Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Oikeusministeriölle: Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi (VN/4118/2019).
    Valmistelija yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru. Lausuntoaikaa 31.1.2022 asti.
  • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (VN/11443/2021).
    Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. Lausuntoaikaa 1.2.2022 asti.
  • Valtiovarainministeriölle: Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset (VN/25041/2020-VM-101).
    Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen.  Lausuntoaikaa 4.3.2022 asti.

Valmiit lausunnot

14.1.2022

Vuoroasuvat lapset

Toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
14.1.2022

Ilmastopolitiikka

Lausuntopyyntö keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta
Vastaanottaja: Ympäristöministeriö
21.12.2021

Lääketutkimus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisiä lääketutkimuksia koskevista maksullisista suoritteista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
15.12.2021

Hoitotakuu

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
10.12.2021

Tartuntatautilaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta