SOSTE kokosi hallitus­­­­ohjelman viisi seurattavaa asiaa


Etusivu / Uutiset / SOSTE kokosi hallitus­­­­ohjelman viisi seurattavaa asiaa

Petteri Orpon hallituksen ohjelma Vahva ja välittävä Suomi sisältää hyviä esityksiä muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osatyökykyisten työllistämisestä sekä sosiaaliturvajärjestelmämme selkiyttämisestä. Suurta huolta herättää erityisesti eri leikkaustoimien kumuloituvat vaikutukset kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. SOSTE pitää tärkeänä, että päätösten vaikutukset arvioidaan huolellisesti, jotta ne kohdentuvat oikeudenmukaisesti, eivätkä lisää eriarvoisuutta tai kasvata terveyseroja.

Järjestöjen toimintaedellytykset

Sosiaali- ja terveysjärjestöt edistävät hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisevät ongelmia sekä vahvistavat osallisuutta. Tämä rooli on ohjelmassa tunnistettu ja järjestöjen apuun luotetaan monessa kohtaa. Ristiriitaista sen sijaan on, että samaan aikaan suunnitellaan järjestöjen toimintaa supistavia massiivisia valtionavustusleikkauksia, jotka astuisivat voimaan vuonna 2027.

Mitä hyvää?

Mitä huonoa?

Perusturvan leikkaukset kurittavat jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia

SOSTE on huolissaan siitä, että eri toimien kumuloituvat vaikutukset osuvat samoihin ihmisiin leikaten merkittävästi pienituloisimpien toimeentuloa. Päätökset vievät yhä kauemmas köyhyyden vähentämisen tavoitteesta, johon Suomi on sitoutunut.

Köyhyys ja toimeentulovaikeudet tulevat lisääntymään, toimeentulotuen tarve kasvaa. Esimerkiksi Helsingissä vuokralla asuvaan yksinhuoltajaan osuvat indeksijäädytykset, työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotusten poistaminen, asumistuen ja toimeentulotuen leikkaukset sekä asiakasmaksujen ja lääkkeiden hintojen nousu. Tutkijat ovat laskeneet pelkästään lapsikorotusten poistamisen lisäävän lasten köyhyysriskiä.

Mitä hyvää?

Mitä huonoa?

Palveluntuotantolähtöisyyden sijaan keskityttävä asiakaslähtöisyyteen

Hallitusohjelmassa painotetaan oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja jonojen purkamista, mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta kansalaisten luottamus terveydenhuoltojärjestelmäämme säilyy ja että hoitoon päästään ajoissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin osoitettavat leikkaukset kuitenkin heikentävät palveluita. Hyvinvointialueiden autonomia supistuu entisestään valtion ohjauksen kiristyessä ja niillä on kovin vähän taloudellista liikkumavaraa. Valitettavaa on myös se, että sosiaalihuolto loistaa tekstissä poissaolollaan.

Mitä hyvää?

Mitä huonoa?

Kansanterveyden edistämisen tavoitteet ja teot ristiriidassa

Hallitusohjelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä korostetaan. Samaan aikaan esitetään toimia, jotka päinvastoin voivat heikentää terveyttä ja kasvattaa sosioekonomisia terveyseroja. Haittaveroja olisi voitu kiristää selvästi enemmän ja ottaa käyttöön uusi terveysperusteinen sokerivero, joka olisi edistänyt kansanterveyttä ja sen verotuotot olisivat olleet huomattavat.

Mitä hyvää?

Mitä huonoa?

Julkisen talouden vahvistamiseksi tarvitaan kaikkien työpanosta

Tarvelähtöisten työnhakijapalveluiden vahvistaminen sekä osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen edistämisen jatkaminen ovat toivottuja ja oikeansuuntaisia toimia. Palvelutarpeen täyttämiseksi tarvitaan kuitenkin investointeja myös aktiivisen työvoimapolitiikkaan sekä toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suunnitellut leikkaukset voivat vaarantaa näiden palveluiden saantia.

Mitä hyvää?

Mitä huonoa?

LUE LISÄÄ

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö