Skip to content

YK:n 73. istuntokauden haasteina ilmastonmuutos, väestönkehitys, muuttoliikkeet ja köyhyys

25.9.2018 10.05

Kansalaisyhteiskunta
YK

SOSTE osallistui ulkoministeriön kansalaisjärjestökuulemiseen 18.9.2018 liittyen YK:n 73. istuntokauteen.

YK on globaalin toiminnan ytimessä. Se toimii maailmanlaajuisesti edistääkseen rauhaa ja turvallisuutta, kehitystä ja ihmisoikeuksia. YK:n merkitys on yhä tärkeämpi jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa valtiot ja eri toimijat ovat yhä enemmän yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan.

Sote-järjestöjen näkemyksen mukaan alkavalla istuntokaudella Suomen tulee

  • edellyttää tehtyjen sopimusten vahvistamista, toimeenpanoa ja seurantaa,
  • toimia aktiivisesti köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta,
  • edistää kaiken ikäisten terveyttä ja hyvinvointia,
  • huolehtia koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä,
  • edistää tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ja
  • turvata kansalaisyhteiskunnan vapaa toiminta ja toimintaedellytykset.

Lue SOSTEn kirjallinen kontribuutio kansalaisjärjestöjen kuulemistilaisuuteen 18.9.2018.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riksdagsval teser: förstärka möjligheterna till medborgerlig verksamhet

Ett starkt och fritt medborgarsamhälle är en förutsättning för demokrati, tillkomst av medborgerligt kapital och samhällsfred. Vi stärker möjligheterna till medborgerligt deltagande genom en gemensam strategi, lindrar den administrativa bördan och reformerar bidragskriterierna för organisationer. Till regeringsprogrammet Uppdatering av statsrådets resolution om främjande av medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar. I samband med uppdateringsprocessen upplöses den störande administrativa bördan för […]

Artikkeli

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman sote-järjestöjä

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Se on paitsi apua ja tukea, myös arjessa tapahtuvaa osallistumista ja vaikuttamista yhtä lailla oman elämän kuin tärkeiksi katsomien asioiden puolesta. Usein juuri järjestö kanavoi ihmisten aktiivisuuden teoiksi ja edelleen viesteiksi poliittiseen päätöksentekoon. Tämä on matalan kynnyksen demokratiaa ja kansalaisjärjestötoiminnan ydin. Ei ole […]

Artikkeli

Vapaaehtoistoiminta voi hyvin – ei nujerreta sitä byrokratialla

SOSTEn suositukset: Turvataan kaikin tavoin järjestöjen elinvoimaisen vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset Järjestöjen verokohtelun kokonaisuus tulee selvittää ja selkiyttää yhdessä järjestöedustajien ja viranomaisten kesken. Vapaaehtoistyötä ei saa vaarantaa verottajan käytännöillä. Esimerkiksi talkoissa tarjottavasta ruoasta tai muusta pienimuotoisesta palkitsemisesta ei pidä pelätä joutuvansa maksamaan veroa. Myös vapaaehtoistoimijalle maksettavan matkakorvauksen verovapausrajaa tulee nostaa nykyisestä. Näillä ratkaisuilla ei menetetä mittavia verotuottoja, […]