Skip to content

Valtionavustustoiminnan kehittämisessä edettävä mahdollisimman ripeästi – kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

28.6.2021 9.59

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Valtionavustusten hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke vastaa jo vuosia sitten tunnistettuun uudistustarpeeseen. Toimivat avustuskäytännöt ovat elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja demokratian peruspilareita.

Uudistus on iso ja se tulee kokonaisuudessaan koskemaan yli 50 valtionapuviranomaisen toimintaa. Nyt julkaistun raportin esitykset yhdenmukaistamisesta kohdistuvat pääasiassa stm:n ja okm:n jakamia Veikkauksen tuotoilla rahoitettavia järjestöavustuksia

Parhaillaan lausunnoilla oleva valtionvarainministeriön järjestöjä koskeva raportti sisältää useita kansalaistoimintaa vahvistavia uudistuksia:

 • Valtionavustustoiminnassa siirrytään uuteen, valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaisuutta edistävään toimintamalliin.
 • Valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta suunnitellaan yhdessä uudella tavalla.
 • Valtionavustustoimintaan osallistuvien toimielinten tehtäviä ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan.
 • Järjestöjen taloutta koskevia valtionavustuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Järjestöjen toiminnan ja vastuullisuuden arvioinnin perusteita yhdenmukaistetaan.
 • Järjestöille voidaan myöntää kaksivuotisia yleisavustuksia harkinnanvaraisesti.
 • Järjestöt välittävät valtionavustuksia edelleen siirron saajille mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla.
 • Valtionavustuksia jakavat ministeriöt uudistavat avustusten käsittelyä.

Lue lisää: Valtioneuvosto: Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi

SOSTE kannustaa ministeriöitä ottamaan esitykset käyttöön jo vuoden 2022 aikana

Esitetyt toimet ovat oikean suuntaisia, mutta useita yksityiskohtia on edelleen avoinna. Kriittisiä kohteita ovat osallisuusrakenne, toiminnan arviointi- ja vastuullisuuskriteerit, sekä omarahoitukseen ja varainhankintaan liittyvät yksityiskohdat. Esityksessä arviointikriteerit kohdistuvat vain yleisavustuksiin, erityisavustuksia ne eivät koske.

Uudistusta on tehty vuosia ja sen tarpeellisuus on todettu. Nyt viime metreillä uudistuksen eteneminen ei saisi olla kiinni esimerkiksi puutteellisesta resurssoinnista yksityiskohtien valmistelussa tai vaikeiden asioiden siirtämisessä myöhemmin käsiteltäväksi. SOSTE kannustaa ministeriöitä etenemään asiassa mahdollisimman ripeästi ja ottamaan esitykset käyttöön jo vuoden 2022 aikana.

Raportissa esitettyä työtä jatkaa syksyllä toimeenpanoryhmä

Toimenpanoryhmään on tulossa myös järjestöjen edustus. Jatkotyöskentelyssä järjestöjen tulee huolehtia, että hyvät periaatteet eivät muutu huonoiksi yksityiskohdiksi.

Järjestöjen yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että avustustoiminnan käytännöt ovat yhdenmukaiset jakajasta riippumatta. Yhdenmukaistamisessa on kuitenkin otettavat huomioon kansalaisjärjestötoiminnan toiminnan luonne, toimijoiden erilaisuus niiden tarkoituksen takia ja toimijoiden koko.

Yhdenmukaistamisen tulee edistää hankeen tavoitteita. Valtionapuviranomaiselle on kuitenkin jätettävä mahdollisuus nopeaan reagointiin toimintaympäristön muuttuessa. Tarkoituksena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset verkkopalvelut.

Valtionavustuksia haettaisiin jatkossa yhteisen verkkopalvelun haeavustuksia.fi kautta ja valtionavustustoiminnan tuloksia ja vaikutuksia voisi tarkastella verkkopalvelussa tutkiavustuksia.fi. Siten hanke lisää myös läpinäkyvyyttä.

Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa.

Kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

Ole aktiivinen ja vaikuta! Voit osallistua monella tavalla hankkeeseen:

 1. Tutustu SOSTEn lausuntoluonnokseen ja
 2. Anna siitä palautetta lomakkeella.
 3. Tuo esiin oman alan erityisnäkökulmia laatimalla oma lausunto viimeistään 6. elokuuta.

Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja erityisasiantuntija Ari Inkinen 26.7.2021 lähtien.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

1.7.2021 14:00

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki. SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä […]

Uutinen

22.6.2021 13:00

Valkoisen Ruusun kunniamerkki Anne Knaapille ja Markku Virkamäelle

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn varapääsihteeri, johtaja Anne Knaapilla on taustallaan pitkä ja monipuolinen ura suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan parissa. Hän on toiminut uransa aikana lähes kaikilla sosiaali- ja terveyspolitiikan sektoreilla niin perustyön, johdon kuin luottamusjohdonkin tehtävissä. Tällä hetkellä Knaapi työskentelee SOSTEssa suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestökentän hyväksi. Pitkän uransa aikana Knaapi on saanut myös kansalta luottamuksen toimia kansanedustajana vuosina […]

Uutinen

18.6.2021 11:13

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies: Säätiöiden ja yhdistysten jättäminen Business Finlandin koronarahoituksen ulkopuolelle oli lainvastainen

Järjestöille Päivitetty 22.6. klo 14.20: Lisätty linkki oikeusasiamiehen päätökseen sivulle oikeusasiamies.fi. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kanteli vuosi sitten keväällä Business Finlandin päätöksestä jättää koronaepidemian takia talousvaikeuksiin ajautuneet säätiöt ja yhdistykset häiriörahoituksen ulkopuolelle. 17.6. antamassaan päätöksessä Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa Business Finlandin menettelyn olleen lainvastainen. Kantelussa SOSTE muistutti, että Suomessa on lähes tuhat yhdistystä ja säätiötä, […]