Skip to content

Työttömien työnhakijoiden asema koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

18.3.2020 11.58

Toimeentulo
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaToimeentuloTyöllisyys

Kulukorvaukset toimintojen päättyessä työttömästä riippumattomasta syystä

Hallitus antoi 16.3. päätöksen sulkea kuntouttava työtoiminta. Päätös on terveydellisistä syistä tarpeellinen ja perustelu, mutta sillä on jo valmiiksi pienituloisten työttömien toimeentuloa heikentäviä vaikutuksia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatuen saajalle maksetaan työttömyysturvalain 10 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla päiväkohtaista korvausta, joka on tällä hetkellä 9 euroa. Asiakkaat ovat olleet sitoutuneita aktivointisuunnitelmassaan määriteltyyn palvelun kestoon, joka nyt yhtäkkiä päättyy. Onko hallituksella mietittynä toimenpiteitä, joilla turvataan näiden henkilöiden toimeentulo, tulojen nyt merkittävästi pienentyessä? Sama kohtalo on myös muilla palveluissa olevilla, jotka nyt tulevat todennäköisesti päättymään.

SOSTE esittää, että mahdollinen kulukorvaus maksetaan sopimuskauden loppuun saakka, kun toiminto päättyy työttömästä riippumattomista syistä.

Työttömyysturvaseuraamukset poikkeusoloissa

Vallitseva tilanne tulee vaikeuttamaan nykyisten työttömien työnhakijoiden, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien, asemaan. Työnhaku vaikeutuu, eikä koulutuksia ja muita palveluita järjestetä samassa mittakaavassa. Kaikki työttömät eivät myöskään pysty hyödyntämään esim. nettivalmennuksia. Terveyden turvaaminen, myös työttömien, on ensiarvoisen tärkeää. Onko hallituksella mietittynä toimenpiteitä joiden turvin esim. työttömien karenssiseuraamuksia voitaisiin näin poikkeustilanteessa lieventää? Näin poikkeusoloissa työllistymissuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä voi olla työttömästä riippumattomista syistä mahdotonta toteuttaa.

SOSTE esittää, että TE-toimistoja ohjeistetaan ottamaan aikalisä työttömyysturvan seuraamusmenettelyissä ainakin huhtikuun 13. päivä saakka.

Toimintojen sulkemisen vaikutukset palveluntuottajille

Päätös kuntouttavan työtoiminnan sulkemisesta vaikuttaa oleellisesti myös toimintaa tarjoavien järjestöjen toimintaedellytyksiin. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 6§).  Julkisuudessa on puhuttu paljon yritysten vaikeuksista. Samat vaikeudet koskettavat myös järjestölähtöisiä palveluntuottajia. Henkilöstömitoitus on laskettu toiminnassa mukana olevien asiakkaiden mukaan. Järjestöillä ei myöskään ole olemassa samanlaista puskurivarastoa kuin yrityksillä, eikä kaikilla toimijoilla ole mahdollisuutta siirtää henkilöstöä väliaikaisesti muihin tehtäviin. Erityisesti osatyökyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien kohdalla järjestöjen merkitys työllisyyspalveluiden tuottajina on merkittävä.

SOSTE esittää, että hallitus huomioi myös järjestölähtöisten palveluntuottajien selviytymisen tässä ennakoimattomasta tilanteessa esim. aikaistamalla toiminta-avustusten maksatuksia.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Etuudet ja koronavirus

Artikkeliin kootaan etuuksiin liittyviä ohjeita ja linkkejä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen koronavirusepidemian aikana. Artikkelia päivitetään, joten huomatessasi puutteita, ilmoita niistä SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järviselle. Toimeentulo on turvattava kaikille, myös poikkeusoloissa. Jos ihmisille ei tarjota tarpeenmukaista turvaa, voi heidän tilanteensa entisestään pahentua ja aiheuttaa vakavampia seurauksia. On odotettavissa, että kevään mittaan erityisesti työttömyysturvan sekä myös toimeentulotuen […]

Uutinen

24.3.2020 13:27

Sosiaaliturvaa uudistavan parlamentaarisen komitean työ käynnistyy – järjestöt otettava vahvemmin mukaan työskentelyyn

Valtioneuvosto asetti 19.3. parlamentaarisen komitean sosiaaliturvan uudistamiseksi toimikaudeksi 23.3.2020 – 31.3.2027. Uudistuksessa tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio. SOSTEa komiteassa pysyvänä asiantuntijana edustaa SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Varsinainen työ tehdään valtaosin jaostoissa, joita on viisi. Kansalaisjärjestöt […]

Uutinen

9.3.2020 16:52

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa – hae 20.3. mennessä

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Järjestöjen palvelutoiminta ja digitalisaatio Tehtäväsi on osana SOSTEn järjestötiimiä vastata erityisesti järjestöjen palvelutuotantoon ja digitalisaatioon liittyvästä asiantuntijatyöstä. Vaikutat siihen, että sääntely, ohjaus ja käytännöt tukevat järjestöjen mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita uudistuvissa palvelurakenteissa. Vahvistat järjestöjen kykyä ja osaamista toimia digitaalisessa toimintaympäristössä. Työssäsi tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyöhön, viestintään ja […]