesti yhdestä paikasta. Hoitoon pääsy viikossa turvataan. Näin pystytään vähentämään vaativien ja kalliiden erityistason palveluiden ja erikoissairaanhoidon tarvetta.

Ohjelman päätavoitteet ovat:

  1. Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
  2. Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön
  3. Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta
  4. Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen yhteensovitus ja liittymäpinnat muihin palveluihin
  5. Kustannukset – hillitään kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön palvelujärjestelmän yhdenvertaisuuden, perusoikeuksien toteutumisen ja kestävän kustannustason turvaamiseksi. Nykyinen pirstaleinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei turvaa riittäviä sotepalveluja asuinpaikasta riippumatta.

Tällä hetkellä osa ihmisistä joutuu jonottamaan kiireettömään hoitoon jopa viikkoja. Palvelut eivät aina toimi yhteen, jolloin asiakkaan tilanne ja palvelutarve eivät hahmotu kokonaisuutena. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat, kun ongelmiin ei päästä puuttumaan ajoissa.

Kehittämistyöhön myönnetään valtionavustusta

Käytännössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea. THL tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. STM rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Valtionavustushankkeiden hakijana ja hallinnoijana on jonkin alueen maakuntien kesken yhdessä sopima kunta tai kuntayhtymä. Ensimmäinen rahoitushaku avataan joulukuussa 2019. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, ja valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti.

Valtionavustusta haettaessa asukkaiden, asiakkaiden sekä järjestöjen osallistumisen varmistamiseksi hankehakemuksesta tulisi käydä ilmi suunnitelma muun muassa järjestöjen osallistumisesta hankkeeseen.

Rahoituksen kokonaismäärä on n. 70 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Valtionavustusten jakamista varten säädetään valtioneuvoston asetus, jonka luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja 5.11.2019 mennessä.

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Tarja Pajunen: 040 574 7515, tarja.pajunen@soste.fi ja johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi: 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]

Uutinen

5.5.2020 13:00

Julkisen talouden suunnitelmassa tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin

Valtioneuvosto antoi 16.4. selonteon Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024. Selonteossa luonnollisesti korostuvat vallitsevan koronavirusepidemian hallintaan liittyvät lyhyen aikavälin toimenpiteet. SOSTEn keskeiset huomiot julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024 SOSTE pitää hallituksen kevään 2020 aikana päättämien koronaepidemiaan vastaamiseen liittyvien talouspoliittisten toimien kokonaisuutta pääasiassa hyvänä, mutta toivoo jatkossa tarkempaa finanssipolitiikan kohdentamista. Yhteiskunnassa heikoimmassa […]

Uutinen

29.4.2020 11:00

Ihmiset voivat jäädä ilman tarvitsemaansa hoitoa ja lääkitystä – Korona lisää terveydenhuoltojärjestelmän aukkopaikkoja

Korona on muuttanut arkea. Monet ikänsä tai perussairauksiensa puolesta riskiryhmiin kuuluvat ovat suositusten mukaisesti eristäytyneet kotiin. Muuttuneet arkirutiinit, sosiaalisten kontaktien vähäisyys ja koronan luomat hoito- ja kuntoutusjärjestelmän aukot horjuttavat hyvinvointia. SOSTEn 26.3.-1.4. jäsenistölleen tekemä koronakysely kertoo, miten poikkeustilanne heikentää hoitoon pääsyä, vähentää omahoidon tukea, syventää yksinäisyyttä ja lisää ahdistuksen tunteita. Monilla riskiryhmiin kuuluvilla myös päivittäinen […]