Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Luonnos hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentaminen) (VN/12948/2019).
    Valmistelija erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi. Lausuntoaikaa 4.1.2022 asti.
  • Toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa (VN/4198/2021).
    Valmistelija erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaikaa 14.1.2022 asti.

Valmiit lausunnot

29.11.2021

Genomikeskus ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytykset

SOSTEn lausunto Genomikeskuksesta ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
19.11.2021

Valtion talousarvio 2022

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioksi
Vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta
16.11.2021

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

HE 167/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
12.11.2021

Työkanava Oy

HE 198/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi
Vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvolautakunta
10.11.2021

Kotoutumisselonteko

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta