Skip to content

Uusi verkosto kansalaistoiminnan johtamiseen

15.2.2019 13.20

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE käynnistää toukokuussa kansalaistoiminnan johtamisen verkoston. Verkosto on tarkoitettu valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestöjohtajille, järjestöpäälliköille, kansalaistoiminnan johtajille ja vastaaville, jotka ovat työssään vastuussa paikallisyhdistyskentän tuesta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

Verkoston tavoitteena on tarjota tukea yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Etsimme yhdessä vastausta kysymyksiin, mikä on yhdistystoiminnan lisäarvo nykyisen someverkostoitumisen rinnalla, miten tulevaisuuden järjestötoiminta tulisi organisoida ja miten kehitetään järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimintatilaa.

Kansalaisjärjestötoiminnan ydin esiin

Paikallisyhdistystoiminta ja vapaaehtoistoiminta ovat järjestötoiminnan ydintä, jossa kaivataan uusia malleja ja uusia tapoja ajatella asioita. Nuorten mukaan saaminen, sillan rakentaminen eri sukupolvien välille, rekisteröidyn ja rekisteröimättömän toiminnan yhteen sovittaminen sekä ylipäätään järjestökentän dynaamisuuden ja kattavuuden säilyttäminen ovat yhteisiä huolia, joiden ratkaisemissa kannattaa yhdistää voimia. Yhteistä vaikuttamista tarvitaan myös siinä, että järjestökenttä säilyttää autonomisuutensa ja resurssit toimintaan.

Verkosto tarjoaa mahdollisuuden työstää näitä kaikille yhteisiä haasteita ja tutustua muihin samojen ongelmien kanssa painiviin. Verkoston tavoitteena on keskittyä nimenomaan isoihin strategisiin kysymyksiin ja hakea suuntaa tulevaisuuteen. Laajan pohdinnan rinnalla kokemuksia voi jakaa myös järjestöhallinnon peruskysymyksistä.

Ilmoittaudu mukaan verkostoon

Ilmoittaudu mukaan kansalaistoiminnan johtamisen verkostoon. Ilmoittautumislomakkeella kysymme jo hiukan taustatietoja siitä, mitkä teemat ovat sinulle kiinnostavimpia uudessa verkostossa. Kun ilmoittaudut verkostoon, saat tietoa tulevista verkoston tapaamisista ja muuta ajankohtaista viestiä.

Osalllistu ensimmäiseen tapaamiseen

Kansalaistoiminnan johtamisen verkoston ensimmäisen tapaamisen teemana on Visioita vapaaehtoistoiminnasta: Miltä näyttää vapaaehtoistoiminta 2020-luvulla järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten näkökulmasta?

Ilmoittaudu käynnistytapaamiseen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.8.2019 10:15

Tietosuojavaltuutetun ohje henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa julkaistu

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan reilu vuosi sitten ja kansallinen tietosuojalaki on ollut voimassa tämän vuoden alusta. Myös yhdistykset ovat parin viime vuoden ajan käyneet vilkasta tietosuojakeskustelua ja päivittäneet asiakirjojaan asetuksen edellyttämään laajuuteen. Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut ohjeen ja verkkosivukokonaisuuden henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa. Tietosuoja koskee kaikkia yhdistyksiä. Asetus tuo yhdistyksille velvollisuuksien lisäksi myös […]

Uutinen

17.6.2019 11:46

Kansalaistutkimus ”Ihan pihalla”: Vanhoista ihmisistä yhä useampi syrjäytyy monimutkaistuvassa, digitalisoituvassa maailmassa

Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tätä vakavaa sivuun jäämistä kuvaa sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama, SOSTEn julkaisema Ihan pihalla? -tutkimus. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He […]

Uutinen

7.6.2019 11:48

Nationella organisationers resurser för svenskspråkig verksamhet varierar

Många av SOSTEs nationella medlemsorganisationer antingen har eller skulle vilja ha svenskspråkig verksamhet, visar en minigallup som SOSTE gjorde bland sina medlemsorganisationer i februari 2019. Mångsidig svenskspråkig verksamhet Av de organisationer som besvarade enkäten så har 56 procent antingen regelbunden eller tillfällig svenskspråkig verksamhet. Dessutom önskade 12 procent att de skulle ha svenskspråkig verksamhet. Hurudan […]