Skip to content

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

21.6.2022 15.36

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta.

On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, mutta ehdotetun sääntelyn mukaan vähintään 100 000 euron määräiset yhdistysten avustukset – sekä myöntäminen että maksatus – kytkettäisiin niiden luottamushallinnon ja muiden johtohenkilöiden henkilökohtaiseen taloudelliseen toimintaan. Yhdistyksen olisi selvitettävä näiden osalta esimerkiksi verojen maksamisen laiminlyöntiin liittyviä asioita, onko henkilöllä velkoja perittävänä ulosotossa tai esimerkiksi, onko hänet asetettu konkurssiin tai asetettu liiketoimintakieltoon.

SOSTEn mielestä velvollisuus lakiluonnoksessa vaadittujen, hyvin yksityiskohtaistenkin tietojen selvittämiseen ja ilmoittamiseen aiheuttaisi yleishyödyllisille yhdistyksille kohtuuttoman hallinnollisen taakan. Sen sijaan järjestön omaan toimintaan liittyviä tietoja voidaan kyllä antaa.

Järkevintä olisi, jos avustusviranomainen itse selvittäisi omia rekistereitään käyttäen avustuksen myöntämisen ja maksamisen kannalta välttämättömät tiedot.  Jos kyseessä on yksittäisen henkilön yksityinen asia, sillä ei saa olla vaikutusta yhdistyksen avustusten saamiseen.

Lue lisää: SOSTEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtionavustuslain muuttamisesta

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]