Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma (VNS 6/2020 vp).
  Lausuntoaikaa 26.1.2021 asti. Valmistelijat pääekonomisti Jussi Ahokas ja erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.
 • Valtiovarainministeriölle: Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista.
  Lisätietoa valmistelusta: erityisasiantuntija Ari Inkinen.
 • Sisäministeriölle: Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (SM2037479).
  Lisätietoa valmistelusta: lakimies Patrik Metsätähti ja erityisasiantuntija Ari Inkinen.
 • Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (VNS 3/2020 vp).
  Lausuntoaikaa 9.2.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Ansku Holstila.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista.
  Lausuntoaikaa 15.2.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (VN/28640/2020-TEM-1).
  Lausuntoaikaa 26.2.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
  Lausuntoaikaa 28.2.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Opari.

Valmiit lausunnot

8.1.2021

Tartuntatautilaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, HE 245/2020 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
8.12.2020

Vakuutuslääkärijärjestelmä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi, HE 213/2020 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
1.12.2020

Digipalvelut ja saavutettavuus

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset
Vastaanottaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö
20.11.2020

Lääkelaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista, STM122:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
13.11.2020

Sairasvakuutus ja koronatestit

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, HE 223/2020 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta