Skip to content

YK:n 73. istuntokauden haasteina ilmastonmuutos, väestönkehitys, muuttoliikkeet ja köyhyys

25.9.2018 10.05

Kansalaisyhteiskunta
YKKansalaisyhteiskunta

SOSTE osallistui ulkoministeriön kansalaisjärjestökuulemiseen 18.9.2018 liittyen YK:n 73. istuntokauteen.

YK on globaalin toiminnan ytimessä. Se toimii maailmanlaajuisesti edistääkseen rauhaa ja turvallisuutta, kehitystä ja ihmisoikeuksia. YK:n merkitys on yhä tärkeämpi jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa valtiot ja eri toimijat ovat yhä enemmän yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan.

Sote-järjestöjen näkemyksen mukaan alkavalla istuntokaudella Suomen tulee

  • edellyttää tehtyjen sopimusten vahvistamista, toimeenpanoa ja seurantaa,
  • toimia aktiivisesti köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta,
  • edistää kaiken ikäisten terveyttä ja hyvinvointia,
  • huolehtia koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä,
  • edistää tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ja
  • turvata kansalaisyhteiskunnan vapaa toiminta ja toimintaedellytykset.

Lue SOSTEn kirjallinen kontribuutio kansalaisjärjestöjen kuulemistilaisuuteen 18.9.2018.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.3.2019 11:05

Hae mukaan järjestörahoituksen innovaatiotyöryhmään!

SOSTE perustaa työryhmän pohtimaan järjestörahoituksen hyviä käytäntöjä ja tulevaisuutta. Työryhmä perehtyy muun muassa varainkeruuseen, lahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön sekä kokoaa tietoa järjestörahoitusta tarjoavista tahoista. Ryhmä kuulee tarvittaessa eri alan asiantuntijoita ja järjestää tilaisuuksia. Kokoontumisia on tämän vuoden aikana noin neljä kertaa. Jos sinulla on kiinnostusta tai osaamista järjestörahoituseen liittyen, hae mukaan työryhmään 28.3. mennessä! Lisätietoja antaa erityisasiantuntija […]

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Uutinen

14.3.2019 08:50

Onneksi on joku -kampanja näyttää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen arvon

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii 550 000 vapaaehtoista ja työntekijää. Ilman heitä, monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Onneksi on joku -kampanja tekee tämän työn näkyväksi. Kampanja nostaa hattua jokaiselle, joka omalla palkallisella tai palkattomalla järjestötyöllään on mukana turvaamassa suomalaisten hyvinvointia. SOSTEn yli 200 jäsenjärjestöä takaavat sen, että erilaisissakin elämäntilanteissa jokaiselle löytyy joku, joka tukee, […]