100 prosentin palkkatuki jatkuu – järjestöjen vahva vaikuttamistyö sai eduskunnan puolelleen


Etusivu / Uutiset / 100 prosentin palkkatuki jatkuu – järjestöjen vahva vaikuttamistyö sai eduskunnan puolelleen

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tänään päätynyt järjestöjen kannalle kiistassa 100 prosentin palkkatuen tulevaisuudesta. SOSTE ja muut sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat koko viime vuoden ajan kritisoineet työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lainsäädäntöhanketta, jonka yhteydessä järjestöjen 100 %:n palkkatukea olisi rajoitettu merkittävästi vedoten EU:n valtiontukisääntelyyn.

Hallituksen esityksellä palkkatuen uudistamiseksi (HE 175/22) on tarkoitus edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta muutti tänään yksimielisesti hallituksen esitystä niin, että myös jatkossa järjestöt voivat saada 100 prosenttista tukea ja näin työllistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Järjestöjen 100-prosenttisella palkkatuella on perinteisesti työllistetty henkilöitä, joilla on osaamiseen liittyviä vajeita, terveydellisiä haasteita sekä työmarkkinoilla toimiseen liittyviä puutteita. Ihmisiä, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea ja valmennusta työllistymispolulla etenemiseen. Järjestöissä pelättiin, että hallituksen esitys toteutuessaan olisi syrjäyttänyt pysyvästi työmarkkinoilta suuren joukon ihmisiä.

”Viestimme on koko ajan ollut, että työ- ja elinkeinoministeriön tulkinta EU-sääntelystä on liioitellun tiukka. Koko prosessin aikana ministeriö ei esittänyt perusteltua arviota siitä, miten järjestöjen 100 %:n palkkatuki voisi oikeasti vaikuttaa jäsenvaltioiden rajat ylittävään kauppaan. Olemme todella tyytyväisiä, että eduskunta kuuli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa työskentelevien järjestöjen huolen ja korjasi ministeriön esityksen virheet”, kiittää SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.