Skip to content

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

28.6.2022 9.00

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutToimeentulo

YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa.

Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert

Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn vastanneista maista. Myös SOSTE vastasi osaltaan kyselyyn.

Tiedot etuuksien alikäytöstä ovat rajallisia. Alueilla, joilta arvioita kuitenkin on olemassa, ne ovat erittäin korkeita: esimerkiksi useiden EU:ssa yleisten etuuksien alikäyttö voi olla yli 40 prosenttia.

Tietoisuuden puute ja etuusjärjestelmien monimutkaisuus johtavat etuuksien alikäyttöön

Raportti tuo esille, että sosiaalietuuksien alikäyttöön vaikuttaa tietoisuuden puute saatavilla olevista etuuksista. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi miljoonat ihmiset ympäri maailmaa eivät saa heille kuuluvia etuuksia, ovat monimutkaiset, usein nöyryyttävät prosessit, joiden takia ihmiset eivät osaa tai halua hakea heille kuuluvia etuuksia.

Valtioiden tietokannat ovat myös puutteellisia, eivätkä kaikki ihmiset siksi saa heille kuuluvia etuuksia. Lisäksi tietyt ryhmät, kuten laittomat maahanmuuttajat, eivät täytä sosiaalietuuksien ehtoja. Esimerkiksi pysyvä osoite, henkilöllisyystodistus tai rekisteröinti työntekijäksi ovat ehtoja monien maiden sosiaalietuusjärjestelmissä. Nuo tekijät ovat kuitenkin arviolta miljardin henkilön, jolta puuttuu laillinen henkilöllisyystodistus, sekä 1,6 miljardin epävirallisena työntekijänä kamppailevan henkilön ulottumattomissa.

Hakumenettelyjä yksinkertaistettava ja henkilökohtaista palvelua vahvistettava

De Schutter tuo esiin, että vaikka viime vuosikymmeninä on edistytty huomattavasti sosiaaliturvajärjestelmien laajentamisessa, hämmästyttävän vähän huomiota on kiinnitetty lukemattomiin järjestelmien väliinputoajiin. Jos hallitukset eivät pysty parantamaan niiden ihmisten tilannetta, jotka eivät saa etuuksia, joihin he ovat oikeutettuja, ne ovat vaarassa jatkaa juuri sitä köyhyyden ja eriarvoisuuden ylläpitämistä, jota etuusjärjestelmät on suunniteltu poistamaan. Hän vaatii hallituksia kiinnittämään tähän aliraportoituun, mutta kiireelliseen haasteeseen sen ansaitseman huomion.

Keinoina vähentää etuuksien alikäyttöä raportissa ehdotetaan hakumenettelyjen yksinkertaistamista ja henkilökohtaisten julkisten palvelujen vahvistamista. Hallitusten on tehostettava etuuksien alikäytön seuraamista ja tehtävä konkreettiset suunnitelmat sen vähentämiseksi. Köyhyyttä kokeneita ihmisiä on kuultava toimintasuunnitelmia laadittaessa.

”Hallituksilla ei ole velvollisuutta vain tarjota paperilla sosiaalista suojelua, vaan myös varmistaa, että yksilöt ovat tietoisia etuuksista, joihin heillä on oikeus”, De Schutter sanoo.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.8.2022 09:30

Kysely: Hyvinvointialueiden palveluja kehittävät järjestöt toiveikkaita, että ne voivat vaikuttaa uudistuviin sote-palveluihin

Sote-uudistus Yli puolet hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevista järjestöistä katsoo, että niiden mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kohentuvat ainakin jonkin verran sote-uudistuksen myötä. Tämä käy ilmi Järjestöjen sote-muutostuen touko-kesäkuussa 2022 tekemästä tilannekuvakyselystä, jossa selvitettiin hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevien järjestöjen näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyöstä. Kyselyn vastaajat näkivät sekä käynnissä olevassa sote-palvelujen kehittämistyössä että tulevaisuudessa myönteisiä merkkejä. […]

Uutinen

22.6.2022 07:45

Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

Toimeentulo Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset.  Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]