Skip to content

Tulevaisuuden järjestö – julkisten palvelujen jatke vai itsenäinen palvelujen ja tuen tarjoaja?

31.5.2021 13.00

Järjestöille
Elinvoimaiset järjestötKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetVapaaehtoistoimintaJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on lähes vertaansa vailla. Olemme monilla mittareilla yksi tasavertaisimmista ja onnellisimmista kansoista.

Vaikka yhteiskunnan virallinen turvaverkko on tiivis, siinä on myös aukkoja, joihin ihminen voi pudota. Etenkin psykososiaalisen hyvinvoinnin aukkoja. Monimuotoisiin avun ja tuen tarpeisiin, kuten päihde- ja mielenterveysongelmiin, palvelujärjestelmämme on hidas ja jäykkä. Viranomaisstatuksen, lainsäädännön ja määrärahakehyksen taakse on helppo mennä, vaikka työtään tekevä ammattilainen ei sitä haluaisikaan.

Uusi keino järjestöille varainhankintaan

Järjestötoiminnan uhkana on rahoituksen väheneminen. Sitä kautta vapaaehtoisten resurssit ja etenkin halu auttaa voi vähentyä tai auttamishalulle ei löydy riittävästi sopivia väyliä. Matalan kynnyksen ihmiseltä ihmiselle -toimintaa tarvitaan, ja sen tarve pitää tehdä näkyväksi. Nyt se jää sinänsä positiivisen mutta hiljaisen hyminän varjoon.

Järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi tarvitaan myös uusia vaihtoehtoja. Goodwill ry:n kehittämä uusi lahjoituspalvelu lahjoittamo.fi tuo yhteen lahjoittajat, järjestöt ja apua tarvitsevat. Palvelussa on jo mukana monia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, joiden kautta voi auttaa avun tarpeessa olevia.

Virtuaalisuusko pelastaa järjestöt?

Kulunut vuosi on lisännyt etenkin sähköisten palvelujen käyttöä ja kehittämistä. Olemme läsnä toisillemme sähköisten viestikanavien kautta. Vaihdamme kanavia ja keskustelukumppaneita nopeasti kuten some-aikaan kuuluu. Virtuaalisuusko pelastaa myös järjestöt? Ainakin virtuaalisille palveluille on nyt kysyntää. Monet järjestötoiminnan kohderyhmät hyötyvät niistä myös koronan jälkeen.

Keskitytään ydintoimintoihin, tehostetaan tukipalveluja

Järjestöjen tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan järjestöjen omaa panosta. Pitää kysyä, miksi olemme olemassa ja toisaalta mitkä ovat elinehtomme. Millaisia odotuksia nousee jäsenistöstä, kohderyhmiltä, kumppaneilta, sidosryhmiltä ja yhteiskunnasta?

Järjestöjen tulee myös keskittyä ja priorisoida. Tarvitaan prosessien tehostamista, etenkin universaalien tukipalveluiden osalta. Näin voimavarat – taloudelliset ja inhimilliset resurssit ja innovaatiot – voidaan keskittää järjestön ydintoimintoihin ja -tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen, kuten missä tahansa tavoitteellisesti toimivassa organisaatiossa.

Miksi kuitenkin tuntuu, että tehokkuus ja vapaaehtoisuus eivät oikein sovi samaan lauseeseen?

Ehkä Esko Valtaojan ajatus, että tulevaisuuden haasteet ovat vaikeita, mutta ihmisellä on kyky vaikka mihin, on vastaus. Tulevaisuutta voidaan tehdä. Ja luottaa ihmiseen.

 

Rintakuvassa Anne Ylönen

Kuvaaja MAURI RATILAINEN

 

Anne Ylönen
toiminnanjohtaja
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
anne.ylonen(at)mtlh.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

1.6.2021 13:00

Valtionavustuskäytäntöjen uudistuksessa otettu askelia hyvään suuntaan

Avustusjärjestelmä Valtio jakaa valtionavustuksia vuosittain noin viisi miljardia euroa yli 90 valtionapuviranomaisen tai vastaavan toimesta. Avustuskäytäntöjä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan, uudistusta johtaa valtionvarainministeriö. Uudistusta tehdään hankkeessa, jossa on useita jaostoja. Yhdessä niistä on mukana kattojärjestöt. Avustuskäytäntöjen yhdistämiselle ja laajemman kokonaiskuvan saannille avustustoiminnan hyödyistä on ilmeistä tarvetta. Erityisesti kansalaisten on tärkeä tietää, mihin valtionavustukset kohdistuvat, ja mitä niillä […]

Blogi
erityisasiantuntija

25.5.2021 12:30

Hyvinvointialueet tulevat – ovatko palveluita tuottavat järjestöt valmiina?

Sote-uudistus Sote-uudistus otti viime perjantaina askeleen eteenpäin, kun perustuslakivaliokunta hyväksyi sote-esityksen perusratkaisut vaatien vain muutamia korjauksia. Palveluita tuottavissa järjestöissä on viimeistään nyt tehtävä hartiavoimin töitä, jotta niissä ollaan valmiina vastaamaan uusien hyvinvointialueiden tuomiin toimintatapamuutoksiin. Mikäli Marinin hallituksen soteuudistus hyväksytään eduskunnassa, on järjestöjen toimintaympäristön muutos edessä hyvinkin pian. Palveluita tuottavien järjestöjen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että […]

Blogi

18.5.2021 09:00

Uusi laki mahdollistaa yhdistysten kokousten siirtämisen syyskuulle 2021

Järjestöille Taustalla kaksi aiempaa poikkeamislakia Vuoden 2020 huhtikuussa eduskunta sääti Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista. Kyseinen laki 290/2020 oli voimassa 1.5.2020–30.9.2020. Se sisälsi säännöksen, jonka mukaan yhdistyksen kokous, joka yhdistyksen sääntöjen mukaan olisi tullut järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voitiin pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tätä lakia […]