Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (VN/28640/2020-TEM-1).
  Lausuntoaikaa 26.2.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (STM110:00/2015 & VN/27805/2020).
  Lausuntoaikaa 28.2.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Opari.
 • Lakivaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp).
  Lausuntoaikaa 1.3.2021 asti. Valmistelijat lakimiehet Kirsi Väätämöinen ja Patrik Metsätähti.
 • Valtiovarainvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp).
  Lausuntoaikaa 4.3.2021. Valmistelijat erityisasiantuntijat Minttu Ojanen ja Aleksi Kalenius.
 • Hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp).
  Lausuntoaikaa 9.3.2021. Valmistelija erityisasiantuntija Minttu Ojanen.
 • Oikeusministeriölle: Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista (VN/2935/2021).
  Lausuntoaikaa 18.3.2021 asti. Valmistelija lakimies Patrik Metsätähti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Kommenttipyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoksi (VN/7937/2020).
  Lausuntoaikaa 19.3.2021 asti. Valmistelijat erityisasiantuntijat Ritva Varamäki ja Emily Strohm.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (STM065:00/2019).
  Vastausaikaa 2.4.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Nykyri.
 • Oikeusministeriölle: Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietintö (VN/1007/2019).
  Vastausaikaa 14.4.2021 asti. Valmistelija lakimies Patrik Metsätähti.

Valmiit lausunnot

19.2.2021

Biopankkilaki

Hallituksen esitys biopankkilaiksi ja muiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
12.2.2021

Vammaispalvelulaki

Lausuntopyyntö osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista, VN/12528/2019
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
10.2.2021

Sote-uudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
1.2.2021

Koronavirus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
21.1.2021

Koulutuspoliittinen selonteko

Koulutuspoliittinen selonteko VN/1972/2020
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö