Skip to content

Uutiset

Uutinen

19.9.2022

Kuntoutus kehittyy vuoropuhelussa Kelan, SOSTEn ja järjestöjen kanssa

SOSTEn loppuvuodesta 2021 toteuttama kysely Kelan toiminnan kehittämisestä poiki järjestöiltä paljon havaintoja ja kehittämisajatuksia. Järjestöjen ehdotuksia on käyty läpi Kelan edustajien kanssa useissa tapaamisissa ja Kela on toimittanut kirjalliset vastaukset esitettyihin huomioihin. Kuntoutusta koskevia ehdotuksia nousi kyselyssä esille runsaasti, jonka vuoksi päädyttiin pidempään vuoropuhelun tiivistämiseen Kelan ja SOSTEn sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Tuoreita tuloksia […]

Uutinen

15.9.2022

Apuvälineistä saa apua arkeen vain, jos palvelut toimivat

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 30.8. kuulemistilaisuuden, jossa työryhmä kuuli järjestöjen näkemyksiä apuvälinepalveluista ja apuvälineiden luovuttamista säätelevän apuvälineasetuksen muutostarpeista. Taustana kuulemiselle on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2021 asettama lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmä. Ryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostarpeita. Tehtävää varten koordinaatioryhmä on perustanut erillisen alatyöryhmän, joka järjesti tilaisuuden kuullakseen apuvälineiden käyttäjien […]

Uutinen

15.9.2022

Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

SOSTE on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen, jolla turvattaisiin välttämättömän terveydenhuolto ja kotihoito käynnissä olevan työtaistelun aikana. SOSTE toteaa, että paras potilasturvallisuuden tae on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on hyvät edellytykset suoriutua työstään laadukkaasti. Näihin hyviin edellytyksiin kuuluu riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen, laadukkaat työvälineet ja vastaavasti motivaatioon vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös työstä saatava […]

Uutinen

13.9.2022

Järjestöjohdon syysfoorumissa etsittiin ratkaisuja hoitoon pääsyyn ja henkilöstöpulaan

SOSTEn järjestöjohdon syysfoorumissa puhutti ajankohtainen sosiaali- ja terveyspolitiikka, viestintä ja johtajuus sekä järjestöjen rooli kansakunnan resilienssin vahvistajana. Perhe- ja peruspalveluministerin valtiosihteeri Eila Mäkipää pohjusti avauspuheenvuorollaan paneelikeskustelua, jossa pohdittiin ratkaisuja hoitoon pääsyn kriisiin ja henkilöstöpulaan. Mäkipää painotti avaussanoissaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta koko palveluketjusta ja siten myös hoitoon pääsyn sujuvuudesta. Valtiosihteeri myös muistutti työryhmästä, jonka tavoitteena on miettiä […]

Uutinen

8.9.2022

Budjettiriihestä tukea elinkustannusten nousun kompensoimiseksi

SOSTE vaati ennen budjettiriihtä elinkustannusten nopeaa nousua kompensoivia toimia, jotka kohdistuisivat pienituloisimmille ruokkimatta laajemmin inflaatiota. SOSTE esitti korotuksia toimeentulotukeen, asumistuessa ja toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumiskuluihin, pienituloisten lapsiperheiden etuuksiin sekä varhaiskasvatusmaksujen alennuksia ja lääkekaton korottamisesta luopumista. Hyviä päätöksiä elinkustannusten kompensoimisesta pienituloisille, mutta myös muille Budjettiriihestä tuli hyviä päätöksiä pienituloisten ja erityisesti lapsiperheiden ostovoiman vahvistamiseksi. Esimerkiksi paljon lääkkeitä […]