Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvitys. Lausuntoaika 18.2.2020. Valmistelija erityisasiantuntija Tarja Pajunen.

Valmiit lausunnot

14.2.2020

Keskittämisasetus

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
14.2.2020

Lääkinnälliset laitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
4.2.2020

Sote-erillisselvitys

Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
24.1.2020

Työvoima- ja yrityspalvelut

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämiskokeilusta eräissä kunnissa
Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
20.1.2020

Asiakasmaksulaki

SOSTEn lausunto asiakasmaksulain uudistamiseen, Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM079:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö