Sosiaalibarometri selvittää hyvinvointialueiden aloitusta ja palveluiden toimivuutta


Etusivu / Uutiset / Sosiaalibarometri selvittää hyvinvointialueiden aloitusta ja palveluiden toimivuutta

Sosiaalibarometrin vuoden viimeisessä osiossa selvitetään sote-johtajien ja -päälliköiden sekä sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden ajankohtaistilanteesta. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi sote-uudistus ja hyvinvointialueiden aloittaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tämänhetkinen tilanne sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.  

Aineistonkeruu alkoi tämän viikon maanantaina (22.5.). Kyselyyn toivotaan runsasta vastaajamäärää, jotta hyvinvointialueiden tilanteesta saadaan mahdollisimman kattava kuva. Kyselyn vastausaika päättyy keskiviikkona 14.6.  

Tuoreita tuloksia sote-palveluiden tilanteesta julkaistaan lokakuussa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ajankohtaistilannetta käsittelevä tutkimus päättää Sosiaalibarometri 2023 -julkaisusarjan, ja se ilmestyy lokakuussa 2023 SOSTEn verkkosivuilla.  

Hyvinvointialueita koskevien tuoreiden tulosten lisäksi julkaisussa analysoidaan ja vedetään yhteen muiden vastaajaryhmien kanssa vertailukelpoisten kysymysten tulokset. Aiemmin tänä vuonna Sosiaalibarometriin ovat vastanneet TE-toimistojen johto, kuntien työllisyyspalveluiden vastaavat ja työntekijät sekä Kelan esihenkilöt ja otokseen kuuluneet palvelu- ja ratkaisuasiantuntijat.   

Tutkimuksesta vastaa SOSTEn tutkimus. SOSTE toteuttaa Sosiaalibarometrin yhteistyössä Kelan ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.  

Sosiaalibarometri 2023 

Lisätietoja Sosiaalibarometrista antaa tutkija Linda Typpö.