Skip to content

Työllisyystoimet ovat suurelta osin leikkauksia

11.6.2021 10.30

Työllisyys
HyvinvointitalousToimeentuloTyöllisyys

Suomalainen yhteiskuntapoliittinen keskustelu on jo vuosia pyörinyt julkisen talouden kestävyysvajeen ympärillä. Asia on säilynyt ajankohtaisena, koska laajaa kansalaisten tukea tai poliittista yhteisymmärrystä ei ole löytynyt niin lisäresursseja tuovista veronkorotuksista kuin menoja vähentävistä leikkauksistakaan. Houkuttelevaksi ratkaisuksi ongelmaan ovat nousseet rakenneuudistukset, joiden avulla leikkauksia tai veronkorotuksia ei tarvittaisikaan.

Rinteen ja Marinin hallitusten aikana pyrkimys vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä ensisijaisesti työllisyyttä parantavilla toimilla on konkretisoitunut hallituksen tavoitteissa ns. päätösperäisten työllisten määrän lisäämisestä.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà ja SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius arvioivat tuoreessa muistiossaan, missä määrin esitetyt työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta työllisyyden paranemisen ja toisaalta suorien menoleikkausten kautta. Monet työllisyystoimina esitetyt rakenteelliset uudistukset ovat julkiseen talouteen kohdistuvien vaikutustensa osalta kuitenkin pitkälti riippuvaisia toimiin liittyvistä suorista menosäästöistä.

Leikkausten kohdentumiseen syytä kiinnittää huomiota

Työllisyystoimiin liittyvät julkisten menojen vähennykset kohdentuvat pääosin pienituloisiin henkilöihin. Työn ulkopuolelle jäävien henkilöiden valmiiksi heikkoa asemaa leikkaukset heikentävät entisestään. Leikkausten seurauksena töihin siirtyville on tarjolla työ, johon ei olisi kannattanut siirtyä ilman työttömien aseman heikennystä.

Muistion arvioissa tulee näkyväksi se, että työllisyyden rakenteellisina uudistuksina esitetyt julkista taloutta vahvistavat toimet eivät usein ole niinkään tapa välttää heikoimpiin kohdistuvia sosiaaliturvaleikkauksia kuin tapa tehdä niitä.

”Ei ole lainkaan selvää, että paras tapa puolustaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota on heikentää sosiaaliturvaa ja heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa” huomauttaa Kalenius.

Lue muistio kokonaisuudessaan (pdf)

Lue lisää: Yle Uutiset: Selvitys: Työllisyystoimet 60000 työpaikan löytämiseksi ovat todellisuudessa leikkauksia – osuvat pahiten pienituloisiin

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.9.2021 10:50

Toimeentulotukea uudistettava palvelemaan paremmin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä – vielä ehdit jättää lausunnon!

Toimeentulo Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeentulotukityöryhmä ehdottaa muutoksia toimeentulotukeen. SOSTE lausui tänään työryhmän kehittämisehdotuksista. STM:n työryhmän mietintöön voi jättää lausunnon 30.9. asti. Lausuntokierroksen jälkeen toimeentulotukilain uudistamista jatketaan virkatyönä. SOSTE suosittelee, että mahdollisimman moni jäsenjärjestömmekin lausuu tästä tärkeästä asiasta. SOSTEn lausuntoa voi siinä vapaasti hyödyntää. Lue lisää SOSTEn lausunto: Toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö Ihmisille selkeä järjestelmä […]

Uutinen

16.9.2021 14:44

Riihen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen turhan vaatimattomia

Hyvinvointi ja terveys Hallitus teki budjettiriihessä perustellun ja oikeudenmukaisen ratkaisun olla tekemättä uusia sosiaaliturvaleikkauksia työllisyyden parantamisen nimissä. Sosiaaliturvan taso on jo nyt liian matala ja sen leikkaus heikentäisi entisestään sosiaaliturvan varaan joutuneiden hyvinvointia. Sosiaaliturvan laskemisen kestävä vaihtoehto on tuottavuuden nosto ja siksi päätökset tuottavuuden nostamisesta osaamiseen ja hyvinvointiin panostamalla olisivat saaneet olla rohkeampia. Hallituksen pöydällä korostuivat, osin suhdannetilanteen […]

Uutinen

14.9.2021 08:59

SOSTE ehdottaa osauudistuksia sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvauudistus Sosiaaliturvauudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi on 2020–2027. Komitea keskittyy tällä hetkellä linjaamaan sosiaaliturvauudistuksen suuntaviivoja. Sillä on myös mandaatti ehdottaa sosiaaliturvan nopeampia osauudistuksia. Kokouksessaan 6.9. komitea linjasi useita tällaisia nopeampia osauudistuksia. SOSTE kannattaa komitean jatkovalmisteluun siirtämien uudistusten edistämistä sekä esittää lisäksi useampia jäsenistönsä näkökulmasta tärkeitä uudistuksia, joissa olisi edettävä viipymättä. Sosiaaliturvakomitean jatkovalmisteluun siirtämät osauudistukset: Etuuksien […]