• Lausunto rekisterinkäyttö­oikeudesta sosiaalihuollon Kanta-palveluissa. Lausunnon valmistelee erityisasiantuntijat Erja Saarinen ja Tuuli Lahti. Lausuntoaika 15.8.2019 asti.
  • Lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain muuttamiseksi, lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen. Lausunnon valmistelee erityisasiantuntija Tuuli Lahti. Lausuntoaika 21.8.2019 asti.
  • Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja. Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen. Lausuntopyyntö järjestökanteluiden ratkaisujen johdosta mahdollisesti aiheutuneistamuutoksista kansalliseen lainsäädäntöön tai muuhun sääntelyyn sekä oikeuskäytäntöön ja mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä. Lausunnon valmistelee erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaika 13.9.2019 asti.
  • Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä. Lausunnon valmistelee lakimies Kirsi Väätämöinen. Lausuntoaika 17.9.2019 asti.