Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (HE 75/2022 vp).
  Valmistelija erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaikaa 23.5.2022 asti.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (Palkkatuki-HE) (VN/1258/2021).
  Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. Lausuntoaikaa 27.5.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/650/2022).
  Valmistelija erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaikaa 31.5.2022 asti.
 • Ulkoministeriölle: Kansallinen raportti – YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros (D6L56D3-22).
  Valmistelija erityisasiantuntija Kirsi Marttinen. Lausuntoaikaa 7.6.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen (VN/23566/2021).
  Valmistelijoina erityisasiantuntijat Minttu Ojanen ja Kaarina Tamminiemi. Lausuntoaikaa 10.6.2022 asti.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (VN/558/2022).
  Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. Lausuntoaikaa 27.6.2022 asti.

Valmiit lausunnot

20.5.2022

Kuluttajansuojalaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
19.5.2022

Yhdenvertaisuuslaki

Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta, VN/3528/2021
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
13.5.2022

Digitaalinen kompassi

Lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi, VN/25733/2021
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
6.5.2022

Arpajaislaki

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta; SM006:00/2022 vp.
Vastaanottaja: Sisäministeriö
5.5.2022

Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi
Vastaanottaja: Oikeusministeriö