Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot järjestöissä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen TKI-toiminta on sosiaali- ja terveysjärjestöjen tekemää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. TKI-toiminta sisältää esimerkiksi uusien hoitomuotojen tai palvelujen kehittämistä, terveyden edistämistä koskevan tiedon tuottamista ja välittämistä sekä tutkimusta terveysongelmien syiden ja seurausten selvittämiseksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen TKI-toiminta on merkityksellistä, sillä järjestöt voivat tarjota arvokasta tietoa ja näkemystä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja parantamiseen ja auttaa löytämään uusia ratkaisuja.

TKI-toimintaan liittyy usein myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kuten tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Yhteistyöllä voidaan hyödyntää eri osapuolten osaamista ja resursseja ja saavuttaa parempia tuloksia.

Järjestöjen TKI-toimintaa rahoittaa erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön järjestöjen avustuskeskus STEA:n kautta.

Sivua päivitetty 9.11.2023

Innokylä

Innokylä on yhteiskehittämisen ympäristö, joka tarjoaa maksuttoman alusta toimintamallien tuottamiseen ja kuvaamiseen. Se tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen innovaatiotoimintaa, jonka tuloksena syntyy erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia ratkaisuja.

Innokylässä on tarjolla myös monipuolisia työkaluja ja menetelmiä kehittämisen tueksi. Se kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja toimii kanavana ratkaisujen levittämiseen.

Innokylän tuottaa ja kehittää THL, Kuntaliitto ja SOSTE.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke

EU-jäsenvaltioihin ollaan perustamassa kansallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia, joiden tavoitteena on nostaa sosiaalisten innovaatioiden merkitystä sekä edistää sosiaalisten innovaatioiden leviämistä ja jäsenmaiden välistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa. Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta valmistellaan ja pilotoidaan vuoden 2023 loppuun kestävässä THL:n koordinoimassa hankkeessa. 

 • Luodaan konsepti osaamiskeskukselle, joka vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa. ​
 • Pilotoidaan soveltuvin osin osaamiskeskuksen toimintaa Demos Helsingin raportissa (2022) esitetyn toimintamallin pohjalta.​
 • Luodaan edellytyksiä tulevalle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toiminnalle hyödyntämällä olemassa olevia innovaatioekosysteemin toimijoita, verkostoja ja rakenteita.
 • Liitetään tulevan sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toiminta jo olemassa olevaan Innokylän toimintaan ja tekniseen alustaan.​

Hanke toteutetaan seitsemän toimijan yhteishankkeena, jossa THL toimii päätoteuttajana ja osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Kuntaliitto ja SOSTE.

Hankkeen verkkosivut löytyvät Innokylästä

Hanketyöpajat

SOSTE kannustaa ammattikorkeakouluja tai muita tahoja tukemaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen innovaatiotoiminnan hankesuunnittelua. Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuottavat terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä ratkaisuja ja sosiaalisia innovaatioita terveys- ja sosiaalialalle.

Yhteistyötä on tehty muun muassa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen Ammattikorkeakoulujen kanssa.

 • Artikkelit
  08.11.2022

  MINNO-projekti

  Järjestöjen toimintaedellytykset Järjestöt | OnneksiOnJoku

Aiheeseen liittyvää toisaalla