Skip to content

Valtion budjetti: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulee nostaa vahvemmin poliittiselle agendalle

8.11.2018 10.17

Hyvinvointitalous
talous ja budjettiHyvinvointitalous

Sipilän hallituksen ensi vuodelle esittämä valtion talousarvio on kokonaisuudessaan oikein mitoitettu. Neutraali tai hieman elvyttävä budjetti sopii hyvin kuluvan vuoden lopulla heikentyneisiin suhdanteisiin.

Perusturva, eriarvoisuus ja köyhyys vaatii erityishuomiota

Sote-järjestöt muistuttavat, että köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien ihmisten määrä on pysytellyt noin 900 000:ssä koko viime vuosikymmenen ajan. Suhteellista köyhyyttä syvempää köyhyyttä kuvaavan minimibudjettirajan perusteella kahdeksan prosenttia väestöstä (440 000 henkeä) elää köyhyydessä. Perusturvaetuuksia on heikennetty viime vuosina erityisesti indeksileikkauksilla ja -jäädytyksillä. SOSTEn tuore selvitys osoittaa, että leikkausten seurauksena erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on vaikeutunut.

Suomi on sitoutunut sekä Eurooppa 2020 –strategian tavoitteissa vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:llä että osana YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteissa köyhyyden puolittamiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee ponnistella vahvemmin ja talousarviossa tulee kompensoida vuodelle 2018 tehdyt perusturvan indeksijäädytykset ja perua indeksijäädytykset vuoden 2019 osalta.

Potilaan osuus sairastamisen kuluista on Suomessa korkea

Kotitalouksien rahoitusosuus on Suomessa erityisesti terveydenhuollossa kansainvälisesti vertaillen korkea. Korkeat asiakasmaksut estävät palveluihin pääsyä ja monilla maksut ovat johtaneet velkaantumiseen. Vuonna 2017 asiakasmaksuista aiheutuneita ulosottotapauksia oli 355 000. Sairauksista aiheutuneet kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi, jos ihmiset jättävät korkeiden maksujen vuoksi hakematta apua sosiaali- ja terveysasioissa. Lisäksi monissa tasamaksuissa hallinnolliset kulut voivat olla suuremmat kuin perityt asiakasmaksut.

SOSTE pitää hyvänä, että vuoden 2019 lääkekorvauksien ja matkakorvauksien määrärahoja korotetaan. Niiden riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota jatkossakin. SOSTE esittää avosairaanhoidon lääkärikäyntien ja sairaanhoitajan vastaanottokäyntien maksuttomuutta.

Yhteenveto SOSTEn suositusten budjettivaikutuksista vuonna 2019

Määrärahat
momentti 33.70.50 Terveyden edistäminen 2 MEUR
momentti 33.70.21 Terveysvalvonta 0,12 MEUR
momentti 33.70.22 Tartuntatautien valvonta 0,04 MEUR
Indeksijäädytysten peruminen 200 MEUR
Terveyskeskusmaksut 60 MEUR
momentti 28.90.30 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 35 MEUR
momentit 33.20.50-52 Aktiivimallin muuttaminen 10 MEUR
momentti 32.30.51 Palkkatuki ja työll.poliittinen avustus 50 MEUR
YHTEENSÄ 357,16 MEUR
Verotulot
Sokerivero 200 MEUR
Ansiotuloverotuksen indeksitarkastuksesta luopuminen 130 MEUR
Tupakka- ja alkoholiveron korotukset 2 MEUR
YHTEENSÄ 332 MEUR

Lue kokonaisuudessaan sote-järjestöjen lausunto valtion vuoden 2019 budjetiin (PDF, 500 kt).

Lue myös SOSTEn suositukset vuoden 2019 talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyyn (PDF).

Jussi Ahokas
pääekonomisti, SOSTE

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.3.2019 14:33

Aloite: terveys ja hyvinvointi Euroopan komission toimintasuunnitelmaan

Vuosi 2019 on ratkaiseva vuosi EU:n tulevaisuudelle. Eurobarometrin 2018 mukaan 70 prosenttia eurooppalaisista haluaa, että EU tekee enemmän kansalaisten terveyden ja sosiaalisen suojelun hyväksi. Osaltaan tähän toiveeseen vastaa 20.3. Brysselissä julkistettu All policies for a Healthy Europe (AP4HE) -aloite, jossa SOSTEkin on mukana. Aloitteen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat keskeinen painopiste […]

Uutinen

28.2.2019 10:44

Future of Europe publication stimulates debate on social and health issues at EU level

The European Union is faced with an exceptional year: in addition to the European Parliament elections and the start of a new Commission, Great Britain, one of the biggest member states, might leave the Union in near future. For Finland, this year is particularly interesting, as from July till the end of the year, Finland […]

Uutinen

28.2.2019 09:59

Future of Europe -verkkojulkaisu herättelee keskustelua Euroopan tulevaisuudesta

Käynnissä on mielenkiintoinen EU-vuosi. Toukokuun lopulla edessä on europarlamenttivaalit, Britannian EU-ero tulee mahdollisesti voimaan tämän vuoden aikana ja vuoden jälkipuoliskolla Suomi toimii kolmannen kerran EU-puheenjohtajamaana. Vaikuttamisen paikkoja on tiedossa runsaasti. SOSTE ja EAPN-Fin ovat tuottaneet englanninkielisen julkaisun Future of Europe – Reforming the policies of the European Union, joka herättelee keskustelua Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alla sosiaali- […]