Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämiskokeilusta eräissä kunnissa. Lausuntoaika 24.1.2020 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
  • Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvitys. Lausuntoaika 18.2.2020. Valmistelija erityisasiantuntija Tarja Pajunen.

Valmiit lausunnot

20.1.2020

Asiakasmaksulaki

SOSTEn lausunto asiakasmaksulain uudistamiseen, Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM079:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
17.1.2020

Asiakastietolaki

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi VN/12603/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
16.1.2020

STEAn avustusasetus

Valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) muuttaminen; STEA-avustusasetuksen osittaisuudistus, STM130:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
13.12.2019

Fimea maksuasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, STM132:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
13.12.2019

Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalihuoltolain muuttaminen valtion tutkimusrahoituksen laajentamiseksi yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö