SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

Jos olet kiinnostunut verkoston toiminnasta tai liittymään verkostoon, ole yhteydessä vastuuhenkilöön.

Järjestöviestijöiden verkosto

Verkosto on suunattu SOSTEn jäsenjärjestöissä viestinnän töitä tekeville. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa ajankohtaisten aiheiden ympärille. Liity mukan pyytämällä pääsyä suljettuun Facebook-ryhmään tai laita viestiä osoitteeseen sami.liukkonen (at) soste.fi niin lisäämme sinut järjestöviestijöiden sähköpostilistalle.

Toiminnasta vastaa SOSTEssa Sami Liukkonen.

Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto

Verkoston tarjoaa tukea yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Verkosto on tarkoitettu valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestöpäälliköille, kansalaistoiminnan päälliköille ja muille työntekijöille, jotka vastaavat paikallisyhdistyskentän tuesta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä omassa järjestössään.

Verkosto etsii uutta muotoa. Lisätietoa antaa ari.inkinen@soste.fi

Kuntoutusverkosto (KUVE)

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Sen toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kuntoutuksen parissa työskentelevät järjestöt ja muut kuntoutustoimijat. Verkosto luo jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta, vahvistaa ja selkeyttää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa sekä vaikuttaa tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin. Verkosto tukee asiantuntemuksellaan eduskunnan kuntoutusverkoston toimintaa. Löydät Kuve-verkoston Innokylästä. Somessa käytämme tunnisteita #kuve ja #kuntoutus. Verkoston asiantuntijoita voi seurata viestipalvelu X:ssä Kuntoutusasiantuntijat-listalla.

Puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä. Kuntoutusverkoston sihteerinä toimii Päivi Kiiskinen.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

POTKA on valtakunnallisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Verkosto lisää potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita sekä pohtii, ennakoi ja jakaa tietoa terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Verkosto myös tuo kansalaisten ja järjestöjen ääntä sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Löydät POTKA-verkoston Innokylästä. Viestipalvelu X:ssä käytämme tunnisteita #potilasjärjestöt ja #potilaat. Verkoston asiantuntijoita voi seurata Potilasjärjestöverkosto-listalla.

Verkoston puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta. Verkoston varapuheenjohtaja on Olga Haapa-aho, Korento ry. POTKA-verkoston sihteerinä toimii Kaarina Tamminiemi.

Puheenjohtajien verkosto

Verkosto on suunnattu SOSTEn varsinaisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajille.

Yhteyshenkilö SOSTEssa on Vertti Kiukas ja puheenjohtajana toimii SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki.

Sosiaaliturvauudistus

SOSTEa edustaa sosiaaliturvakomiteassa pysyvänä asiantuntijana Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Hänen työtään tukee jäsenjärjestöistä koostuva taustaryhmä. Lue lisää sosiaaliturvauudistuksesta.

Taustaryhmä

  • Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, Väestöliitto
  • Puheenjohtaja: Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
  • Varapuheenjohtaja: Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry
  • Taustaryhmän sihteerinä toimii Anna Järvinen

Svenska nätverket

Nätverket är för anställda inom SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet. Nätverket träffas 2-4 gånger per år och mötesspråket är svenska. Svenska nätverket är för SOSTEs medlemsorganisationer med svensk- eller tvåspråkig verksamhet.

Ansvarsperson på SOSTE är Maria Helsing-Johansson. Ordförande är verksamhetsledare Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Terveyden edistämisen verkosto

Toiminnan painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä primääriehkäisyssä. Verkoston tehtävänä on terveyden edistämisen tietopohjan vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen liittyen sote-uudistukseen, julkisen sektorin järjestö-yhteistyöhön, rahoitukseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen.

Twitterissä käytämme tunnistetta #teverkosto. Sitä voidaan käyttää yksin tai asiasisältöä kuvaavan tunnisteen kanssa, esim. #teverkosto #terveysvero. Löydät verkoston Innokylästä Terveyden edistämisen verkosto | Innokylä (innokyla.fi).

Toiminnasta vastaa SOSTEssa Erica Mäkipää. Verkoston puheenjohtajana toimii Juhani Eskola.

Toiminnanjohtajaverkosto

Verkosto on suunnattu SOSTEN varsinaisten jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille. Toiminnanjohtajaseura ja SOSTE vastaavat verkoston toiminnasta.

Yhteyshenkilönä toimii SOSTEssa Vertti Kiukas.

YTY-seniorit

Verkosto kokoaa valtakunnallisten sote-järjestöjen eläkkeelle jääneitä toiminnanjohtajia ja pääsihteereitä. Vapaamuotoinen ja kevytrakenteinen verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja.

Johtotroikan vetäjänä toimii Sisko Seppä (sisko.seppa@live.fi) ja vastuuhenkilönä SOSTEssa toimii Riitta Ikonen.

Lisätietoja SOSTEn verkostoista