Verkostojohtaminen


Etusivu / Artikkelit / Verkostojohtaminen

Verkostolla tarkoitetaan organisaatioiden ja ihmisten välisiä yhteyksiä ja niiden muodostamia kokonaisuuksia. Verkoston lähikäsitteitä ovat esimerkiksi parvi, heimo, yhteisö, ryhmä, sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuus, jotka kuvaavat myös erilaista ihmisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Sitoutumisen aste, tavoitteellisuus, yhteistyön taso ja suhde ympäristöön vain vaihtelee.

Verkostotyössä yhdistetään eri ihmisten ja organisaatioiden osaamista ja muita resursseja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostoja voi syntyä mitä erilaisempien teemojen ja tavoitteiden ympärille. Verkoston tavoitteita voivat olla esimerkiksi oppiminen, vaikuttaminen tai ennakoiminen. Verkoston tavoite määrittelee sen, mikä on riittävä tulos yhteisestä toiminnasta. Riittävä tulos voi olla esimerkiksi toisiin toimijoihin tutustuminen, tiedon vaihto, päällekkäisyyksien poistaminen, hiljaisten signaalien tunnistaminen tai pisimmälle vietynä jokin yhteinen toiminta, tuote tai palvelu.

Verkoston käynnistäminen

Kun suunnittelet uuden verkoston perustamista, vastaa ainakin näihin viiteen kysymykseen:

Verkoston ensimmäisessä tapaamisessa nämä samat kysymykset kannattaa käydä läpi vielä verkoston jäsenten kanssa. Samalla voidaan sopia siitä, mitkä ovat verkoston pelisäännöt.

Verkoston keskeiset rakennuspalikat ovat tunteminen, luottaminen ja sitoutuminen. Verkoston vetäjän rakentaminen alkaa siitä, että verkoston jäsenet tutustuvat toisiinsa. Tunteminen synnyttää luottamusta ja luottamus sitoutumista verkoston yhteiseen tavoitteeseen ja tekemiseen.

Verkoston fasilitointi

Verkostojen johtaminen perustuu luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Verkoston johtaminen on erilaista kuin hierarkian johtaminen, jossa säännöt, pr ja sopimukset määrittelevät sen, miten yhdessä toimitaan. Verkoston johtaminen on myös erilaista kuin toiminnan johtaminen markkinoilla, jossa päätösten tekemisen lähtökohtia ovat hinta ja kilpailu.

Verkoston vetäjä on myös mahdollistaja, yhteen saattaja ja toiminnan veturi, joka pitää langat käsissään, mutta ei kuitenkaan pyri liikaa hallitsemaan toimintaa. Verkoston vetäjä ruokkii verkostoa matkan varrella ja pitää yhteistä innostusta yllä. On tärkeää, että verkoston ilmapiiri on niin avoin, että osallistujilla on rohkeutta esittää myös keskeneräisiä ajatuksia.

Verkoston vetäjän viisi tärkeintä tehtävää ovat:

Innostamisen 10 käskyä verkoston vetäjälle

Verkoston arviointi

Verkoston arvioinnin lähtökohta on selkeästi määritellyt verkoston tehtävät ja tavoitteet. Mitä paremmin itse toiminta on suunniteltu, sen selkeämpää on myös arvioinnin suunnittelu ja tekeminen. Verkoston onnistumisen ratkaisee se, kykeneekö verkosto tuottamaan ratkaisun verkoston alkuperäiseen haasteeseen.

Verkostoissa olisi hyvä säännöllisesti seurata ja arvioida yhdessä verkoston jäsenten kanssa:

Verkostoa voi arvioida  eri toimijoiden näkökulmasta: mitä verkosto on tuottanut yksittäiselle verkoston jäsenelle, miten verkostomainen työskentely, verkostoituminen, on onnistunut ja mitä verkoston taustalla olevat organisaatiot ovat saaneet verkostosta.


Lue lisää