Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Valmistelija edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti. Lausuntoaikaa 1.4.2020 asti.

Valmiit lausunnot

30.3.2020

Asiakasmaksulaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, VN/8392/2019 ja STM079:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
17.3.2020

Kuntouttava työtoiminta

HE 13/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Sosiaali- ja terveysvaliokunta
28.2.2020

Hankintalaki

TEM lausuntopyyntö puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esityksekseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
28.2.2020

Iäkkäiden terveyspalvelut

Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
27.2.2020

Palliatiivinen hoito

Kuulemistilaisuus: Palliatiivisen ja saattohoidon sääntelytarpeet Elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän säädösalatyöryhmä (säädösryhmä)
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö