Skip to content

Valtionavustustoiminnan kehittämisessä edettävä mahdollisimman ripeästi – kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

28.6.2021 9.59

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Valtionavustusten hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke vastaa jo vuosia sitten tunnistettuun uudistustarpeeseen. Toimivat avustuskäytännöt ovat elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja demokratian peruspilareita.

Uudistus on iso ja se tulee kokonaisuudessaan koskemaan yli 50 valtionapuviranomaisen toimintaa. Nyt julkaistun raportin esitykset yhdenmukaistamisesta kohdistuvat pääasiassa stm:n ja okm:n jakamia Veikkauksen tuotoilla rahoitettavia järjestöavustuksia

Parhaillaan lausunnoilla oleva valtionvarainministeriön järjestöjä koskeva raportti sisältää useita kansalaistoimintaa vahvistavia uudistuksia:

 • Valtionavustustoiminnassa siirrytään uuteen, valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaisuutta edistävään toimintamalliin.
 • Valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta suunnitellaan yhdessä uudella tavalla.
 • Valtionavustustoimintaan osallistuvien toimielinten tehtäviä ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan.
 • Järjestöjen taloutta koskevia valtionavustuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Järjestöjen toiminnan ja vastuullisuuden arvioinnin perusteita yhdenmukaistetaan.
 • Järjestöille voidaan myöntää kaksivuotisia yleisavustuksia harkinnanvaraisesti.
 • Järjestöt välittävät valtionavustuksia edelleen siirron saajille mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla.
 • Valtionavustuksia jakavat ministeriöt uudistavat avustusten käsittelyä.

Lue lisää: Valtioneuvosto: Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi

SOSTE kannustaa ministeriöitä ottamaan esitykset käyttöön jo vuoden 2022 aikana

Esitetyt toimet ovat oikean suuntaisia, mutta useita yksityiskohtia on edelleen avoinna. Kriittisiä kohteita ovat osallisuusrakenne, toiminnan arviointi- ja vastuullisuuskriteerit, sekä omarahoitukseen ja varainhankintaan liittyvät yksityiskohdat. Esityksessä arviointikriteerit kohdistuvat vain yleisavustuksiin, erityisavustuksia ne eivät koske.

Uudistusta on tehty vuosia ja sen tarpeellisuus on todettu. Nyt viime metreillä uudistuksen eteneminen ei saisi olla kiinni esimerkiksi puutteellisesta resurssoinnista yksityiskohtien valmistelussa tai vaikeiden asioiden siirtämisessä myöhemmin käsiteltäväksi. SOSTE kannustaa ministeriöitä etenemään asiassa mahdollisimman ripeästi ja ottamaan esitykset käyttöön jo vuoden 2022 aikana.

Raportissa esitettyä työtä jatkaa syksyllä toimeenpanoryhmä

Toimenpanoryhmään on tulossa myös järjestöjen edustus. Jatkotyöskentelyssä järjestöjen tulee huolehtia, että hyvät periaatteet eivät muutu huonoiksi yksityiskohdiksi.

Järjestöjen yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että avustustoiminnan käytännöt ovat yhdenmukaiset jakajasta riippumatta. Yhdenmukaistamisessa on kuitenkin otettavat huomioon kansalaisjärjestötoiminnan toiminnan luonne, toimijoiden erilaisuus niiden tarkoituksen takia ja toimijoiden koko.

Yhdenmukaistamisen tulee edistää hankeen tavoitteita. Valtionapuviranomaiselle on kuitenkin jätettävä mahdollisuus nopeaan reagointiin toimintaympäristön muuttuessa. Tarkoituksena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset verkkopalvelut.

Valtionavustuksia haettaisiin jatkossa yhteisen verkkopalvelun haeavustuksia.fi kautta ja valtionavustustoiminnan tuloksia ja vaikutuksia voisi tarkastella verkkopalvelussa tutkiavustuksia.fi. Siten hanke lisää myös läpinäkyvyyttä.

Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa.

Kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

Ole aktiivinen ja vaikuta! Voit osallistua monella tavalla hankkeeseen:

 1. Tutustu SOSTEn lausuntoluonnokseen ja
 2. Anna siitä palautetta lomakkeella.
 3. Tuo esiin oman alan erityisnäkökulmia laatimalla oma lausunto viimeistään 6. elokuuta.

Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja erityisasiantuntija Ari Inkinen 26.7.2021 lähtien.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.9.2021 09:59

Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar? Förbundsbarometern ger svaren

Hyvinvointi ja terveys Vad är på gång i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar och orosmoln? Dessa frågor får man svar på i Förbundsarenans nyutgivna Förbundsbarometern. Förbundsarenan har gjort en omfattande kartläggning av sina medlemsorganisationer genom en enkätundersökning under vårvintern 2021.   Coronapandemins inverkan på organisationsvärlden Förbundsbarometern visar att coronapandemin har påverkat de finlandssvenska organisationerna. Pandemin har tvingat organisationerna att inhibera eller skjuta fram evenemang och andra former av verksamhet och de har varit tvungna att göra upp […]

Uutinen

14.9.2021 11:00

Tunnustettu, muovautuva, sinnittelevä vai kuihtuva? – raportti valottaa palveluita tuottavien järjestöjen tilannetta 2030-luvulla ja auttaa näkemään, mitä on tehtävä

Järjestöille Hyvinvointialueet painottavat sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutuksissa laatua ja vaikuttavuutta. Järjestöjen tuottamien palveluiden erityisyys tunnistetaan, ja ne ovat tärkeä osa hyvinvointialueiden palvelutuotantoa. Tältä näyttää palveluita tuottavien järjestöjen näkökulmasta ihanteellinen tilanne vuonna 2030, selviää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n vielä julkaisemattomasta palveluntuottajajärjestöjen skenaario- eli tulevaisuuskuvia kartoittavasta raportista. Skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle -niminen raportti julkaistaan […]

Uutinen

7.9.2021 10:18

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen puolustaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ja itsenäistä toimintaa

Kansalaisyhteiskunta Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen muistuttaa kirjoituksessaan, että järjestöt tuottavat tärkeitä palveluita ja toimintoja, mutta niillä on myös demokratiarooli. ”Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt ovat kansanvallan kivijalka. Ilman aktiivista ja itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa ei ole toimivaa demokratiaa”. Sarkkisen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituspohjan vaarantumisella voisi olla vakavia vaikutuksia hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden kannalta. “Järjestöjen toiminnan supistuessa moni järjestöjen toiminnan piirissä […]