Skip to content

Valtion budjetti: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulee nostaa vahvemmin poliittiselle agendalle

8.11.2018 10.17

Hyvinvointitalous
Hallitusohjelma ja budjettiHyvinvointitalous

Sipilän hallituksen ensi vuodelle esittämä valtion talousarvio on kokonaisuudessaan oikein mitoitettu. Neutraali tai hieman elvyttävä budjetti sopii hyvin kuluvan vuoden lopulla heikentyneisiin suhdanteisiin.

Perusturva, eriarvoisuus ja köyhyys vaatii erityishuomiota

Sote-järjestöt muistuttavat, että köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien ihmisten määrä on pysytellyt noin 900 000:ssä koko viime vuosikymmenen ajan. Suhteellista köyhyyttä syvempää köyhyyttä kuvaavan minimibudjettirajan perusteella kahdeksan prosenttia väestöstä (440 000 henkeä) elää köyhyydessä. Perusturvaetuuksia on heikennetty viime vuosina erityisesti indeksileikkauksilla ja -jäädytyksillä. SOSTEn tuore selvitys osoittaa, että leikkausten seurauksena erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on vaikeutunut.

Suomi on sitoutunut sekä Eurooppa 2020 –strategian tavoitteissa vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:llä että osana YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteissa köyhyyden puolittamiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee ponnistella vahvemmin ja talousarviossa tulee kompensoida vuodelle 2018 tehdyt perusturvan indeksijäädytykset ja perua indeksijäädytykset vuoden 2019 osalta.

Potilaan osuus sairastamisen kuluista on Suomessa korkea

Kotitalouksien rahoitusosuus on Suomessa erityisesti terveydenhuollossa kansainvälisesti vertaillen korkea. Korkeat asiakasmaksut estävät palveluihin pääsyä ja monilla maksut ovat johtaneet velkaantumiseen. Vuonna 2017 asiakasmaksuista aiheutuneita ulosottotapauksia oli 355 000. Sairauksista aiheutuneet kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi, jos ihmiset jättävät korkeiden maksujen vuoksi hakematta apua sosiaali- ja terveysasioissa. Lisäksi monissa tasamaksuissa hallinnolliset kulut voivat olla suuremmat kuin perityt asiakasmaksut.

SOSTE pitää hyvänä, että vuoden 2019 lääkekorvauksien ja matkakorvauksien määrärahoja korotetaan. Niiden riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota jatkossakin. SOSTE esittää avosairaanhoidon lääkärikäyntien ja sairaanhoitajan vastaanottokäyntien maksuttomuutta.

Yhteenveto SOSTEn suositusten budjettivaikutuksista vuonna 2019

Määrärahat
momentti 33.70.50 Terveyden edistäminen 2 MEUR
momentti 33.70.21 Terveysvalvonta 0,12 MEUR
momentti 33.70.22 Tartuntatautien valvonta 0,04 MEUR
Indeksijäädytysten peruminen 200 MEUR
Terveyskeskusmaksut 60 MEUR
momentti 28.90.30 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 35 MEUR
momentit 33.20.50-52 Aktiivimallin muuttaminen 10 MEUR
momentti 32.30.51 Palkkatuki ja työll.poliittinen avustus 50 MEUR
YHTEENSÄ 357,16 MEUR
Verotulot
Sokerivero 200 MEUR
Ansiotuloverotuksen indeksitarkastuksesta luopuminen 130 MEUR
Tupakka- ja alkoholiveron korotukset 2 MEUR
YHTEENSÄ 332 MEUR

Lue kokonaisuudessaan sote-järjestöjen lausunto valtion vuoden 2019 budjetiin (PDF, 500 kt).

Lue myös SOSTEn suositukset vuoden 2019 talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyyn (PDF).

Jussi Ahokas
pääekonomisti, SOSTE

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.8.2019 12:59

SOSTE: Budjetissa sosiaaliturvan riittävään tasoon on pitkä matka – terveysperusteisessa verotuksessa vielä kirittävää

Parannukset perusturvaan, pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon ja lapsiperheiden taloudelliseen asemaan vastaavat SOSTEn vaatimuksia, mutta edelleen on paljon tehtävää. “Viime vuosien perusturvan heikon kehityksen valossa on erittäin hyvä asia, että sosiaaliturvaa parannetaan, mutta matkaa riittävään tasoon on edelleen. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus on aloitettava ripeästi”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTEn näkökulmasta kunnille osoitettavat määrärahat varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja […]

Uutinen

20.5.2019 11:46

Suomalaiset odottavat hallitukselta panostuksia nuoriin ja turvaa ikäihmisille

Suomalaiset odottavat tulevalta hallitukselta eniten toimia vanhusten hoivahenkilöstön lisäämiseksi, toisen asteen maksuttomuuden edistämiseksi ja korotuksia pienimpiin eläkkeisiin. Suomalaisilta tiedusteltiin tärkeimmistä toimenpiteistä, jotka tulevan hallituksen tulee toteuttaa. Kysymykseen sisältyi yhdeksän palvelujen resursointiin ja toimeentuloon liittyvää toimea. Kolmen tärkeimmän toimenpiteen joukkoon nousivat vanhusten hoivahenkilöstön lisääminen, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja pienimpien eläkkeiden korotukset.  “Nyt odotetaan panostuksia ihmisten hyvinvointiin, […]

Uutinen

15.5.2019 14:33

Ehdota SOSTE-palkinnon saajaa hyvinvointitalouden edistämisestä

SOSTE-palkinto kiinnittää huomion hyvinvoinnin merkitykseen kestävän taloudellisen kehityksen taustalla sekä nostaa esiin monimuotoisten hyvinvointi-investointien tärkeyttä. Hyvinvointi-investoinnit ovat erilaisia tänään tehtäviä panostuksia, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja luovat hyvän elämän edellytyksiä tulevaisuudessa. Tänä vuonna painotetaan ehdotuksia, jotka linkittyvät kestävän kehityksen edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. SOSTE-palkinto myönnetään yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, joka ilmentää rohkeutta, väkevyyttä […]