Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Sivistysvaliokunnalle: Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko (VNS 1/2021 vp).
  Lausuntoaikaa 10.5.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.
 • Hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi (HE 47/2021 vp).
  Lausuntoaikaa 10.5.2021 asti. Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Hallituksen esitysluonnos lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (VN/463/2021).
  Lausuntoaikaa 20.5.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Nykyri.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta (VN/572/2020).
  Lausuntoaikaa 7.6.2021 asti. Valmistelija asiantuntijalääkäri Katri Makkonen.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (VN/480/2021).
  Lausuntoaikaa 7.6.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Nykyri.

Valmiit lausunnot

27.4.2021

Sosiaalisten oikeuksien pilari

E 59/2016 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta toimintasuunnitelmasta (jatkokirjelmä)
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
16.4.2021

EU:n aluepolitiikka

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma
Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
14.4.2021

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietintö
Vastaanottaja: Lakivaliokunta
1.4.2021

Perhevapaauudistus

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, STM065:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
23.3.2021

STM:n lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät

Kuuleminen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän ehdotuksesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö