• Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja. Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen. Lausuntopyyntö järjestökanteluiden ratkaisujen johdosta mahdollisesti aiheutuneista muutoksista kansalliseen lainsäädäntöön tai muuhun sääntelyyn sekä oikeuskäytäntöön ja mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä. Lausunnon valmistelua SOSTEssa koordinoi erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaika 13.9.2019 asti.
  • Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä. Lausunnon valmistelee lakimies Maarit Päivike. Lausuntoaika 13.9.2019 asti.
  • Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä. Lausunnon valmistelee lakimies Kirsi Väätämöinen. Lausuntoaika 17.9.2019 asti.
  • Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICESCR): Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatiminen. Lausunnon valmistelua SOSTEssa koordinoi erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaika 19.9.2019 asti.