Skip to content

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa painopiste peruspalveluihin

16.10.2019 16.53

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma julkaistiin tiistaina. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön.

Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tarpeisiin vastataan ihmislähtöisesti ja tarpeenmukaisesti yhdestä paikasta. Hoitoon pääsy viikossa turvataan. Näin pystytään vähentämään vaativien ja kalliiden erityistason palveluiden ja erikoissairaanhoidon tarvetta.

Ohjelman päätavoitteet ovat:

  1. Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
  2. Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön
  3. Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta
  4. Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen yhteensovitus ja liittymäpinnat muihin palveluihin
  5. Kustannukset – hillitään kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön palvelujärjestelmän yhdenvertaisuuden, perusoikeuksien toteutumisen ja kestävän kustannustason turvaamiseksi. Nykyinen pirstaleinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei turvaa riittäviä sotepalveluja asuinpaikasta riippumatta.

Tällä hetkellä osa ihmisistä joutuu jonottamaan kiireettömään hoitoon jopa viikkoja. Palvelut eivät aina toimi yhteen, jolloin asiakkaan tilanne ja palvelutarve eivät hahmotu kokonaisuutena. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat, kun ongelmiin ei päästä puuttumaan ajoissa.

Kehittämistyöhön myönnetään valtionavustusta

Käytännössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea. THL tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. STM rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Valtionavustushankkeiden hakijana ja hallinnoijana on jonkin alueen maakuntien kesken yhdessä sopima kunta tai kuntayhtymä. Ensimmäinen rahoitushaku avataan joulukuussa 2019. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, ja valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti.

Valtionavustusta haettaessa asukkaiden, asiakkaiden sekä järjestöjen osallistumisen varmistamiseksi hankehakemuksesta tulisi käydä ilmi suunnitelma muun muassa järjestöjen osallistumisesta hankkeeseen.

Rahoituksen kokonaismäärä on n. 70 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Valtionavustusten jakamista varten säädetään valtioneuvoston asetus, jonka luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja 5.11.2019 mennessä.

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Tarja Pajunen: 040 574 7515, tarja.pajunen@soste.fi ja johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi: 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

30.10.2019 16:05

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds. I regeringen Rinnes reform av social- och hälsovården ska basservicen stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att […]

Uutinen

24.9.2019 15:54

SOSTEn kommentit budjettiriihen tuloksiin ja suositukset vuoden 2020 talousarvioon

Finanssipolitiikka Antti Rinteen hallitus on antamassa ensimmäisen talousarvioesityksensä tilanteessa, jossa Suomen talouden kasvun näkymät ovat selvästi heikentyneet viime vuosista. Vuonna 2018 Suomen talous kasvoi alle kahden prosentin vuosivauhtia ja kasvu hiipui jonkin verran kahdesta edellisestä vuodesta. Tästä huolimatta suhdannetilanne säilyi kohtalaisena, mikä näkyi myös suotuisana työllisyyskehityksenä. Työllisyysasteen trendi nousi loppuvuodesta yli 72 prosenttiin. Myös työttömyysaste […]

Uutinen

16.8.2019 12:59

SOSTE: Budjetissa sosiaaliturvan riittävään tasoon on pitkä matka – terveysperusteisessa verotuksessa vielä kirittävää

Parannukset perusturvaan, pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon ja lapsiperheiden taloudelliseen asemaan vastaavat SOSTEn vaatimuksia, mutta edelleen on paljon tehtävää. “Viime vuosien perusturvan heikon kehityksen valossa on erittäin hyvä asia, että sosiaaliturvaa parannetaan, mutta matkaa riittävään tasoon on edelleen. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus on aloitettava ripeästi”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTEn näkökulmasta kunnille osoitettavat määrärahat varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja […]