Skip to content

Uutiskirjeet

SOSTEkirje

Tiistaisin ilmestyvä SOSTEkirje kertoo lyhyesti ajankohtaiset asiat SOSTEsta ja sen jäsenjärjestöistä. Esillä ovat myös järjestöjä koskettavat asiat niiden toimintaympäristössä. Kirje sisältää muun muassa tietoa kannanotoista, tapahtumista, koulutuksista ja julkaisuista. Se kertoo myös avoinna olevista järjestötyöpaikoista.

Aineistoa SOSTEkirjettä varten voi lähettää osoitteeseen sostekirje(at)soste.fi. Lähetä valmis aineisto – napakka teksti kuvan kera – viimeistään kirjeen ilmestymistä edeltävänä perjantaina. Mitä aiemmin, sitä parempi. Kun aineisto on lähetetty ajoissa, julkaisua on mahdollista tarvittaessa siirtää eteenpäin. Sillä valitettavasti runsaan tarjonnan vuoksi kaikki materiaali ei aina mahdu kirjeeseen. Tutustu aiempiin SOSTEkirjeisiin.

Tilaa SOSTEkirje

SOSTE-kouluttaa

Kirjeestä löydät ajankohtaiset tiedot SOSTEn koulutuksista ja tapahtumista, kuten SOSTEtalk ja M/S SOSTE -suurtapahtumista, järjestökoulutuksista ja ajankohtaisiin vaikuttamisteemoihin keskittyvistä Politiikan kulmapöydistä. Kirjeessä kerrotaan myös SOSTEn verkkoluennoista. Koulutukset ja tapahtumat on tarkoitettu paitsi sosiaali- ja terveysjärjestöille ja SOSTEn jäsenille myös julkisen sektorin ja yksityisen alan ammattilaisille, kehittäjille, päättäjille ja vaikuttajille. Tutustu aiempiin SOSTE kouluttaa -kirjeisiin.

Tilaa SOSTE kouluttaa

Kuntakirje

SOSTEn kuntakirje ilmestyy noin neljännesvuosittain ja on suunnattu kunnallisille ja maakunnallisille päättäjille, vaikuttajille sekä kaikille kunta-järjestöyhteistyöstä kiinnostuneille. Tutustu aiempiin Kuntakirjeisiin.

Tilaa Kuntakirje

SOSTEs svenskspråkiga infobrev

2 gånger i månaden sänder SOSTE ut ett svenskspråkigt infobrev till sina svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer. I infobrevet kan du läsa nyheter, information om evenemang och aktualiteter inom SOSTE och samhället. Meddela till maria.helsing-johansson@soste.fi om du vill börja beställa på det svenskspråkiga infobrevet.

LUOTSIkirje

Järjestö 2.0 -ohjelma koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös suomalaiseen järjestötoimintaan sekä 7:stä digitalisaatiota tukevasta hankkeesta, joissa kehitetään kansalaisten digivalmiuksia. Luotsi-kirje ei ole tilattava uutiskirje.