Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Hallituksen esitysluonnos laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (VN/23904/2022).
  Valmistelija erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaikaa 25.9.2022 asti.
 • Sivistysvaliokunnalle: Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (HE 154/2022 vp).
  Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Nykyri.  Lausuntoaikaa 28.9.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sairaalan tehtävät) (VN/485/2022).
  Valmistelija erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh. Lausuntoaikaa 3.10.2022 asti.
 • Valtiovarainvaliokunnalle:Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta (HE 88/2022 vp).
  Valmistelija erityisasiantuntija Ari Inkinen. Lausuntoaikaa 3.10.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin (VN/22816/2022).
  Valmistelija erityisasiantuntija Minttu Ojanen. Lausuntoaikaa 3.10.2022 asti.
 • Maa- ja metsätalousministeriölle: Työryhmän luonnos kansalliseksi ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030) (VN/22704/2021).
  Valmistelija erityisasiantuntija Simo Rissanen. Lausuntoaikaa 14.10.2022 asti.

Valmiit lausunnot

16.9.2022

Digitaalinen kompassi

Lausunto 2. luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi
Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
15.9.2022

Potilasturvallisuus

Hallituksen esitys laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana, HE 00/2022 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
2.9.2022

Demokratiapolitiikka

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020- luvulla (luonnos)
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
30.8.2022

Apuvälineet

Kuulemistilaisuus apuvälinepalveluista ja apuvälineasetuksen muutostarpeista 30.8.2022
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
23.8.2022

Ikäohjelma

Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, VN/17850/2022
Vastaanottaja: