Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. Lausuntoaika 19.10.2020 asti.
  • Ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) tietopyyntö koskien ikääntyneiden oikeuksia ja ilmastonmuutosta. Valmistelija erityisasiantuntija Ansku Holstila. Lausuntoaika 30.10.2020 asti.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021: teemana sote-järjestöjen rahoitustilanne ja toiminnan turvaaminen. Lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle. Valmistelija erityisasiantuntija Ari Inkinen Lausuntoaika 29.10.2020 asti.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021: teemana sote-järjestöjen rahoitustilanne ja toiminnan turvaaminen. Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Valmistelija erityisasiantuntija Ari Inkinen Lausuntoaika 3.11.2020 asti.

Valmiit lausunnot

20.10.2020

Koronavirus ja kustannustuki

Lausuntopyyntö koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
19.10.2020

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut

HE 155/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta
Vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
16.10.2020

Sisäisen turvallisuuden selonteko

Sisäisen turvallisuuden selonteko; kehittämislinjaukset - SMDno-2019-1708
Vastaanottaja: Sisäministeriö
25.9.2020

Tartuntatautilaki

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä poliisilain 2 luvun 9 pykälän väliaikaisesta muuttamisesta, VN/15739/2020 ja STM083:00/2020
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
25.9.2020

Työllisyyden kuntakokeilu

Etäkuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 25.9.2020 klo 12.15
Vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta