Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Valvirasta Fimeaan. Valmistelijat: erityisasiantuntija Päivi Opari, erityisasiantuntija Tuuli Lahti. Lausuntoaika 25.6.2019 asti.

Valmiit lausunnot

20.5.2019

Harvinaiset sairaudet

Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
29.3.2019

Kudoslausunto

Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
25.3.2019

Lääkehuolto

Virkamiesmuistio: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
15.3.2019

Fimea maksuasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
19.2.2019

Sote-keskusten korvausmallit

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä ja valmisteluryhmät: Kommenttipyyntö - Ohjeistus suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten korvausmalleihin, STM-3421-2017
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö