Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 129/2021 vp)
    Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Nykyri. Lausuntoaikaa 21.10.2021.
  • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista (VN/27116/2020).
    Valmistelija erityisasiantuntija Aleksi Kalenius. Lausuntoaikaa 19.11.2021 asti.
  • Ympäristöministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (VN/279/2018).
    Valmistelija erityisasiantuntija Simo Rissanen. Lausuntoaikaa 7.12.2021 asti.

Valmiit lausunnot

8.10.2021

Arpajaisverolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta
6.10.2021

Talousarvio 2022 – työllisyys

HE 146/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 Teema: Vuoden 2022 valtion talousarvioehdotuksen työllisyyden edistämisen määrärahat, toimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi (PL 32)
Vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta
5.10.2021

Talousarvio 2022

Valtion talousarvio 2022
Vastaanottaja: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
28.9.2021

Lainsäädännön jälkiarviointi

Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
24.9.2021

YK:n yleiskokous

Kirjallinen kontribuutio kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuuteen Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 76. Istuntokaudella
Vastaanottaja: Ulkoministeriö