Skip to content

Uusi verkosto kansalaistoiminnan johtamiseen

15.2.2019 13.20

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE käynnistää toukokuussa kansalaistoiminnan johtamisen verkoston. Verkosto on tarkoitettu valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestöjohtajille, järjestöpäälliköille, kansalaistoiminnan johtajille ja vastaaville, jotka ovat työssään vastuussa paikallisyhdistyskentän tuesta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

Verkoston tavoitteena on tarjota tukea yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Etsimme yhdessä vastausta kysymyksiin, mikä on yhdistystoiminnan lisäarvo nykyisen someverkostoitumisen rinnalla, miten tulevaisuuden järjestötoiminta tulisi organisoida ja miten kehitetään järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimintatilaa.

Kansalaisjärjestötoiminnan ydin esiin

Paikallisyhdistystoiminta ja vapaaehtoistoiminta ovat järjestötoiminnan ydintä, jossa kaivataan uusia malleja ja uusia tapoja ajatella asioita. Nuorten mukaan saaminen, sillan rakentaminen eri sukupolvien välille, rekisteröidyn ja rekisteröimättömän toiminnan yhteen sovittaminen sekä ylipäätään järjestökentän dynaamisuuden ja kattavuuden säilyttäminen ovat yhteisiä huolia, joiden ratkaisemissa kannattaa yhdistää voimia. Yhteistä vaikuttamista tarvitaan myös siinä, että järjestökenttä säilyttää autonomisuutensa ja resurssit toimintaan.

Verkosto tarjoaa mahdollisuuden työstää näitä kaikille yhteisiä haasteita ja tutustua muihin samojen ongelmien kanssa painiviin. Verkoston tavoitteena on keskittyä nimenomaan isoihin strategisiin kysymyksiin ja hakea suuntaa tulevaisuuteen. Laajan pohdinnan rinnalla kokemuksia voi jakaa myös järjestöhallinnon peruskysymyksistä.

Ilmoittaudu mukaan verkostoon

Ilmoittaudu mukaan kansalaistoiminnan johtamisen verkostoon. Ilmoittautumislomakkeella kysymme jo hiukan taustatietoja siitä, mitkä teemat ovat sinulle kiinnostavimpia uudessa verkostossa. Kun ilmoittaudut verkostoon, saat tietoa tulevista verkoston tapaamisista ja muuta ajankohtaista viestiä.

Osalllistu ensimmäiseen tapaamiseen

Kansalaistoiminnan johtamisen verkoston ensimmäisen tapaamisen teemana on Visioita vapaaehtoistoiminnasta: Miltä näyttää vapaaehtoistoiminta 2020-luvulla järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten näkökulmasta?

Ilmoittaudu käynnistytapaamiseen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

27.5.2019 08:30

Suomi & Agenda 2030 kansalaisjärjestöjen analyysissa: Suomessa riittää tekemistä eriarvoisuuden vähentämisessä

Suomella on eriarvoisuuden vähentämisessä edelleen tekemistä: lasten eriarvoistuminen on erityisen huolestuttavaa, köyhyyden vähentämisen tavoitteissa ei ole liikuttu oikeaan suuntaan ja voimakas alueellinen eriytyminen saattaa ihmisiä eri puolilla maata eriarvoiseen asemaan. SOSTE ja muut kansalaisjärjestöt nostavat näitä epäkohtia esiin kansalaisjärjestöjen tuoreessa Agenda2030-seurantaraportissa. Raportti välittää kuvaa Suomesta, joka on sitoutunut tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteita. Se hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa 2015. Sen aikajänne on […]

Uutinen

24.5.2019 12:01

SOSTEn uusi pohjoismainen yhteistyö

SOSTE on aloittanut yhteistyön ruotsalaisen Socialforumin ja tanskalaisen FRiSen kanssa. Ruotsin Socialforum on kattojärjestö sosiaalialan kansalaisjärjestöille. Tanskalainen FriSe on yhteistyöfoorumi vapaaehtois- ja vertaistukiäjrjestöille. ”Meidän toimintamme muistuttavat toisiaan ja opimme varmasti paljon toisiltamme. Toivomme löytävämme tapoja tukea toisiamme ja kehittämään yhteistyötä”, toteaa SOSTEn ruotsinkielisestä toiminnasta vastaa Maria Helsing-Johansson. Yhteistyö alkaa blogisarjalla, jossa SOSTE ja Socialforum ovat […]

Uutinen

24.5.2019 12:00

SOSTEs nya nordiska samarbete

SOSTE har inlett nordiskt samarbete med Socialforum i Sverige och FriSe i Danmark. Socialforum i Sverige är en takorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. FriSe i Danmark är ett samarbetsforum för frivillig- och självhjälpsorganisationer. Våra verksamheter liknar varandras mycket och vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra samt kan […]