Skip to content

Vielä ei ole koronatilinpäätöksen aika

19.11.2021 9.00

Kansalaisyhteiskunta
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskunta

Mitä kuuluu yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnalle koronan keskellä, kysyttiin SOSTEn Kansalaistoiminnan johtamisen verkostossa. Tapaamisessa pohdittiin kentän muutoksia kahden erilaisen järjestön Lihastautiliiton ja Suomen Punaisen Ristin kautta. Molempien järjestöjen kokemus oli se, järjestöissä eletään edelleen koronan keskellä eikä vielä ole varsinaisen koronatilinpäätöksen aika. Joitain oppeja on kuitenkin saatu.

Yhdistykset ovat vasta palautumassa koronasta

Monet vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset ovat edelleen koronatauolla. Riskiryhmiin kuuluvat ovat jättäytyneet pois yhdistystoiminnassa ja nähtäväksi jää, palaavatko he mukaan toimintaan jossain vaiheessa. Kaikilla yhdistyksillä ei ole myöskään ollut kykyä digitalisoida omaa toimintaansa kuten yhdistyksen kokouksia.  Joidenkin hiipuvien yhdistysten osalta korona nopeutti päätöstä lopettaa toiminta kokonaan.

Toiminnan joustavamman toteuttamisen mahdollisuuksia pohditaan nyt monissa yhdistyksissä.

— Uuden yhdistyslainsäädännön mahdollisuudet, kuten uusi toimintaryhmälaki ja helpompi tapa yhdistää yhdistyksiä kiinnostaa kentällä, erityisesti jäsenmäärältään pienissä yhdistyksissä, sanoo järjestöpäällikkö Eija Eloranta Lihastautiliitosta ja muistuttaa, että paikallisyhdistyksissä on myös edelleen samat haasteet kuin ennen koronaakin: laskevat jäsenmäärät sekä vaikeus löytää vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.

— Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan elpyminen siellä, missä se on päässyt hiipumaan, edellyttää vahvaa tukea liitoilta sekä terveysturvallisten toimintatapojen selkeää ohjeistamista, jotta toimintaa ei jouduta koko ajan sopeuttamaan muuttuviin tilanteisiin.

Digiloikka kasvatti osallistujamääriä

Korona on pakottanut järjestöt kehittämään ja laajentamaan toimintaansa verkossa. Se on tuonut lisää osallistujia toimintaan. Verkkoauttamisen volyymit ovat kasvaneet koronan aikana hurjasti. Korona on synnyttänyt myös uusia auttamisen paikkoja.  Kaikilla ei ole kuitenkaan valmiuksia tai halua digitaaliseen osallistumiseen.

— Verkossa toimiminen tuo paljon mahdollisuuksia, kun auttaminen voi olla paikasta riippumatonta. Tulevaisuudessa tavoitamme verkossa yhä enemmän apua tarvitsevia ja se on tärkeä avun antamisen paikka. Samalla kun kehitämme verkkovapaaehtoisuuden ja verkkoauttamisen muotoja ja tapoja, pitää muistaa myös ne apua tarvitsevat, jotka eivät ole sähköisten palveluiden äärellä. Monet Punaisen Ristin osastot ovat hyödyntäneet digitaalisuuden tarjoamia työkaluja ketterästi ja olleet valmiita kokeilemaan uutta ja ovat myös siten kasvaneet ja löytäneet korona-aikana sopiva roolin toiminnalleen ja toimintatavoilleen. Joissain osastoissa taas digitaalisten välineiden käyttö on ollut vieraampaa. Joka tapauksessa vapaaehtoisilla on mahdollisuus olla mukana sekä verkossa että perinteisin tavoin, totesi järjestöjohtaja Marja Lehtimäki Suomen Punaisesta Rististä.

— Verkkoon viety toiminta on tuonut mukanaan myös uusia kehittämishaasteita. Verkossa toteuttaviin ryhmiin ilmoittautumiseen on matala kynnys, mutta yhtä matala kynnys on myös jäädä pois toiminnasta. Aiemmin lähitoimintana toteutettu koulutus tai muu toiminta ei taivu sellaisenaan verkkoon, vaan toiminta täytyy muotoilla alusta asti uudestaan. Verkkotoiminta haastaa myös järjestöjen perinteisiä toimintarakenteita. Tarvitaan rohkeutta ja notkeutta mukauttaa toimintaa tarpeiden mukaisesti.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]