Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Lausuntopyyntö kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Valmistelija lakimies Patrik Metsätähti. Lausuntoaika 31.7.2020 asti.
  • Kansallinen julkisten hankintojen strategialuonnos. Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen. Lausuntoaika 31.7.2020 asti.
  • Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, terveydensuojelulain sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika 7.8.2020 asti.
  • Iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistaminen. Valmistelua koordinoi erityisasiantuntija Ritva Varamäki. Lausuntoaika 10.8.2020 asti.
  • Hallituksen esitys laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamiseksi. Valmistelija lakimies Patrik Metsätähti. Lausuntoaika 10.8.2020 asti.
  • Sisäministeriön lausuntopyyntö sisäasioiden rahastojen hallinnointia koskevasta lakiluonnoksesta ja sen yksityiskohtaisista perusteluista. Valmistelija erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.
  • Lausuntoaika 17.8.2020 asti.
  • Lausuntopyynnön liittyen Suomen kuudenteen määräaikaisraporttiin uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan täytäntöönpanon osalta. Valmistelua koordinoi erityisasiantuntija Kirsi Marttinen. Lausuntoaika 11.9.2020 asti.
  • Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Valmistelijat erityisasiantuntijat Minttu Ojanen ja Emily Strohm. Lausuntoaika 25.9.2020 asti.

Valmiit lausunnot

5.8.2020

Julkiset hankinnat

Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
3.8.2020

Rikoslaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
24.7.2020

Kuluttajan- ja asiakkaansuoja

Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
29.6.2020

Ihmisoikeusselonteko

Lausuntopyynnön diaarinumero: PF0Y3QGC-9
Vastaanottaja: Ulkoministeriö
23.6.2020

Vakuutuslääkärijärjestelmä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö