Skip to content

Työllisyystoimet ovat suurelta osin leikkauksia

11.6.2021 10.30

Työllisyys
HyvinvointitalousToimeentuloTyöllisyys

Suomalainen yhteiskuntapoliittinen keskustelu on jo vuosia pyörinyt julkisen talouden kestävyysvajeen ympärillä. Asia on säilynyt ajankohtaisena, koska laajaa kansalaisten tukea tai poliittista yhteisymmärrystä ei ole löytynyt niin lisäresursseja tuovista veronkorotuksista kuin menoja vähentävistä leikkauksistakaan. Houkuttelevaksi ratkaisuksi ongelmaan ovat nousseet rakenneuudistukset, joiden avulla leikkauksia tai veronkorotuksia ei tarvittaisikaan.

Rinteen ja Marinin hallitusten aikana pyrkimys vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä ensisijaisesti työllisyyttä parantavilla toimilla on konkretisoitunut hallituksen tavoitteissa ns. päätösperäisten työllisten määrän lisäämisestä.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà ja SOSTEn erityisasiantuntija Aleksi Kalenius arvioivat tuoreessa muistiossaan, missä määrin esitetyt työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta työllisyyden paranemisen ja toisaalta suorien menoleikkausten kautta. Monet työllisyystoimina esitetyt rakenteelliset uudistukset ovat julkiseen talouteen kohdistuvien vaikutustensa osalta kuitenkin pitkälti riippuvaisia toimiin liittyvistä suorista menosäästöistä.

Leikkausten kohdentumiseen syytä kiinnittää huomiota

Työllisyystoimiin liittyvät julkisten menojen vähennykset kohdentuvat pääosin pienituloisiin henkilöihin. Työn ulkopuolelle jäävien henkilöiden valmiiksi heikkoa asemaa leikkaukset heikentävät entisestään. Leikkausten seurauksena töihin siirtyville on tarjolla työ, johon ei olisi kannattanut siirtyä ilman työttömien aseman heikennystä.

Muistion arvioissa tulee näkyväksi se, että työllisyyden rakenteellisina uudistuksina esitetyt julkista taloutta vahvistavat toimet eivät usein ole niinkään tapa välttää heikoimpiin kohdistuvia sosiaaliturvaleikkauksia kuin tapa tehdä niitä.

”Ei ole lainkaan selvää, että paras tapa puolustaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota on heikentää sosiaaliturvaa ja heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa” huomauttaa Kalenius.

Lue muistio kokonaisuudessaan (pdf)

Lue lisää: Yle Uutiset: Selvitys: Työllisyystoimet 60000 työpaikan löytämiseksi ovat todellisuudessa leikkauksia – osuvat pahiten pienituloisiin

Muut teeman artikkelit

Uutinen

1.6.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Brett stöd från socialbranschen för höjt boendestöd

På svenska En klar majoritet av vård- och omsorgschefer, socialarbetare och FPA:s förmän stöder en högre nivå av boendestöd, för att minska behovet av utkomststöd. Endast sju procent av de tillfrågade i Socialbarometern anser att nivån på boendestödet bör sänkas. I den nyligen genomförda Socialbarometern undersöktes bland annat lösningar på höga boendekostnader och det aktuella läget för […]

Uutinen

1.6.2021 06:58

Sosiaalibarometri 2021: Sosiaalialan ammattilaisilta laaja kannatus asumistuen korotukselle

Toimeentulo Selvä enemmistö sote-johtajista, sosiaalityöntekijöistä ja Kelan esihenkilöistä kannattaa nykyistä korkeampaa asumistuen tasoa, jotta toimeentulotuen tarve vähenisi. Vain seitsemän prosenttia Sosiaalibarometrin vastaajista on sitä mieltä, että asumistuen tasoa tulisi laskea. Tuore Sosiaalibarometri 2021 selvitti muun muassa ratkaisuehdotuksia asumisen kalleuteen sekä toimeentulotuen toimeenpanon nykytilannetta neljä vuotta perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen. Julkisessa keskustelussa esitetään usein huolta asumistukimenojen noususta. Sosiaalibarometrin […]

Uutinen

12.5.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Överföringen av arbetskraftstjänsterna till kommunerna väcker motstånd speciellt på TE-byråerna

Sosiaalibaro Regeringen beslöt under ramförhandlingarna att förbereda en överföring av organiseringsansvaret av arbetskraftstjänsterna till kommunerna. Sysselsättningens kommunförsök som inleddes i mars har redan testats bland unga, invandrare och personer som får FPA: s arbetslöshetsförmåner i 118 kommuner. Socialbarometern kartlade åsikter kring organiseringsansvaret av skötseln av sysselsättning och sysselsättningens kommunförsök innan kommunförsöket inleddes och före regeringens ramförhandlingar. […]