Järjestöbarometri kerää ja julkaisee ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. Barometri perustuu valtakunnallisten järjestöjen johdolle sekä paikallisyhdistyksille julkaisuvuoden alussa tehtyihin kyselyihin sekä keskeisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin. Järjestöbarometriä on tehty vuodesta 2006.

Sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on noin 10 000 ja niissä jäseniä noin 1,3 miljoonaa. Mukana toiminnassa on lisäksi suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ole yhdistysten jäseniä. Järjestöillä on paljon annettavaa keskeisten yhteiskunnallisten ongelmien, kuten syrjäytymisen ja vaikean työllistymisen, ratkomiseen. Niillä on palveluita käyttävien ihmisten edustajana tärkeä rooli ajankohtaisissa uudistuksissa, kuten sote- ja maakuntauudistuksessa.

Selaa Järjestöbarometreja

Järjestöbarometri 2022

 • Muun ajankohtaistiedon lisäksi barometrissa tarkastellaan kuluneiden koronavuosien vaikutuksia paikallisyhdistystoimintaan, järjestöjen toiminnan rahoitusta, järjestöjen digitaitoja ja niiden ihmisille tarjoamaa digitukea, järjestöjen toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä erityisteemana järjestöjen autonomiaa.

Järjestöbarometri 2020

 • Ilmastonmuutos
 • Rahapelijärjestelmä
 • Vaikuttavuuden arviointi
 • Paikallisyhdistysten tarjoama neuvonta
 • Järjestöjen hallitusten toiminta

Järjestöbarometri 2018

 • Järjestöautonomia ja hallinnollinen taakka
 • Sote- ja maakuntauudistus
 • Järjestöt työllistäjinä
 • Vapaaehtoistoiminta

Järjestöbarometri 2016

 • Kuntayhteistyö
 • Sote-uudistus
 • Vapaaehtoistoiminta
 • Monikulttuurisuus

Järjestöbarometri 2014

 • Hallinnollisen työn kuormittavuus
 • Vaikuttamistoiminta
 • Paikallisyhdistysten toiminta
 • Valtakunnallinen toiminta

Järjestöbarometri 2013

 • Järjestöjen palvelutuotanto ja kilpailutus
 • Kuntoutus
 • Kuntien tuki
 • Sote-yhdistysten rekisteröinnit ja purkautumiset

Järjestöbarometri 2012

 • Järjestöjen asema yhteiskunnassa
 • Raha-automaattirahoitus järjestöjen huolenaihe
 • Järjestöt palveluntuottajina
 • Järjestöjen verkostoituminen