Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika 15.11.2019 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Tarja Pajunen.
  • Kuntien rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina. Lausuntoaika 29.11.2019 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Kari Lankinen.
  • Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa. Lausuntoaika 3.12.2019 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Tarja Pajunen.

Valmiit lausunnot

15.11.2019

Sosiaali- ja terveystietojen käyttö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta, VN/12030/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
15.11.2019

Iäkkäiden toimintakyky ja sote-palvelut

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, STM070:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
12.11.2019

Aktiivimallin kumoaminen

Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi, HE 80/2019 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
4.11.2019

Sote-kehityshankkeiden valtionavustukset

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 - 2023 - VN/8546/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2019

Mielenterveysstrategian luonnos

SOSTEn lausunto mielenterveysstrategian luonnoksesta, STM/2776/2018
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö