SOSTElta uusi julkaisu muutoksentekijöille


Etusivu / Uutiset / SOSTElta uusi julkaisu muutoksentekijöille

Meitä haastaa nopeasti muuttuva kompleksinen maailma. Tulevaisuudessa korostuu, että näemme asiat kokonaisuuksina ja kiedomme tiemme yhteen muiden kanssa. Julkaisu Muutosten tiet kietoutuvat yhteen kuvaa asioiden ja ilmiöiden punoutumista sekä kietoutunutta yhteistä matkaamista kohti tulevaa, johon voimme tämän päivän valinnoillamme vaikuttaa.

Artikkelikokoelma tarjoaa kattauksen monipuolista asiantuntijuutta edustavien kirjoittajien näkökulmia lähestyä kompleksista maailmaa, jossa systeemisen muutoksen aikaansaaminen, ilmiölähtöinen lähestymistapa ja yhteiskehittäminen ovat avaimia vaikuttaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa vaikuttavuutta, strategiaa, johtamista, verkostoja, käyttäytymisen muutosta, ja järjestöjen roolia osana yhteiskunnallista muutosta.

”Aihe herättää innostusta. On kuitenkin löydettävä työtapoja siirtää ajattelutapa käytäntöön ja tarkasteltava muun muassa arvoja, asenteita, nykyisiä toimintatapoja ja rakennettava luottamusta”, toteavat kirjan toimittaneet SOSTEn erityisasiantuntijat Mervi Aalto-Kallio ja Erica Mäkipää.

Tämän päivän haasteiden edessä kukaan ei selviä yksin ja asioihin ei voi vaikuttaa riittävästi yksin. Julkaisu on suunnattu muutoksentekijöille ja kaikilla meillä on roolimme muutoksen aikaansaamisessa. Julkaisun tarkoituksena on johdatella lukijat muutoksen matkalle ja innostaa erityisesti järjestötoimijoita tarkastelemaan omaa toimintaa osana yhteiskunnallista muutosta ja näin rakentamaan tulevaisuutta, joka muodostuu hyvän ja kestävän elämän edellytyksistä.

Lue lisää ja lataa julkaisu Muutosten tiet kietoutuvat yhteen.