Skip to content

Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

12.2.2020 9.00

Järjestöille
JärjestöilleJärjestöopas

Verohallinto antoi 4.2.2020 ensimmäisen erillisen ohjeistuksensa koskien yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotusta. Uusi ohjeistus on tarkoitettu luettavaksi yhdessä yleishyödyllisille yhteisöille annetun verotusohjeen kanssa.

Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain siltä osin kuin sen toiminnasta saatuja tuloja pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen myös ravintola- tai ateriapalvelujen, sekä tietyin edellytyksin kiinteistöhallintopalvelujen, omaan käyttöön ottamisesta.

Vaikka toimintaa pidetään tuloverotuksessa elinkeinotoimintana, voi se olla arvonlisäverotonta myös sillä perusteella, että toiminta on arvonlisäverolaissa erikseen verottomaksi säädetty. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä koulutuspalvelujen myynnit ovat lähtökohtaisesti arvonlisäverottomia suoraan arvonlisäverolain nojalla.

Liiketoiminnan ja elinkeinotoiminnan käsitteelliset sisällöt eroavat toisistaan vero-oikeudessa. Onkin mahdollista, että yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa liiketoimintaa, jota ei pidetä sen elinkeinotoimintana. Tietyissä tilanteissa tällaista toimintaa harjoittavan yhteisön kannattaa hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi voidakseen vähentää arvonlisäverolliseen toimintaansa kohdistuvien hankintojen arvonlisäveron.

Sosten jäsenjärjestöjen vero-oikeudellisissa kysymyksissä auttaa SOSTEn lakimies Patrik Metsätähti.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]

Uutinen

26.11.2019 11:06

Suomalaisten järjestöjen luottamustehtävät lisääntyneet kansainvälisissä verkostoissa

SOSTE kartoitti lokakuussa jäseniensä kansainvälistä toimintaa webropol -kyselyllä. Kysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2016. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa jäsenien kansainvälisen toiminnan luonnetta, sisältöjä, volyymiä, hanketoimintaa ja luottamustoimia kansainvälisissä järjestöissä. Pyysimme jäseniä myös kertomaan, saavatko ne tarpeeksi tietoa SOSTEn kansainvälisestä toiminnasta ja millaista kansainvälistä toimintaa meiltä toivotaan. Kyselyyn vastasi 43 prosenttia jäsenistä, mikä on erittäin hyvä […]

Uutinen

20.11.2019 14:52

SOSTE etsii lakimiestä

Soste etsii lakimiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtäväsi on auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittämään hyvää hallintoa, antaa järjestöille ohjausta ja neuvontaa erilaisissa juridisissa kysymyksissä, seurata järjestöjen juridisen toimintaympäristön kehittymistä, osallistua SOSTEn yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja tukea SOSTEa sen omaa toimintaa koskevissa juridisissa kysymyksissä. Sinulla on osaamista juridiikan eri osa-alueilta tai valmius perehtyä monipuolisesti järjestöjä koskettaviin juridisiin […]