Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Valtiovarainministeriölle: Järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen (VN/10384/2019 VM212:00/2018).
  Lausuntoaikaa 6.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Ari Inkinen.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (VN/698/2021)
  Lausuntoaikaa 15.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta (VN/410/2021).
  Lausuntoaikaa 16.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Opari.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Hallituksen esitys laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/15285/2021).
  Lausuntoaikaa 17.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
 • Oikeusministeriölle: Hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevat säännösluonnokset (VN/3071/2020).
  Lausuntoaikaa 20.8.2021 asti. Valmistelija lakimies Patrik Metsätähti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (VN/13519/2021).
  Lausuntoaikaa 27.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Ritva Varamäki.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä (VN/22558/2020).
  Lausuntoaikaa 31.8.2021. Valmistelija erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.
 • Ympäristöministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi (VN/14302/2019). Lausuntoaikaa 6.9.2021. Valmistelija erityisasiantuntija Simo Rissanen.
 • Ulkoministeriölle: Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen 17. määräaikaisraportin laatiminen. Lausuntoaikaa 10.9.2021. Valmistelija erityisasiantuntija Kirsi Marttinen.
 • Oikeusministeriölle: Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa (VN/17651/2021). Lausuntoaikaa 30.9.2021. Valmistelija erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.

Valmiit lausunnot

24.6.2021

Valtionavustuslaki

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta, VN/1236/2021
Vastaanottaja: Valtionvarainministeriö
24.6.2021

Sairauspäiväraha

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, VN/410/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
17.6.2021

Laaturekisteri

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä, VN/11538/2021 ja STM059:00/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
11.6.2021

Varhaiskasvatus

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
7.6.2021

Kustannustuki

HE 97/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Talousvaliokunta