Sosiaalibarometrin toinen kyselykierros on alkanut – aiheina sosiaaliturva ja Kelan palvelut


Etusivu / Uutiset / Sosiaalibarometrin toinen kyselykierros on alkanut – aiheina sosiaaliturva ja Kelan palvelut

Sosiaalibarometrin toinen aineistonkeruu on alkanut maanantaina 6.3. Kyselyn kohdeorganisaatio on tällä kertaa Kela, jonka vastaajajoukko koostuu ratkaisuasiantuntijoista ja palveluneuvojista tehdystä otoksesta sekä kahden tulosyksikön, asiakkaan lähipalveluiden ja valtakunnallisten asiakkuuspalveluiden, johtajista ja päälliköistä. Vastausaikaa on 29.3. asti.

Barometrin toisessa erillisjulkaisussa käsitellään erityisesti sosiaaliturvaa ja Kelan palveluita. Vastaajien näkemyksiä kartoitetaan esimerkiksi toimeentulotukea koskevista lakimuutoksista, jotka ovat tullee voimaan vuoden 2023 alusta. Muutoksilla pyritään parantamaan etenkin haavoittuvassa asemassa olevien toimeentulotuen hakijoiden asemaa. Lisäksi kyselyllä selvitetään Kelan asiakasprosessien ja monialaisen yhteistyön toimivuutta.

Erillisjulkaisu ilmestyy kesäkuussa

Sosiaaliturvaa ja Kelan palveluita käsittelevä julkaisu ilmestyy kesäkuussa SOSTEn verkkosivuilla, ja sen toteuttavat yhteistyössä SOSTEn ja Kelan tutkijat. Kolmas ja tämän vuoden viimeinen aineistonkeruu alkaa toukokuussa, jolloin vastausvuorossa ovat hyvinvointialueilla työskentelevät sote-johtajat ja -päälliköt sekä sosiaalityöntekijät.

SOSTE toteuttaa Sosiaalibarometrin yhteistyössä Kelan ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lue lisää julkaisusta Sosiaalibarometri 2023.