Skip to content

Uusi verkosto kansalaistoiminnan johtamiseen

15.2.2019 13.20

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE käynnistää toukokuussa kansalaistoiminnan johtamisen verkoston. Verkosto on tarkoitettu valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestöjohtajille, järjestöpäälliköille, kansalaistoiminnan johtajille ja vastaaville, jotka ovat työssään vastuussa paikallisyhdistyskentän tuesta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

Verkoston tavoitteena on tarjota tukea yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Etsimme yhdessä vastausta kysymyksiin, mikä on yhdistystoiminnan lisäarvo nykyisen someverkostoitumisen rinnalla, miten tulevaisuuden järjestötoiminta tulisi organisoida ja miten kehitetään järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimintatilaa.

Kansalaisjärjestötoiminnan ydin esiin

Paikallisyhdistystoiminta ja vapaaehtoistoiminta ovat järjestötoiminnan ydintä, jossa kaivataan uusia malleja ja uusia tapoja ajatella asioita. Nuorten mukaan saaminen, sillan rakentaminen eri sukupolvien välille, rekisteröidyn ja rekisteröimättömän toiminnan yhteen sovittaminen sekä ylipäätään järjestökentän dynaamisuuden ja kattavuuden säilyttäminen ovat yhteisiä huolia, joiden ratkaisemissa kannattaa yhdistää voimia. Yhteistä vaikuttamista tarvitaan myös siinä, että järjestökenttä säilyttää autonomisuutensa ja resurssit toimintaan.

Verkosto tarjoaa mahdollisuuden työstää näitä kaikille yhteisiä haasteita ja tutustua muihin samojen ongelmien kanssa painiviin. Verkoston tavoitteena on keskittyä nimenomaan isoihin strategisiin kysymyksiin ja hakea suuntaa tulevaisuuteen. Laajan pohdinnan rinnalla kokemuksia voi jakaa myös järjestöhallinnon peruskysymyksistä.

Ilmoittaudu mukaan verkostoon

Ilmoittaudu mukaan kansalaistoiminnan johtamisen verkostoon. Ilmoittautumislomakkeella kysymme jo hiukan taustatietoja siitä, mitkä teemat ovat sinulle kiinnostavimpia uudessa verkostossa. Kun ilmoittaudut verkostoon, saat tietoa tulevista verkoston tapaamisista ja muuta ajankohtaista viestiä.

Osalllistu ensimmäiseen tapaamiseen

Kansalaistoiminnan johtamisen verkoston ensimmäisen tapaamisen teemana on Visioita vapaaehtoistoiminnasta: Miltä näyttää vapaaehtoistoiminta 2020-luvulla järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten näkökulmasta?

Ilmoittaudu käynnistytapaamiseen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.3.2019 11:05

Hae mukaan järjestörahoituksen innovaatiotyöryhmään!

SOSTE perustaa työryhmän pohtimaan järjestörahoituksen hyviä käytäntöjä ja tulevaisuutta. Työryhmä perehtyy muun muassa varainkeruuseen, lahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön sekä kokoaa tietoa järjestörahoitusta tarjoavista tahoista. Ryhmä kuulee tarvittaessa eri alan asiantuntijoita ja järjestää tilaisuuksia. Kokoontumisia on tämän vuoden aikana noin neljä kertaa. Jos sinulla on kiinnostusta tai osaamista järjestörahoituseen liittyen, hae mukaan työryhmään 28.3. mennessä! Lisätietoja antaa erityisasiantuntija […]

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Uutinen

14.3.2019 08:50

Onneksi on joku -kampanja näyttää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen arvon

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii 550 000 vapaaehtoista ja työntekijää. Ilman heitä, monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Onneksi on joku -kampanja tekee tämän työn näkyväksi. Kampanja nostaa hattua jokaiselle, joka omalla palkallisella tai palkattomalla järjestötyöllään on mukana turvaamassa suomalaisten hyvinvointia. SOSTEn yli 200 jäsenjärjestöä takaavat sen, että erilaisissakin elämäntilanteissa jokaiselle löytyy joku, joka tukee, […]