Skip to content

Uutiskirjeet

SOSTEkirje

Tiistaisin ilmestyvä SOSTEkirje kertoo lyhyesti ajankohtaiset asiat SOSTEsta ja sen jäsenjärjestöistä. Esillä ovat myös järjestöjä koskettavat asiat niiden toimintaympäristössä. Kirje sisältää muun muassa tietoa kannanotoista, tapahtumista, koulutuksista ja julkaisuista. Se kertoo myös avoinna olevista järjestötyöpaikoista.

Aineistoa SOSTEkirjettä varten voi lähettää osoitteeseen sostekirje(at)soste.fi. Toivomme sitä viimeistään kirjeen ilmestymistä edeltävänä perjantaina. Valitettavasti runsaan tarjonnan vuoksi aina kaikki materiaali ei sovi kirjeeseen.

Tilaa SOSTEkirje

SOSTE-kouluttaa

Kirjeestä löydät ajankohtaiset tiedot SOSTEn koulutuksista ja tapahtumista, kuten SOSTEtalk ja M/S SOSTE -suurtapahtumista, järjestökoulutuksista ja ajankohtaisiin vaikuttamisteemoihin keskittyvistä Politiikan kulmapöydistä. Kirjeessä kerrotaan myös SOSTEn verkkoluennoista. Koulutukset ja tapahtumat on tarkoitettu paitsi sosiaali- ja terveysjärjestöille ja SOSTEn jäsenille myös julkisen sektorin ja yksityisen alan ammattilaisille, kehittäjille, päättäjille ja vaikuttajille.

Tilaa SOSTE kouluttaa

Kuntakirje

SOSTEn kuntakirje ilmestyy noin neljännesvuosittain ja on suunnattu kunnallisille ja maakunnallisille päättäjille, vaikuttajille sekä kaikille kunta-järjestöyhteistyöstä kiinnostuneille.

Tilaa Kuntakirje

LUOTSIkirje

Järjestö 2.0 -ohjelma koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös suomalaiseen järjestötoimintaan sekä 7:stä digitalisaatiota tukevasta hankkeesta, joissa kehitetään kansalaisten digivalmiuksia. Luotsi-kirje ei ole tilattava uutiskirje.