Skip to content

Vielä ei ole koronatilinpäätöksen aika

19.11.2021 9.00

Kansalaisyhteiskunta
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskunta

Mitä kuuluu yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnalle koronan keskellä, kysyttiin SOSTEn Kansalaistoiminnan johtamisen verkostossa. Tapaamisessa pohdittiin kentän muutoksia kahden erilaisen järjestön Lihastautiliiton ja Suomen Punaisen Ristin kautta. Molempien järjestöjen kokemus oli se, järjestöissä eletään edelleen koronan keskellä eikä vielä ole varsinaisen koronatilinpäätöksen aika. Joitain oppeja on kuitenkin saatu.

Yhdistykset ovat vasta palautumassa koronasta

Monet vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset ovat edelleen koronatauolla. Riskiryhmiin kuuluvat ovat jättäytyneet pois yhdistystoiminnassa ja nähtäväksi jää, palaavatko he mukaan toimintaan jossain vaiheessa. Kaikilla yhdistyksillä ei ole myöskään ollut kykyä digitalisoida omaa toimintaansa kuten yhdistyksen kokouksia.  Joidenkin hiipuvien yhdistysten osalta korona nopeutti päätöstä lopettaa toiminta kokonaan.

Toiminnan joustavamman toteuttamisen mahdollisuuksia pohditaan nyt monissa yhdistyksissä.

— Uuden yhdistyslainsäädännön mahdollisuudet, kuten uusi toimintaryhmälaki ja helpompi tapa yhdistää yhdistyksiä kiinnostaa kentällä, erityisesti jäsenmäärältään pienissä yhdistyksissä, sanoo järjestöpäällikkö Eija Eloranta Lihastautiliitosta ja muistuttaa, että paikallisyhdistyksissä on myös edelleen samat haasteet kuin ennen koronaakin: laskevat jäsenmäärät sekä vaikeus löytää vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.

— Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan elpyminen siellä, missä se on päässyt hiipumaan, edellyttää vahvaa tukea liitoilta sekä terveysturvallisten toimintatapojen selkeää ohjeistamista, jotta toimintaa ei jouduta koko ajan sopeuttamaan muuttuviin tilanteisiin.

Digiloikka kasvatti osallistujamääriä

Korona on pakottanut järjestöt kehittämään ja laajentamaan toimintaansa verkossa. Se on tuonut lisää osallistujia toimintaan. Verkkoauttamisen volyymit ovat kasvaneet koronan aikana hurjasti. Korona on synnyttänyt myös uusia auttamisen paikkoja.  Kaikilla ei ole kuitenkaan valmiuksia tai halua digitaaliseen osallistumiseen.

— Verkossa toimiminen tuo paljon mahdollisuuksia, kun auttaminen voi olla paikasta riippumatonta. Tulevaisuudessa tavoitamme verkossa yhä enemmän apua tarvitsevia ja se on tärkeä avun antamisen paikka. Samalla kun kehitämme verkkovapaaehtoisuuden ja verkkoauttamisen muotoja ja tapoja, pitää muistaa myös ne apua tarvitsevat, jotka eivät ole sähköisten palveluiden äärellä. Monet Punaisen Ristin osastot ovat hyödyntäneet digitaalisuuden tarjoamia työkaluja ketterästi ja olleet valmiita kokeilemaan uutta ja ovat myös siten kasvaneet ja löytäneet korona-aikana sopiva roolin toiminnalleen ja toimintatavoilleen. Joissain osastoissa taas digitaalisten välineiden käyttö on ollut vieraampaa. Joka tapauksessa vapaaehtoisilla on mahdollisuus olla mukana sekä verkossa että perinteisin tavoin, totesi järjestöjohtaja Marja Lehtimäki Suomen Punaisesta Rististä.

— Verkkoon viety toiminta on tuonut mukanaan myös uusia kehittämishaasteita. Verkossa toteuttaviin ryhmiin ilmoittautumiseen on matala kynnys, mutta yhtä matala kynnys on myös jäädä pois toiminnasta. Aiemmin lähitoimintana toteutettu koulutus tai muu toiminta ei taivu sellaisenaan verkkoon, vaan toiminta täytyy muotoilla alusta asti uudestaan. Verkkotoiminta haastaa myös järjestöjen perinteisiä toimintarakenteita. Tarvitaan rohkeutta ja notkeutta mukauttaa toimintaa tarpeiden mukaisesti.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.11.2021 10:51

Hyvinvointi-investointeja tarvitaan: Nuorten tilanne ja mielenterveys huolettavat eniten

Hyvinvointitalous SOSTE seuraa jatkuvasti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Tavoitteena on ymmärtää, miten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset Suomessa kehittyvät. Ennen kaikkea tavoitteena on hahmottaa sitä, millaisia hyvinvointia tukevia panostuksia ja millaista toimintaa tarvitaan juuri nyt mahdollisiin hyvinvointivajeisiin vastaamiseksi. Eli toisin sanoen: millaisille hyvinvointi-investoinneille on tarvetta. Kuluvalla hallituskaudella SOSTE on seurannut erityisesti sellaisia indikaattoreita, jotka kuvaavat nuorempien […]

Uutinen

19.11.2021 10:25

Valtuustoaloitepohja: SOSTE kannustaa valtuutettuja varmistamaan järjestöjen toimintaedellytykset sote-uudistuksessa

Aluevaalit SOSTE on tehnyt kuntien valtuutettujen käyttöön valtuustoaloitepohjan, jonka avulla valtuutetut voivat vahvistaa omassa kunnassaan järjestötoiminnan mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. Nyt on tärkeä aika varmistaa, että tähän työ ei lopu tai siihen ei tule […]

Artikkeli

Järjestötoiminnan avustuskeskus

Avustusjärjestelmä SOSTE esittää järjestötoiminnan avustuskeskuksen perustamista. Lähinnä yleisavustuksia jakavan avustuskeskuksen piiriin siirtyisivät valtionavustusuudistuksen yhteydessä vuodesta 2024 alkaen nykyiset Veikkaus Oy:n tuotoilla avustettavat nuoriso-, liikunta-, tiede-, taide- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt. Artikkelin sisällysluettelo Kansalaistoiminnan autonomian säilyttäminen Kansalaisjärjestötoiminnan tuntemus Parlamentaarinen ohjaus mahdollistaa pitkäjänteisyyden Monialainen valmistelu ja kokonaisvaltainen päätöksenteko Saumaton siirtyminen vuonna 2024 Järjestötoiminnan avustuskeskuksen hyödyt Muu materiaali Kansalaistoiminnan […]