Skip to content

VM:n budjettiesityksessä ei yllätyksiä – sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden turvaaminen tulevaisuudessa vaatii kunnianhimoisempaa otetta

12.8.2021 14.33

Hyvinvointi ja terveys
AvustusjärjestelmäHallitusohjelma ja budjettiKansalaisyhteiskuntaTerveysveroAvustusjärjestelmäHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaKansanterveysToimeentuloTyöllisyys

Ministeri Saarikon torstaina esittelemä valtiovarainministeriön budjettiesitys ei sisältänyt suuria yllätyksiä. Esitys noudattelee hyvin pitkälti kevään kehysriihessä tehtyjä päätöksiä, eikä liikkumavaraa uusille menoesityksille juuri ollut. Myös verotuksen puolella uudet avaukset jäivät vähiin.

“Tässä ajassa olisi toivonut vahvempaa otetta sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden turvaamiseksi”, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas korostaa.

Esitykseen liittyy nopeasti muuttuvan taloustilanteen tuomaa epävarmuutta. Esimerkiksi esityksen valtiontalouden alijäämäarviot vuosille 2021 ja 2022 vaikuttavat viimeaikaisten taloustilastojen valossa melko suurilta.

“Jos kasvu on todella ollut niin laaja-alaista ja vahvaa kuin miltä näyttää ja tämä talouden hyvä veto jatkuu, julkisen talouden tilanne voi yllättää positiivisesti”, Ahokas jatkaa.

Veikkauksen tuottojen alenemaa kompensoidaan valtion budjetista sovitusti

Valtionavustuksilla on merkittävä vaikutus kansalaisjärjestöjen tekemälle työlle ja mahdollisuuksille vastata erilaisten ihmisten tarpeisiin. Ministeriön esitys oli ennakkotietojen kaltainen. Se antaa järjestöille mahdollisuuden sopeuttaa toimintaansa ja miettiä tekemisen tapoja. Syksyn aikana tulisi kuitenkin saada ratkaistua valtionavustustoiminnan taso pidemmällä aikavälillä.

“Järjestöjen taloudellisen elinvoimaisuuden turvaamiseksi on tehtävä pitkäkestoinen rahoitusratkaisu, joka tukee vapaan ja autonomisen kansalaistoiminnan kykyä vastata ihmisten tarpeisiin. Tähän työhön on tartuttava mahdollisimman pian, jotta järjestöjen pitkäjänteinen työ ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi jatkuu katkotta”, painottaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Uusia avauksia ei juuri nähty – terveysveron kanssa edettävä nopeammin

Valtiovarainministeriön pohjaesityksestä jäivät puuttumaan verotuksen suhteen uudet avaukset. Veroperustemuutokset painottuvat valmiste- ja energiaveroihin, mutta esimerkiksi ministeri Saarikon aiemmin kesän kynnyksellä lupaamaan terveysveroa selvittävää työryhmää ei listauksessa vielä näkynyt.

”Toivotaan, että työryhmä aloittaa työnsä jo syksyn aikana. Päätös on saatava viimeistään riihessä. Terveysperusteisen verotuksen kehittämisen kanssa ei pitäisi viivytellä enempää, vaan veron kansanterveydelliset hyödyt on ulosmitattava nyt”, Ahokas vaatii.

Onnistuessaan terveysvero parantaisi kansanterveyttä ja sitä kautta vahvistaa työ- ja toimintakykyä, eli vero pienentäisi sairauksien hoidosta tai esimerkiksi työpoissaoloista aiheutuvia kuluja, mutta samalla se toisi myös kaivattuja verotuloja.

Hyvinvointi-investointeja tarvitaan lisää

Esityksessä työllisyyspolitiikka kaventui pitkälti etuusjärjestelmään liittyviin ehdotuksiin. Sen sijaan pitkällä aikavälillä osaavan työvoiman määrää lisäävät hyvinvointi-investoinnit eivät siinä juuri näkyneet. Lisäpanostuksia tarvittaisiin niin välityömarkkinapalveluihin kuin myös osaamisen vahvistamiseen.

”Välityömarkkinoilla tehtävälle työlle ei anneta vieläkään työllisyyspolitiikassa sille kuuluvaa arvoa”, Ahokas arvioi. ”Meillä on reilusti yli 100 000 sitkeästi työelämän ulkopuolella olevaa työikäistä, joita tarvelähtöinen tukeminen auttaisi pääsemään mukaan työmarkkinoille ja osaamisen kehittämiseen. Valitettavasti oikeanlaista tukea ei ole tarjolla kaikille”, Ahokas pahoittelee.

Osaamisvajetta on myös muualla yhteiskunnassa, vaikka osaamiseen perustuva kasvu vaatii lisää koulutettua työvoimaa. Kun korkeakoulutuksen laajentamiseen ei panosteta, vuodelle 2030 asetetut koulutustasotavoitteet karkaavat auttamatta.

Sosiaaliturvasta ei pidä leikata

Valtiovarainministeriön pohjaesityksen mukaan kehysriihestä on odotettavissa noin 100–150 miljoonan euron leikkauksia, joista päätetään hallituspuolueiden kesken.

“On tärkeää, että sopeutustoimet eivät kohdennu sosiaaliturvaan. Perusturvaa tai viimesijaista toimeentuloturvaa ei saa heikentää”, Ahokas painottaa.

Lisätietoja pääekonomisti Jussi Ahokas ja pääsihteeri Vertti Kiukas

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.9.2021 10:50

Toimeentulotukea uudistettava palvelemaan paremmin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä – vielä ehdit jättää lausunnon!

Toimeentulo Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeentulotukityöryhmä ehdottaa muutoksia toimeentulotukeen. SOSTE lausui tänään työryhmän kehittämisehdotuksista. STM:n työryhmän mietintöön voi jättää lausunnon 30.9. asti. Lausuntokierroksen jälkeen toimeentulotukilain uudistamista jatketaan virkatyönä. SOSTE suosittelee, että mahdollisimman moni jäsenjärjestömmekin lausuu tästä tärkeästä asiasta. SOSTEn lausuntoa voi siinä vapaasti hyödyntää. Lue lisää SOSTEn lausunto: Toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö Ihmisille selkeä järjestelmä […]

Uutinen

24.9.2021 10:18

Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

På svenska Organisationernas vägkarta för samarbete som ska fungera som verktyg för ”Järjestöjen sote-muutostuki” är nu färdig. I den samlas, ur organisationernas synvinkel, centrala spetsar och påverkansmöjligheter i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vägkartan innehåller både målsättningar och åtgärder. Läs mera: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Många viktiga påverkansmöjligheter Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen […]

Uutinen

22.9.2021 08:30

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan

Kansalaisyhteiskunta Järjestöjohdon perinteinen syysfoorumi pidettiin tällä kertaa juhlaseminaarina Helsingin Musiikkitalolla SOSTEn 10-vuotisen taipaleen kunniaksi. Puheenvuoroja järjestökentälle kuultiin niin politiikan kuin urheilun huipulta. SOSTEn perustajajärjestöjen entiset puheenjohtajat muistelivat kattojärjestöjen yhdistystä, arvioivat SOSTEn toimintaa ja loivat katsetta tulevaan. Tilaisuuden avaussanoissa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta korosti, että SOSTEsta on kymmenvuotisen historiansa aikana kasvanut vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Toiminnan juuret […]