Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Oikeusministeriölle: Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietintö (VN/1007/2019).
  Vastausaikaa 14.4.2021 asti. Valmistelija lakimies Patrik Metsätähti.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus (VN/8737/2019.
  Lausuntoaikaa 16.4.2021 asti. Valmistelijat erityisasiantuntija Ritva Varamäki ja pääekonomisti Jussi Ahokas.
 • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 43/2021 vp).
  Lausuntoaikaa 19.4. 2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
 • Suurelle valiokunnalle: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta (VNS 7/2020 vp).
  Lausuntoaikaa 27.4.2021 asti. Valmistelija pääekonomisti Jussi Ahokas.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi (3 asetusta) / Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027 (VN/9125/2021-TEM-1).
  Lausuntoaikaa 28.4.2021 asti. Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen.
 • Valtiovarainministeriölle: Valtiovarainministeriön arviomuistio digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi (VN/6802/2020).
  Lausuntoaikaa 30.4.2021 asti. Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen.
 • Valtiovarainministeriölle: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (VN/2932/2021-VM-2). Lausuntoaikaa 3.5.2021 asti. Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen.

Valmiit lausunnot

1.4.2021

Perhevapaauudistus

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, STM065:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
17.3.2021

Järjestöjen toimintaedellytykset

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitustilanteen ja toiminnan turvaamiseksi, VN/24501/2020 vp
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
12.3.2021

Sote-uudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, HE 241/2020 vp
Vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
12.3.2021

EU-selonteko

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta, VNS 7/2020 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
11.3.2021

Yhteisöjen kokoukset

Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista, VN/2935/2021
Vastaanottaja: Oikeusministeriö