SOSTE on jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Tämän perustana on demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet.

SOSTE vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Vaalit ja vaaleihin osallistuminen on tärkeä osa SOSTEn yhteiskunnallista vaikuttamista. SOSTE vaikuttaa, jotta sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehtävä arvokas työ näkyisi yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Eurovaalitavoitteet 2024

Euroopan unionin politiikan on tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tavoiteltava osallisuuden vahvistamista, eriarvoisuuden vähentämistä sekä kestävän kehityksen varmistamista.

Kädet pitelemässä EU:n lippua.
Airoja puisessa veneessä.

Eduskuntavaalit 2023

Koronakriisin jälkihoito ja Ukrainan sodan jäljet vaikuttavat merkittävästi eduskunnan ja hallituksen päätöksiin seuraavalla vaalikaudella. Sisäisen turvallisuuden keskeisin kulmakivi on yhteiskunnallinen eheys, joka rakentuu kokemuksesta, että olemme kaikki samassa veneessä.

Aluevaalit 2022

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Nämä ovat isoja ja tärkeitä tehtäviä, joihin on valittava parhaimmat päättäjät!

Kuntavaalit 2021

Tulevaisuuden hyvinvointikunta ei synny itsestään. Sen rakentamiseen tarvitaan kuntapäättäjiä, jotka haluavat parantaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä katsoa päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle.

Europarlamenttivaalit 2019

Vahva kansalaisyhteiskunta on sekä toimivan demokratian että kestävän kehityksen edellytys. Euroopan unioni tulee valjastaa rakentamaan hyvinvointitalouden mukaista tulevaisuutta.

Ajankohtaista:

Näytä enemmän >